Kommunal bostadspolitik för 200 000 nya invånare i Göteborgsregionen

LEDARE | Befolkningen i Göteborgsregionen ska öka med 200 000 nya invånare till 2035.
Men – var ska de bo?
Det behövs långsiktigt fokus, inte ideologiskt käbbel, om den här samhällsutmaningen ska klaras av.

I vilken region i Sverige hittar man starkast tillväxt av jobb, ekonomi och export? Jo, i Göteborgsregionen, enligt Business Region Göteborg. Hela regionen befinner sig enligt deras senaste faktarapport i ett historiskt utvecklingssprång. Folk trivs och frodas i västra Sverige och befolkningen förväntas öka med 200 000 nya människor fram till 2035. På mindre än tolv år ska Göteborgsregionen bli 1,2 miljoner invånare. Med undantag för en kommun uppger samtidigt resterande kommuner i Storgöteborg att de har bostadsbrist. Jag förstår ambitionen och jag tycker det är fantastiskt med storslagna visioner. Men frågan jag tror alla aktörer undrar över är – hur ska det gå till? Var ska alla dessa 200 000 människor bo?

Jag tycker inte dagens detaljplaneprocess är anpassad för den omvärld vi lever i, vilket jag varit inne på förut

Bostadsbyggandet har sjunkit drastiskt och det fortsätter att sjunka. En av de främsta faktorerna som begränsar bostadsbyggandet är bristen på detaljplaner på attraktiv mark. Det uppges av kommunerna i Storgöteborg i den årliga Bostadsmarknadsenkäten av Boverket. Samma skäl uppges egentligen i hela Sverige. Jag tycker inte dagens detaljplaneprocess är anpassad för den omvärld vi lever i, vilket jag varit inne på förut. Ska det kunna byggas i rådande konjunkturläge krävs helt andra insikter kring vad som faktiskt är genomförbart eller ej, vilka bostäder som faktiskt går att bygga och som människor kan flytta in i. Fler och fler kommuner har insett att de behöver öka sin förståelse för vad aktörerna på bostadsmarknaden behöver under rådande konjunktur. Det är bra, men troligtvis inte tillräckligt för att vända det allvarliga läget.

Men vi kommer också behöva modiga kommunala politiker, som vågar visa vägen och ta tjuren vid hornen

Hittar vi inte nya former för styrning, samarbete och nya modeller mellan berörda aktörer kommer vi inte lyckas vända den negativa trenden. Men vi kommer också behöva modiga kommunala politiker, som vågar visa vägen och ta tjuren vid hornen. Det behövs långsiktigt fokus för att klara av bostadsbyggandet framåt, inte ideologiskt käbbel om vilken upplåtelseform som borde prioriteras. Alla upplåtelseformer bör prioriteras och för att det ska bli verklighet behöver vi hjälpas åt med denna samhällsutmaning. Och ”vi” är alla vi som är verksamma inom samhällsbyggnadsbranschen.

Kanske har vi kommit närmare gemensamma lösningar efter Frihamnsdagarna. Låt oss åtminstone avkräva politikerna svar

I veckan är det åter dags för Frihamnsdagarna i Göteborg. Det är en öppen och demokratisk arena, där samhällsfrågor ska stå i centrum, och det är en självklar mötesplats för oss i samhällsbyggarbranschen. Kanske har vi kommit närmare gemensamma lösningar efter Frihamnsdagarna. Låt oss åtminstone avkräva politikerna svar.

Lina Brantemark
Redaktionsmedlem, Bostadspolitik.se
Affärsutvecklingschef, Obos Kärnhem och Obos Nya Hem

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Allmännyttan och räkna in de samhällsekonomiska vinsterna så kan moderaternas lagstiiftning uppfyllas och bostäder byggas enligt de som gällde på 70 o 80- talet?

    Eller..,,., gör om lagarna runt allmännyttan när marknaden inte inte svara mot behoven.

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.