Slutreplik

Att tänka fritt är stort men att tänka rätt är större

Inför Sveriges Arkitekters nästa årsmöte kommer jag att lägga fram en motion där punkt fyra föreslås ersättas av följande skrivning: ”Arkitektens arbete och kompetens värderas högt av medborgarna”. Det skriver Jerker Söderlind i sin slutreplik där han bemöter kritiken från Utopia och Sveriges arkitekter.

Läs vidare »

 
Video

Vart är bostadsmarknaden på väg?

Vad händer egentligen på bostadsmarknaden just nu och vad kan vi förvänta oss framöver? Stefan Attefall frågar Björn Wellhagen, vd Mäklarsamfundet, och Malin Hart Randes, marknads- och försäljningschef Veidekke Bostad.

 
Krönika

Ännu mer symbolpolitik

Centerpartiet och Liberalernas krav på ”friare hyressättning” är verkningslösa. De kan möjligen bidra till att det byggs fler dyra hyresrätter där det idag byggs dyra bostadsrätter men att tro att det blir någon markant skillnad är naivt. Det skriver Stefan Attefall, Rådgivare, föreläsare och bostadsdebattör.

Läs vidare »

 
Hört i debatten

Centerpartiet och Liberalerna kräver friare hyressättning vid nyproduktion

Centerpartiet och Liberalerna kräver ”friare hyressättning” om de ska släppa fram Stefan Lövfen som statsminister. Vad innebär det i praktiken? De bostadspolitiska talespersonerna tonar ner kraven, enligt uppgifter till FastighetsNytt rör sig om friare hyressättning vid nyproduktion.

Läs mer här.

 
Debatt

En egen bostad är ingen mänsklig rättighet

”Rätten till bostad” är enligt FN:s konvention en mänsklig rättighet, något som vi individualister har förväxlat med rätten till en egen bostad. Det skriver Alma Jacobson, Arkitekt och grundare av Mondialma, i en debattartikel där hon kritiserar vår jakt på tillväxt och förespråkar en cirkulär ekonomi.

Läs vidare »

 
Slutreplik

Hovrättsbeslut har betydelse för framtida mål

Hyresgästföreningen vill inte stå för sin argumentation, till den grad att ingen av dess företrädare valt att signera deras replik på min tidigare debattartikel om den nya hovrättsdom som slår fast att bostadsrättpriserna kan anses vägledande i bedömningen av hyresgästernas värdering av ett läge och därmed styra hyresutvecklingen. Även om Hyresgästföreningen inte längre vill stå för sin argumentation så har hovrättens dom betydelse för framtida mål. Det skriver Nathalie Brard, chef hyresmarknad Fastighetsägarna Stockholm.

Läs vidare »

 
Hört i debatten

Att skjuta björnen innan skinnet är sålt

På Liberalernas kravlista till Stefan Lövfen lyfts bland annat hyressättningssystemet. Björklund vill ha friare hyressättning vid nyproduktion, något som redan är möjligt tack vare presumtionshyressystemet som infördes 2006. I tillägg säger han redan i samband med lanseringen av listan att det finns punkter som är förhandlingsbara. Är inte det att skjuta björnen innan skinnet är sålt? Undrar Maria Ludvigsson, ledarskribent SvD.

Läs mer här.

 
Replik

Jerker Söderlinds inlägg borde inte ha publicerats

Förra veckan publicerade bostadspolitik.se en gästkrönika av arkitekt Jerker Söderlind som i hårda ordalag kritiserade arkitektkåren som han menar bär ett stort ansvar för dagens, i hans tycke, ensidiga och undermåliga gestaltningsideal. På Utopias facebooksida reagerade Utopias VD Emma Jonsteg både mot Jerkers synpunkter i sak och mot att bostadspolitik.se valde att publicera Jerkers Söderlinds inlägg. I denna replik från Utopia utvecklar Emma Jonsteg, Jesper Lövkvist och Mattias Litström sin kritik både mot Jerker Söderlind och bostadspolitik.se. Jerker Söderlind gör sig skyldig till överdrifter och en i långa stycken felaktig historiebeskrivning. Vidare är Jerkers krönika så undermålig i både form och sak att den aldrig borde publicerats, menar författarna.

Läs vidare »

 
Krönika

Jörnmark: med en dåres envishet springer vi i fel riktning

Efter 25 år av växande städer, strålande tillväxt och goda statsfinanser tycks vi, med en dåres envishet, ha bestämt oss för att köra tillbaka i gamla hjulspår. De kapitalmarknadsvårdande myndigheterna oroar sig för skuldsättningen, inte bara hos hushållen utan också hos företagen. En allt striktare reglering lämnar snart bara en förödande utväg – statlig finansiering av bostäder. Det skriver Jan Jörnmark, som är docent i ekonomisk historia, i en krönika.

Läs vidare »

 
Debatt

Skuldbelägg inte skuldkvoten

Riksbanken och Finansinspektionens analys av hushållens skuldsättning bör inte så ensidigt fokusera på skuldkvoten utan också väga in hushållens räntebetalningsförmåga och höga sparande. Det skriver Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i en debattartikel med anledning av Riksbankens och Finansinspektionens senaste stabilitetsrapporter.

Läs vidare »

 
Replik

Lundström: Arkitektutbildningen borde breddas

På 60-talet var arkitektutbildningen snarare en variant på ingenjörsutbildningen, det gav fördjupad förståelse och bredare karriärmöjligheter. Kanske borde också dagens arkitektstudenter läsa grundläggande fastighetsjuridik, fastighetsekonomi och projektledning? Det frågar sig Stellan Lundström, professor emeritus i Fastighetsekonomi, med anledning av Jerker Söderlinds krönika.

Läs vidare »

 
 
Hört i debatten

SBAB: analysera räntekvoten istället för skuldkvoten

Riksbanken och Finansinspektionens ständiga oro för hushållens skuldsättning baserar sig på en analys av skuldkvoten vilket i det nya lågräntesamhället är ointressant. Analysen bör istället utgå från räntekvoten uppger Robert Boije, chefsekonom på SBAB till Dagens industri. Boije lyfter också fram att den ökande skuldsättningen till största del härrör från omsättningen i det befintliga beståndet, något som bör uppmuntras till exempel genom förändringar av reavinstskatten och inte stävjas med kreditrestriktioner.

Läs mer här.

 
 
Debatt

Bostadsrättspriserna ska styra hyresnivåerna

Av en ny hovrättsdom framkommer att hyresgästernas allmänna värdering av ett läge går att finna i bostadsrättspriserna på den aktuella platsen. I praktiken innebär det alltså att bostadsrättspriserna kan styra hyresutvecklingen framöver. Det skriver Nathalie Brard, chef hyresmarknad Fastighetsägarna Stockholm.

Läs vidare »

 
 
Hört i debatten

Lennart Weiss först ut i nya bransch-podden hela-kedjan.se

Hela-kedjan.se är en ny podd, startad av Nima Assadi, f.d. anställd på Veidekke, med ambitionen att stimulera debatten inom bygg- och fastighetsbranschen när det gäller bostadspolitik men även branschens egna utmaningar. Hela-kedjan har valt ett format som är mer vanligt utomlands, med fördjupande samtal som ger möjlighet att utveckla ett ämne mer än i andra sammanhang. Först ut är Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke, flitig bostadsdebattör och med en lång bakgrund både i branschen och i politiken. Den första delen av samtalet fokuserar på bostadspolitik för att sedan växla över till Lennarts och Nimas personliga erfarenheter av att växa upp i miljonprogrammet, näthat och hur branschen kan arbeta med att förbättra sin produktivitet. (Sätt dig med en kopp kaffe. Samtalet är ca två timmar.)

Lyssna här.

 
Hört i debatten

Bopodden: Klarar hushållen en ränteuppgång?

Vad händer med räntan, bopriserna och konkurrensen på bolånemarknaden? Klarar hushållen en ränteuppgång? Och stänger vi ute unga? Lyssna på Bostadsrättsnytts poddinslag med SBAB:s chefekonom Robert Boije.

Lyssna på inslaget här.

 
 
Krönika

Sveriges arkitekter är en samhällsfara

Sveriges arkitektkår är en sekt, en samhällsfara och en av orsakerna till den i Sverige utbredda bostadsbristen. Vid sidan om förvaltare av pensionsfonder och telefonförsäljare är arkitekterna den yrkesgrupp som bidrar minst till ekonomisk effektivitet och mänsklig hederlighet. Denna yrkesgrupp åsamkar för egen vinnings och fåfängas skull flest medborgare långvarig och icke reparabel olycka. Det skriver arkitekten Jerker Söderlind i veckans krönika.

Läs vidare »

 
Hört i debatten

Bostadsministern: vi måste välja väg

Peter Eriksson, bostadsminister i övergångsregeringen, är bekymrad över det sjunkande bostadsbyggandet och de stora kostnaderna som är förenade med bostadsbristen. Under ett seminarium hos Stockholms handelskammare uppgav han att Sverige måste välja, antingen måste vi bygga mer eller måste vi utveckla systemet med social housing, som han menar att vi redan etablerat genom de sociala kontrakt som socialtjänsten sluter. Personligen önskar han ett ökat byggande.

I en kommentar säger Mats Green, bostadspolitisk talesperson för moderaterna, att också han vill undvika social housing och istället fokusera på generella bostadspolitik.

Läs mer här.

 
Hört i debatten

Stockholms bostadsbrist kostar 100 miljoner om dagen

Bostadsbristen kostar Stockholmsregionen 100 miljoner om dagen, eller 35 miljarder om året, i utebliven tillväxt. Det framkommer av en underökning som WSP gjort på uppdrag av Stockholms handelskammare.

Läs mer här.

 
Hört i debatten

FI-chefen om bostadsraset: ”Vår uppgift är inte att vara populära”

Finansinspektionens vice generaldirektör Martin Noréus tar på sig en del av ansvaret för att bostadsbyggandet faller men att enskilda bostadsutvecklare råkar illa ut är han inte bekymrad över, det innebär ingen risk för det finansiella systemet.

”Vår uppgift är inte att vara populära. Det gör helt enkelt lite ont att reglera, säga stopp och säga nej”, säger Martin Noréus.

Läs mer här.

 
Hört i debatten

Bostadspriserna steg i oktober månad

Bostadspriserna sjönk med 0,9 procent under oktober månad i riket som helhet jämfört med föregående månad enligt Valueguard HOX index. Priserna brukar dock gå ner i oktober och om säsongseffekten rensas bort framgår istället att priserna steg något. Utan hänsyn till säsongseffekter så sjönk priserna på villor mest, -1,2 procent i riket. Motsvarande siffra för bostadsrätterna är -0,4 procent. I Stockholm var nedgången på villor och bostadsrätter -0,7 respektive -0,4 procent. Malmö sticker ut i positiv bemärkelse, där steg priset både på villor och bostadsrätter med 1,1 respektive 1,3 procent.

Läs mer här.

 
Krönika

Därför kan du få 10–15 bilar till priset av en ny bostad

Det är inte främst kreditrestriktionerna som skapat problemen på bostadsmarknaden utan det är bristen på marknadsmekanismer. Genom att avskaffa kommunernas planmonopol och hyressättningssystemet skulle boendemöjligheter skapas för såväl fattig som rik. Det skriver Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen och f.d. statssekreterare med ansvar för bostadsfrågor.

Läs vidare »

 
Debatt

Rättvisare kreditrestriktioner: 3 konkreta förslag

Kreditrestriktionerna har knäckt marknaden för nyproducerade bostäder. Det skriver Svante Jonsson, regional director för JLL i Stockholm. Svante ger 3 konkreta förslag på hur kreditrestriktionerna skulle kunna förändras för att minska hushållens skulder på ett mer effektivt sätt samtidigt som den unga generationen främjas.

Läs vidare »

 
Krönika

Lägenhet är bekvämare på ålderns höst

Den äldre generationen måste våga ta steget och lämna sina stora villor. Boende i lägenhet behöver inte vara dyrare och kan samtidigt vara betydligt mycket bekvämare på ålderns höst. Det skriver Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

Läs vidare »

 
Video

Super Tuesday 2018

Nedan har du möjlighet att se Almedalens största och mest spektakulära bostadsdebatt. Debatten är inspirerad av det amerikanska presidentvalet och innehåller fyra ronder mellan det det röda och det blå laget. Duellerna modereras av Özz Nüjjen och Alexandra Pascalidou, och kommenteras av Lennart Weiss och Linda Jonsson.

Medverkande debattörer:
Jerker Söderlind, arkitekt och vd Stadsliv AB, Emma Jonsteg, arkitekt och vd Utopia arkitekter, Emma Hult, bostadspolitisk talesperson Mp, Mats Green, bostadspolitisk talesperson M, Jakob Forssmed, ekonomiskpolitisk talesperson Kd, Marie Linder, förbundsordförande HGF, Helena Nanne, andra vice ordförande MUF och Ola Palmgren, bostadspolitisk talesperson SSU.

 
Hört i debatten

En kraftig nedgång i bostadsbyggandet att vänta

I Dagens Industri kommenterar Veidekke, WSP, Evidens samt en rad andra företag i branschen läget på bostadsmarknaden och de konstaterar att Boverkets byggmål blir allt svårare att nå. Tvärtom tyder statistiken för påbörjade bostäder samt bygglovsansökningar på en kraftig nedgång i bostadsbyggandet från 2020.

Läs mer här.

 
Hört i debatten

10 år med kommunal fastighetsavgift

I år är det 10 år sedan den statliga fastighetsskatten för bostadshus avskaffades och ersattes med en kommunal fastighetsavgift. I samband med förändringen höjdes också reavinstskatten från 20 till 22 procent. Det första 1,5 året efter förändringen sjönk omsättningen av både småhus och bostadsrätter. Efter det är det dock svårt att uppskatta förändringarnas effekt på rörligheten på bostadsmarknaden då effekterna inte är möjliga att särskilja från effekterna av till exempel prisutveckling och kreditrestriktioner.

Läs mer här.

 
Debatt

HGF: Ansvaret för bostadsbyggandet ligger på kommunerna

Trots att bostadsbyggandet ökat ordentligt i Stockholmsregionen de tre senaste åren så är det inte tillräckligt. Det byggs fortfarande för lite och det byggs inte för dem som behöver det mest. Simon Safari och Annika Billström från Hyresgästföreningen region Stockholm menar att det är samhällets uppgift att lösa situationen och att det yttersta ansvaret faller på kommunerna som måste agera nu.

Läs vidare »

 
Debatt

Fastighetsbranschen leker ”Finn fem fel”

Bostadsmarknaden saknar inte brist på innovationer. Problemet är att innovationer möter stort motstånd och trots att de förverkligats med stor framgång får de sällan spridning. I fastighetsbranschen leker man gärna ”finn fem fel” och avfärdar förslag på löpande band med motiveringen att det inte är i linje med hur man brukar göra. Det skriver Ulf Nyqvist, tidigare vd för Botkyrkabyggen och en av grundarna till konceptet Andelsägarlägenhet.

Läs vidare »

 
Hört i debatten

Byggdirektör: ”Kollaps för nyproduktion”

I bostadspodden Kvadrat diskuterar Veidekkes kommersiella direktör Lennart Weiss och John Hassler, professor på Stockholms universitet, den kraftiga inbromsning i försäljningen av nyproducerade lägenheter och ungas problem att komma in på bostadsmarknaden.

Lyssna på Podden här.

Titta på inspelningen här.

 
Hört i debatten

Bi: bostadsbyggandet minskar dramatiskt

Enligt Sveriges byggindustriers senaste prognos kommer det att påbörjas 42 500 nya bostäder under 2019, ett tapp med 21 500 bostäder sedan toppen 2017.

– Vi har varnat för det här. Bolånetak och skärpta amorteringskrav har kraftigt begränsat andelen hushåll som kan finansiera en bostad. En tredjedel av marknaden för nyproduktion har försvunnit på två år. Det sjunkande bostadsbyggandet kommer få spridningseffekter i övriga ekonomin, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier.

Läs mer här.

 
Hört i debatten

Di: Sverige är sämst i klassen

Sverige hör till de få länder i Europa som, förutom de sociala kontrakten, saknar särskilda lösningar för att hjälpa unga och kapitalsvaga in på bostadsmarknaden rapporterar Dagens industri. De stränga bolånereglerna i kombination med att de billiga hyresrätterna är otillgängliga gör Sverige sämst i klassen.

Läs mer här.

 
Krönika

Hyresrätten – ett andra klassens boende

Stefan Attefall

Mellan 1998 och 2015 gick andelen inkomstfattiga som bor i kommunal hyresrätt från 12 till 27 procent. Mönstret är tydligt, sedan skatteomläggningen i början av 90-talet har hyresrätten tappat i attraktionskraft och liknar allt mer ett andra klassens boende. Hyresrätten har inte råd med fler ogenomtänkta skatteomläggningar, det skriver Stefan Attefall, fd bostadsminister.

Läs vidare »

 
Seminarium

AtteWeiss blåröda valmanifest

Alla pratar om behovet av en blocköverskridande överenskommelse om bostadsfrågan efter valet men hur ska den se ut? Stefan Attefall som är kristdemokrat och fd. bostadsminister och Lennart Weiss som har lett socialdemokraternas bostadspolitiska arbetsgrupp tror sig ha svaret. Tillsammans presenterar de AtteWeiss blå-röda valmanifest, 15 förslag till en blocköverskridande överenskommelse om bostadspolitiken.

 
Hört i debatten

Investeringsstöden har usel träffsäkerhet

Bostadsstöden som regeringen infört har omvänd fördelningspolitisk effekt, det skriver Martin Lindvall från fastighetsägarna och Anna Broman från Sverige Byggindustrier i en debattartikel i Dagens samhälle. I de lägenheter som byggts med hjälp av statliga investeringsstöd har hyresgästerna högre disponibel inkomst än i det övriga beståndet och andelen relativt fattiga är avsevärt lägre. De 11 miljarder som satsats hitintills hade kunnat användas till åtgärder med faktisk effekt för dem som har störst behov.

Läs mer här.

 
Krönika

Borg och myndigheterna skriver fel recept för bostadspolitiken

Lennart Weiss

Anders Borg och våra ledande myndigheter gör sig inte bara skyldiga till faktafel. De levererar också fel lösningar. Kreditrestriktioner och marknadshyror förvärrar endast bostadskrisen, skriver Lennart Weiss som menar att initiativet nu måste tillbaka till politikerna.

Läs vidare »

 
 
Hört i debatten

Priserna på nyproduktion och succession närmar sig varandra

Enligt ny data från Booli närmar sig nyproduktionspriserna i Stockholm nu priserna på successionsmarknaden, i september var utropspriserna 71 000 respektive 69 000 kronor per kvadratmeter. Priserna på nyproduktionen har sjunkit senaste året samtidigt som priserna på successionsmarknaden nu stiger.

Läs mer här.

 
Hört i debatten

Luckra upp kreditrestriktionerna och se över affärsmodellen

I en intervju i Dagens industri lyfter Bostadsrätternas vd Ulrika Blomqvist att bostadsbyggandet i Stockholm minskat med 30 procent, vilket är alarmerande. Lösningen är att luckra upp kreditrestriktionerna men i addition måste bostadsutvecklarna troligen också se över sin affärsmodell, tiden från bindande kontrakt till inflytt är med stor sannolikhet längre än vad framtidens kunder kommer att acceptera.

Läs mer här.

 
Krönika

Anders Borg och hans bostadspolitiska villfarelser

Lennart Weiss

Efter ett par veckors semester är Lennart Weiss tillbaka, uppenbarligen både utvilad och på stridshumör. I veckans ledare får Anders Borg sina fiskar varma. Borg gör en felaktig problemanalys på flera punkter och om politikerna lyssnar på hans recept kan en ny fastighetskris stå för dörren, menar Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke Sverige.

Läs vidare »

 
Video och Pod

Hur ska framtidens fastigheter finansieras?

Bostadspolitik.se har tidigare belyst finansieringsvillkoren för byggandet av bostadsrätter och villor men vad gäller egentligen för hyresfastigheter och kommersiella fastigheter? Bostadsrättsbyggandet sjunker, kan hyresrättsbyggandet ersätta det? Stefan Attefall frågar två experter; Sven-Olof Johansson, vd Fastpartner, och Patrik Hall, vd Heimstaden.

 
Hört i debatten

De som hyr i andra hand betalar 65 procent mer

Enligt en ny rapport från Boverket är andrahandshyrorna i genomsnitt 65 procent högre än förstahandshyrorna. I Stockholm är skillnaden än större, där är andrahandshyrorna i genomsnitt 104 procent högre än förstahandshyrorna. Detta trots att Hyresnämnden egentligen bara brukar godkänna ett påslag på 10-15 procent vid uthyrning av hyresrätt i andra hand. Trots den stora skillnaden är det få som anmäler att de betalar för hög hyra.

Läs mer här.

 
Hört i debatten

Majoriteten av dem som hyr vill hellre äga

60 procent av dem som hyr sin bostad skulle hellre vilja äga, det framkommer av en undersökning som Stockholms Handelskammare gjort. 50 procent av dem som hellre skulle vilja äga hänvisar till ekonomiska begränsningar. 26 procent anger att banken inte beviljar tillräckligt lån, 17 procent anger att amorteringskraven är det främsta hindret.

Läs mer här.

 
Krönika

Det kommer att gå fel, låt oss minimera konsekvenserna

Allt vi vet är att det inte kommer att gå som vi tänkt. För att minimera konsekvenserna av kommande misslyckanden bör vi testa projekt i liten skala först och överlåta så mycket av beslutsfattande och planering som möjligt till dem som tar den finansiella risken. Det skriver Ingemar Bengtsson, som är Universitetslektor i Fastighetsvetenskap vid Lunds universitet, i en krönika.

Läs vidare »

 
Hört i debatten

Historiskt liten skillnad mellan rörlig och bunden ränta

Enligt SBABs prognoser och beräkningar är det nu billigare att välja bunden än rörlig ränta för löptider över 1 år. Men trots dessa historiskt små skillnader mellan räntorna så avstår de svenska hushållen från att binda sina räntor. Det skriver Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i ett blogginlägg.

Läs mer här.

 
Krönika

Den mäktiga medelklassen – bostadspolitikens absolut största hinder

Linda Jonsson

Politikerna räds medelklassen så pass mycket att de abdikerat från sitt ansvar för både hyres-, villa- och bostadsrättsmarknaden. Och deras ovilja att stöta sig med väljargruppen blir tyvärr än större under det rådande politiska läget. Det skriver Linda Jonsson, analytiker på Veidekke Sverige.

Läs vidare »

 
Hört i debatten

Mäklarstatistik: Bostadsrättspriserna stiger

Mäklarstatistik visar att bostadsrättspriserna steg med 2 procent under september månad samtidigt som villapriserna sjönk med 1 procent i riket som helhet. I centrala Stockholm steg bostadsrättspriserna med 1 procent, i Göteborg låg de stilla och i Malmö steg de med 2 procent. De totala siffrorna för de senaste 12 månaderna är dock fortfarande negativa, – 6, -3 respektive -2 procent för centrala Stockholm, Göteborg och Malmö.

Villapriserna har sjunkit totalt 2 procent på 12 månader i riket som helhet men desto mer i Stockholm, där har de sjunkit 10 procent vilket är mer än dubbelt så mycket som i Göteborg där de bara sjunkit 4 procent under samma tid.

Läs mer här.

 
Krönika

Vi behöver fler rubriker om den sjuka hyresrättsmarknaden

Johanna Kull

Vi matas med mängder av rubriker om bostadsprisernas utveckling. För de unga spelar det dock ingen roll om priset på en etta går ner från 3 till 2,8 miljoner, de har ändå inte pengarna som krävs till kontantinsatsen. Vi bör istället lägga fokus på att förändra hyressättningssystemet, denna krigsrelik som sätter käppar i hjulen för unga personer i storstäderna som saknar familjeförmögenhet och rätt kontakter. Det skriver Johanna Kull, sparekonom Avanza.

Läs vidare »

 
Hört i debatten

Chefsekonomen: Politiken börjar bli dumsnål

– Vi har så mycket ordning och reda att man börjar bli dumsnål i politiken. Sa Annika Winsth, chefsekonom på Nordea, i samband med Stora Näringslivsdagen i Västerås.

Winsth menar att målet om att sänka statsskulden till 20 procent av BNP kan vara att gå för långt. Det vore inte farligt att ha en statsskuld på 25 procent, snarare tvärtom. Det skulle ge utrymme för satsningar på till exempel utbildning och en lyckad integration vilket är avgörande för Sveriges framtida ekonomiska utveckling.

Läs mer här.

 
Krönika

Priset på villor och bostadsrätter regleras – med förödande konsekvenser

Linda Jonsson

Det är inte bara priserna på hyresrättsmarknaden som regleras, sedan finanskrisen prisregleras också marknaden för villor och bostadsrätter allt hårdare. Konsekvenserna är likt av hyressättningssystemet; inlåsningseffekter, ett minskat bostadsbyggande och en bostadsmarknad med höga murar där de som redan är inne gynnas på bekostnad av dem som står utanför. Det skriver Linda Jonsson, analytiker på Veidekke.

Läs vidare »

 
 
Hört i debatten

Bankernas chefsekonomer – räntan stiger men förblir låg i historiska mått 

Robert Boije, SBAB, och Annika Winsth, Nordea, tror både att reporäntan kommer att höjas i slutet av året och därmed kommer de rörliga räntorna för första gången på mycket länge stiga. På några års sikt spås den rörliga räntan gå upp till 2-3 procent men inte ens i långa prognoser spås räntan stiga över 4 procent.

Läs mer här.

 
Seminarium

Vem ska finansiera framtidens bostäder?

Bostadsbyggandet sjunker dramatiskt trots högkonjunktur och ett stort behov av nya bostäder. Veidekke har bett Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia, och Ted Lindqvist, vd för analysföretaget Evidens, djupdyka i en rad frågeställningar. Vilka effekter ger dagens kreditrestriktioner? Hur har kapitalmarknadsregleringarna sett ut historiskt och vilka följder har dessa fått? Är dagens hushåll överskuldsatta? Och avslutningsvis – vilka finansieringsalternativ står till buds? Hör dem presentera rapporten ”Vem ska finansiera framtidens bostäder?” som lanseras under Almedalsveckan men också bl.a. vice riksbankschef Kerstin af Jochnick och professor Peter Englund kommentera densamma.

 
Hört i debatten

Kreditrestriktionerna står i vägen för kvinnor som vill skiljas

Kreditrestriktionerna är ett hinder för kvinnor som vill skilja sig i Stockholm, det skriver Annika Creutze i en kommentar i Svenska Dagbladet. Det finns inte någon kommun i Stockholms län i vilken en ensamstående kvinna med normalinkomst kan köpa en trea. I Stockholms kommun räcker normalinkomsten inte ens till en etta. Samtidigt är hyresmarknaden stängd.

Läs mer här.

 
Krönika

Myten om den billiga hyresrätten

Linda Jonsson

När Lennart är på semester dansar högerspöket på bordet. För ett par veckor sedan skrev Linda Jonsson, analytiker på Veidekke, en artikel på temat ”Därför fungerar inte hyressättningssystemet”. Denna vecka beskriver hon hur hyressättningssystemet göder idén om att bygga ”billiga hyresrätter” och slår hål på myten om dess existens.

Läs vidare »

 
Krönika

Svenskarna vill bo i punkthus och handla i köpcentrum

Ulf Perbo

Att 85 procent av svenskarna bor i städer är en myt. Debatten måste utgå från verkligheten, majoriteten av svenskarna vill och kommer även i framtiden att bo i punkthus och handla i externa köpcentrum. Endast genom att acceptera det kan vi få en dialog om det som är viktigt – hur svenskarnas livsstil kan bli mer hållbar. Det skriver Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen, i veckans krönika.

Läs vidare »

 
Hört i debatten

Sveriges arkitekter: Vi går mot tuffare tider

Tuffare tider spås i Sveriges arkitekters branschrapport som släpps i veckan. I rapporten som framtagits med hjälp av Danske Bank framgår att kreditåtstramningar nu minskar bostadsbyggandet vilket slår hårt mot de arkitekter som inte kan styra om verksamheten mot offentliga lokaler och infrastruktur.

Läs mer här.

 
Debatt

Stora samhällsvinster med delägande i miljonprogrammet

Delägarboende bidrar med lösningar på några av bostadsmarknadens största problem samtidigt som positiva ekonomiska effekter uppnås för såväl stat som kommun. Att skapa blandade upplåtelseformer i våra miljonprogram har aldrig varit mer angeläget. Genom att erbjuda hushållen att blir delägare skapas snabbt betydande samhällsvinster och hållbara bostadsområden. Det skriver Henrik Friman, VD Andelsägarbolaget och Ulf Nyqvist, Fastighetsutvecklare och fd VD för AB Botkyrkabyggen.

Läs vidare »

 
Video och Pod

Efter valet – vad sker nu och hur påverkar det marknaden?

Anna Bellman intervjuar Stefan Attefall som är fd bostadsminister och Lennart Weiss som är kommersiell direktör på Veidekke om valutgången, vad vi kan förvänta oss framöver och hur det påverkar bostadsmarknaden.

 
Krönika

Tjänstefel av journalisterna

Stefan Attefall

I valrörelsen lyste de bostadspolitiska frågorna med sin frånvaro, journalisternas ointresse är snarast att betrakta som tjänstefel. Hyresgästföreningen gjorde ett försök att driva frågan om marknadshyror, problemet var bara att motstånd saknades. Vi kommer att få blocköverskridande samtal om bostadspolitiken men vad som mynnar ut från dem avgörs av de stora partiernas eftervalsanalys. Det skriver Stefan Attefall, strategisk rådgivare och fd bostadsminister.

Läs vidare »

 
Hört i debatten

Lånereglerna som gjort dröm till mardröm

De nya striktare lånereglerna har gjort att många hushåll som slutit avtal för att köpa nyproduktion har hamnat i kläm. En av dem är Lilian Eriksson, för Svenska dagbladet berättar hon om hur drömmen om en handikappanpassad lägenhet närmre barn och barnbarn blev en mardröm.

Läs mer här.

 
Krönika

Tyst i bostadsfrågan? Tack för det…

Lennart Weiss

Bostadsfrågan har lyst med sin frånvaro i valrörelsen. Feghet och bristande probleminsikt säger vissa. Delvis sant men kanske finns ett annat mönster och andra motiv som kan bana väg för breda grepp efter valet, menar Lennart Weiss, (s)-märkt bostadsdebattör och kommersiell direktör på Veidekke.

Läs vidare »

 
Hört i debatten

Den rekordlåga räntan lämnas oförändrad

Räntan förblir oförändrad på -0,5 procent, planerad höjning skjuts på framtiden och prognostiseras nu komma först i december eller februari nästa år.

Läs mer här.

 
Hört i debatten

Så ser bankernas krav ut idag

I bankernas Kvar-Att-Leva-På-kalkyler avgörs hur mycket ett hushåll får låna. Villkoren förändras över tid och skiljer sig åt mellan bankerna. Di har gjort en sammanställning av de aktuella kraven.

Läs mer här.

 
Debatt

V: Sverige behöver ett statligt byggbolag

I den sista delen av vår valspecial besvarar Nooshi Dadgostar som är bostadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet frågan; Vad skulle du göra under nästa mandatperiod om ert parti får regeringsmakten och du blir bostadsminister? Bland svaren återfinns bland annat större statliga subventioner till byggandet av hyresrätter, införandet av ”vänsterhyror” vid nyproduktion samt starta ett statligt byggbolag.

Läs vidare »

 
Debatt

En bostadspolitik som för Sverige framåt

Bostadspolitiken måste prioriteras högre. Utmaningarna är många och det behövs en blocköverskridande överenskommelse. Vid en överenskommelse vill Centerpartiets bostadspolitiska talesperson Ola Johansson utgå från fyra hörnstenar; en ökad rörlighet, en ökad byggtakt, lägre boendekostnader och stöd till hushållen.

Läs vidare »

 
Krönika

Därför fungerar inte hyressättningssystemet

Linda Jonsson

Varför har den svenska hyresmarknaden världens längsta köer? Hyressättningssystemet är invecklat, det är flera lagar som samspelar. Linda Jonsson, analytiker på Veidekke, förklarar på ett pedagogiskt sätt hur hyressättningssystemet fungerar i praktiken och vad hon tycker bör förändras.

Läs vidare »

 
Hört i debatten

Experten: vi har ingen bostadsbrist

– Trots den med många länders mått extrema befolkningstillväxt som Sverige haft, har vi fortfarande bostäder per invånare i nivå med Danmark. Och vi har långt fler bostäder i relation till invånarantalet än till exempel USA och Australien, säger Bengt Hansson som är expert på Boverket till SvD.

Problemet är istället, enligt Hansson, att vi inte bor på ett sätt som motsvarar våra behov. Istället för att bygga mer bör vi använda de bostäder vi har på ett mer effektivt sätt, genom en uppluckring av hyresregleringen, återinförandet av fastighetsskatt och sänkning av ränteavdraget. Hansson påpekar också att bostadsmarknaden i allmänhet inte bör blandas ihop med bostadsmarknaden för utsatta grupper, vilken kräver andra åtgärder.

Läs mer här.

 
Debatt

Kära dagbok – Robert Hannah summerar 4 år som bostadsminister

Vad skriver Robert Hannah, liberlernas bostadspolitiska talesperson, i sin dagbok den 10 september 2022? Jo, efter fyra år som bostadsminister summerar han sina mest framgångsrika satsningar på att skapa tryggare bostadsområden och en bostadsmarknad tillgänglig för alla. I vår valspecial kan du läsa mer om satsningarna och resultaten.

Läs vidare »

 
Hört i debatten

Hyreskommissionen lägger fram sin slutrapport

Hyreskommissionen som tillsattes av Hyresgästföreningen och med Stefan Attefall, fd bostadsminister, som ordförande presenterade sitt slutbetänkande den 28 augusti. Uppdraget har varit att fundera kring hyresrättens roll i framtiden och hur hyressättningssystemet kan fungera bättre.

Totalt lade kommissionen fram 23 förslag. Däribland systematiserad hyressättning, en oberoende tvistelösning samt förslag på att införa ett gemensamt fastighetsanknutet kostnadsindex.

Läs mer här.

 
Seminarium

Dags för en ny social bostadspolitik?

Under lång tid har det som en gång utgjorde Sveriges sociala bostadspolitik urholkats, utan att ersättas. Bostadsbristen växer och en ny social bostadspolitik efterfrågas men hur ska den utformas? I Almedalen lät Veidekke fem experter presentera sina lösningar och sedan två politiker kommentera dem under ett lösningsorienterat och fördjupande seminarium om social bostadspolitik!

 
Valspecial

Sverige behöver en rättvisare bostadsmarknad

Johan Löfstrand, bostadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, vill att fler ska ha råd att bo i det som byggs idag. Om socialdemokraterna får bilda regering och han blir bostadsminister efter valet så vill han fokusera på att skapa en mer rättvis bostadsmarknad där bostadspolitiken får en central roll som fördelningspolitiskt verktyg. Hyresrätten behöver värnas och idén om marknadshyror motarbetas.

Läs vidare »

 
Hört i debatten

Företagens vinstintresse hindrar bostadsbyggandet

Marknaden bygger för få bostäder, till följd av att de privata företagen vill vinstmaximera. Det skriver den särskilda utredaren Nooshi Dadgostad, tillika vice partiledare för Vänsterpartiet och bostadspolitisk talesperson. I utredningen som presenterades den 23 augusti föreslås att ett förtydligande av lagen ska ske så att fler kommuner väljer att använda möjligheten att ålägga fastighetsägare med vite om de inte bygger enligt den tidsram som parterna kommit överens om. Vidare föreslås en ny kommunal förköpslag som ska öka kommunernas möjlighet att styra nybyggnationen.

Läs mer här.

 
Krönika

Bagdad Bob går igen…

T.v. Mohammed Said as-Sahaf (Bagdad Bob), t.h. finansmarknadsminister Per Bolund.

I en aktuell intervju i Svenska Dagbladet säger Per Bolund att den bild som vissa försökt måla, av att amorteringskraven skulle dra proppen ur bostadsmarknaden ”visat sig fullständigt felaktigt”. Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke menar att Per Bolund har helt fel och menar att Per Bolunds retorik kvalificerar för en jämförelse med Iraks förre informationsminister Mohammed Said as-Sahaf, även känd som Bagdad Bob.

Läs vidare »

 
Debatt

Det krävs bostadspolitiska samtal efter valet

Det räcker inte med att bara bygga fler bostäder, vi måste också se till att nyproduktionen kan efterfrågas och att rörligheten i det befintliga beståndet ökar. Dagens kreditrestriktioner motverkar både efterfrågan och rörligheten, samtidigt som den stänger vissa hushåll helt utanför marknaden. Det räcker inte längre med en god lön och bra framtidsutsikter för att garanteras tak över huvudet. Det skriver Erik Wikander som är vd för Mäklarhuset.

Läs vidare »

 
Hört i debatten

När politikerna får bestämma, hur ser framtidens bostäder ut?

Den fiktiva förorten Bronsdalen.

Inför valet har Veidekke Bostad och BSK Arkitekter, tillsammans med fyra riksdagspartier – Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna, arbetat fram konkreta förslag och visualiseringar på hur framtidens bostäder kan se ut.

Visionsbostäderna har tagits fram i samarbete med de bostadspolitiska talespersonerna Johan Löfstrand (S), Mats Green (M), Emma Hult (MP) och Caroline Szyber (KD), som under våren 2018 arbetat med projektet utifrån en rad olika frågor. Hur ser bostäderna ut? Vilken typ av stadsbyggnad ser partierna framför sig? Vilket byggnadsmaterial ska användas? Hur tar man grönområdena i anspråk? Vill de förtäta mellan befintliga hus?

Den fiktiva Stockholmsförorten Bronsdalen har stått modell för politikerna, och är en typisk ytterstadsförort med inslag av halvattraktiva grönområden, lättindustri och gles bostadsbebyggelse. Resultatet av projektet är nya konkreta bostadspolitiska visionsprogram med 3D-renderade visualiseringar av de typbostäder som respektive parti ser som framtidens bostäder.

Läs mer och titta på partiernas visioner för Bronsdalen här.

 
Valspecial

Låt fler bo i ett hem de valt med hjärtat

Om Caroline Szyber, bostadspolitisk talesperson för Kristdemokraterna, skulle bli bostadsminister vill hon bjuda in till bostadspolitiska samtal. I vilka alla frågor, även samtliga partiers hjärtefrågor, måste lyftas och ifrågasättas. Caroline har ett tydligt mål med sin politik; sätt människans drömmar i fokus och möjliggör för fler att äga sin bostad.

Läs vidare »

 
Hört i debatten

Bostad 2030: reglera boendekostnaden vid nyproduktion

Hyresgästföreningens initiativ Bostad 2030 har offentliggjort sitt slutbetänkande. Av det framgår bland annat en ambition av att med hjälp av statlig finansiering se till att det byggs också i långkonjunktur men också att boendekostnaden för nyproduktion bör regleras genom priset vid kommunal markförsäljning.

Läs mer här.

 
Valspecial

Möjliggör för fler att äga sitt boende

Goda villkor för hushåll att både hyra och äga sin bostad är en förutsättning för en fungerande bostadsmarknad. Idag råder en stor brist på bostäder av båda slagen vilket Moderaternas bostadspolitiska talesperson, Mats Green, vill lösa genom omfattande regelförändringar. Green lyfter också att det på lång sikt är billigare att äga sin bostad än att hyra densamma. Utvecklingen, där kreditrestriktioner i kombination med höga bostadspriser gör det allt svårare att köpa en bostad tycker han därför är oroväckande. För att möjliggöra för fler att äga sin bostad föreslår Green möjlighet till ombildning från hyresrätt till ägarlägenhet men också hyrköp.

Läs vidare »

 
Hört i debatten

Miljöpartiets ministrar om bostadsmarknaden och politiken

Per Bolund, finansmarknadsminister, uppger till SvD att han är optimistisk kring bostadsmarknaden. Att proppen gått ur marknaden till följd av kreditrestriktionerna håller han inte alls med om. Under det kommande decenniet vill Miljöpartiet se till att det byggs 450 000 bostäder i Sverige, gärna i trä och gärna hyresrätter i villakvarteren. Ett tydliggörande av bostadsförsörjningsansvaret och ytterligare morötter i form av investeringsbidrag är vägen framåt enligt bostadsminister Peter Eriksson.

Läs mer här.

 
 
Valspecial

SD: Trygga bostäder kräver en stärkt polis och en nollvision för asyl- och anhöringinvandringen

I andra delen av vår valspecial skriver Roger Hedlund, bostadspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna, att om han blir bostadsminister vill han skapa tryggare bostadsområden. Dit når vi enligt Hedlund genom att underlätta och stärka den polisiära närvaron i våra utanförskapsområden, avskaffa EBO-lagen och införa en nollvision för asyl- och anhöriginvandring. Vidare vill Sverigedemokraterna också öka byggandet genom större konkurrens i byggsektorn och riktade investeringsbidrag för ny- eller ombyggnation av bostäder till äldre.

Läs vidare »

 
Hört i debatten

HGF: Stockholmshusens hyror är för höga

10 000 kronor, så mycket kostar det i månaden att hyra en trea i de nya Stockholmshusen. Det innebär en hyra på ca 1 550 kr per kvadratmeter och år trots investeringsstöd, vilket är marginellt lägre än 1 800-1 900 kr per kvadratmeter och år vilket annars är den genomsnittliga hyran för de nyproducerade lägenheter som Bostadsförmedlingen förmedlar. Hyran är mycket högre än vad de tilltänkta hyresgästerna klarar av uppger Eric Elmgren som är förhandlingschef på Hyresgästföreningen till FastighetsNytt. Inte heller oppositionen är nöjd, hyran är betydligt högre än vad man tidigare antytt uppger Björn Ljung som är Liberal ledamot i Stockholms stadsbyggnadsnämnd.

Läs mer här.

 
Valspecial

Gröna bostäder att älska – åt alla

Med mindre än fyra veckor kvar till valet startar vi vår valspecial. Bostadspolitik.se kommer att ge de bostadspolitiska talespersonerna för samtliga riksdagspartier möjlighet att besvara frågan; vad skulle du göra under nästa mandatperiod om ert parti får regeringsmakten och du blir bostadsminister? Först ut är Emma Hult, Miljöpartiet.

Läs vidare »

 
 
Rapport

AtteWeiss blå-röda valmanifest

 

Alla pratar om behovet av en blocköverskridande överenskommelse om bostadsfrågan efter valet men hur ska den se ut? Stefan Attefall som är kristdemokrat och fd. bostadsminister och Lennart Weiss som har lett socialdemokraternas bostadspolitiska arbetsgrupp tror sig ha svaret. Tillsammans presenterar de AtteWeiss blå-röda valmanifest! 15 förslag till en blocköverskridande överenskommelse om bostadspolitiken efter valet den 9 september 2018.

 
 
Video och Pod

Riksbanken: byggbolagen behöver se över sina affärsmodeller

Rapporten Vem ska finansiera framtidens bostäder? lanserades under ett seminarium i Almedalen. I rapporten kritiseras Riksbankens politik vilket Kerstin af Jochnick fick bemöta under seminariet, Stefan Attefall ber henne berätta mer om sin syn på hushållens skuldsättning.

 
Video och Pod

Stoppa fusket!

Anna-Lena Norberg är grävande journalist och ansvarig utgivare för Stoppa Fusket. Under ett seminarium i Almedalen arrangerat av Veidekke berättade hon mer om sitt arbete med att lyfta fram utländska företag som utsätter svenska byggföretag för osund konkurrens genom att inte följa lagar och regler. Lennart Weiss ber henne berätta mer.

 
Rapport

Vem ska finansiera framtidens bostäder?

 

Bostadsbyggandet sjunker dramatiskt trots högkonjunktur och ett stort behov av nya bostäder. Veidekke har bett Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia, och Ted Lindqvist, vd för analysföretaget Evidens, djupdyka i en rad frågeställningar. Vilka effekter ger dagens kreditrestriktioner? Hur har kapitalmarknadsregleringarna sett ut historiskt och vilka följder har dessa fått? Är dagens hushåll överskuldsatta? Och avslutningsvis – vilka finansieringsalternativ står till buds? I rapporten Vem ska finansiera framtidens bostäder? ger dem svar.

 
Video och Pod

Ylva Johansson om problemen med svart arbetskraft och osund konkurrens

Byggbranschen har stora problem med svart arbetskraft och osund konkurrens. Det leder till lönepress, skattefusk och att seriösa företag slås ut. Vad händer med den svenska byggbranschen om detta fortsätter? Vad kan branschen och ansvariga myndigheter göra för att komma till rätta med problemen? Lennart Weiss frågar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

 
Video och Pod

Dags för en ny social bostadspolitik?

Under lång tid har det som en gång utgjorde Sveriges sociala bostadspolitik urholkats, utan att ersättas. Bostadsbristen växer och en ny social bostadspolitik efterfrågas men hur ska den utformas? Anna Bellman frågar Micael Nilsson, Expert på Boverket.

 
Video och Pod

AtteWeiss om sitt rödblå valmanifest

Alla pratar om behovet av en blocköverskridande överenskommelse om bostadsfrågan efter valet men hur ska den se ut? Stefan Attefall och Lennart Weiss tror sig ha svaret, tillsammans presenterar de AtteWeiss rödblå valmanifest! Hör dem berätta mer.

 
Hört i debatten

8 av 10 svenskar underkänner regeringens bostadspolitik

Enligt en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Fastighetsbyrån får regeringens bostadspolitik underkänt. De svarande har lägst förtroende för Miljöpartiets bostadspolitik, samtidigt som partiet just nu innehar bostadsministerposten. Bäst förtroende har svenskarna för Moderaternas och Socialdemokraternas bostadspolitik men samtidigt framgår att många upplever samtliga partiers politik som otydlig eller frånvarande, nästan hälften av de svarande uppger att de inte kan bedöma partiernas bostadspolitik. Det går därför att konstatera att det finns mycket att arbeta på för samtliga partier under nästa mandatperiod.

Läs mer här.

 
Krönika

En lagom promenad mot en fungerande bostadsmarknad

Ulf Perbo

Att likt nu, springa på alla bollar i hög hastighet, orsakar tvära kast på bostadsmarknaden och skapar därmed oro för hushållen. Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen och f.d. statssekreterare med ansvar för bostadspolitiska frågor, efterfrågar att nästa regering istället ta sig an frågorna med taktiken lagom och går från att irra runt till att promenera – i rätt riktning.

Läs vidare »

 
Debatt

Glömt i bostadsdebatten!

Stellan Lundström

Den socialdemokratiska rapporten ”en ny social bostadspolitik” saknar en vision om bostädernas och städernas kvalitet. ”Ska vi återigen ‘bygga en miljon bostäder på 10 år’ då måste en stadsbyggnadsvision vara vägledande för byggandet”, skriver Stellan Lundström, Professor emeritus i fastighetsekonomi, KTH. Stellan Lundström välkomnar dock arbetsgruppens i grunden positiva syn på det ägda boendet och framhåller att digitaliseringen kan vara på väg att röja väg för nya affärsmodeller som ställer gamla föreställningar på ända.

Läs vidare »

 
Hört i debatten

Boverket: bostadsbyggandet är långt från tillräckligt

Den 19 juni presenterade Boverket sin nya prognos av bostadsbehovet och bostadsbyggandet framgent. Enligt Boverket senaste prognos behöver det byggas ca 90 000 bostäder om året fram till 2020 och därefter ca 50 000 bostäder om året fram till 2025. Samtidigt minskar antalet påbörjade bostäder, från ca 70 000 under 2017 till, enligt Boverkets nya prognos, ca 56 000 om året under 2018 och 2019. Vilket med hänsyn till det uppdämda behovet av bostäder och förväntad befolkningsutveckling alltså är långt från tillräckligt.

Läs mer här.