Redaktionell policy

Antagen av styrelsen för Bopol AB 22 mars 2022

Ansvariga personer

 • Lennart Weiss, chefredaktör och ansvarig utgivare
 • Kent Persson, vd
 • Nicklas Tollesson, projektledare
 • Anna Bellman, programledare Bopolpodden

Vårt löfte till dig

Vi vill bidra till en kvalificerad bostadspolitisk debatt. Det sker genom bredd, fördjupning och debatt på ett sätt som inte uppfylls av andra medier. Det sker också genom att sajten erbjuder kvalificerade underlag för bostadspolitiska bedömningar genom att vara ett arkiv för rapporter och undersökningar som beslutsfattare inom politik, bygg-, bostads- och fastighetsbranschen har nytta av.

Vi vill att du som läsare och lyssnare ska mötas av initierade kunskaper, kommentarer och åsikter som gör att du bättre förstår bygg- och bostadsfrågor, såväl ur politisk, affärsmässig som samhällsplaneringsperspektiv.

De företag som står bakom sajten visar med sitt engagemang att de vill ta ansvar för att främja en kvalificerad samhällsdebatt och genom insikten att högre kunskapsnivå och intresse för de bostadspolitiska frågorna, både i allmänhet och bland beslutsfattare, gynnar alla i branschen.

Vi agerar fristående i vår nyhetsvärdering. Åsikter som framförs, exempelvis i kommentarer och på ledarplats, är personernas egna och framförs utan hänsyn till olika uppdragsgivare. Bostadspolitik.se och Bopolpodden tar inte partipolitisk ställning och har inte heller några egna åsikter utan olika åsikter ska kunna framföras, ibland i strid med varandra, men med personlig vinkel och engagemang.

Vår vision är att vara: ”Sveriges viktigaste källa för att följa och förstå bostadspolitiska frågor”

Våra ägare

Bostadspolitik.se har funnits sedan 2018 och Bopolpodden sedan 2019 och initierades av Veidekke. Från 2020 stöds arbetet också av OBOS. Från 1 april 2022 övergår ägandet av sajten till Bopol AB som i sin tur till lika delar ägs av Heimstaden, OBOS, SBB Norden och Veidekke. Dessa fyra företag bidrar till att finansiera sajten.

 

REDAKTIONELL POLICY

Ansvarsfördelning

Bostadspolitik.se och Bopolpoddens arbete sköts löpande av vår redaktionssekreterare i samråd med chefredaktör. Till stöd för detta arbete möts ett redaktionsråd kontinuerligt, normalt en gång i veckan för planering och idédiskussion.

Chefredaktören/ansvarige utgivaren leder redaktionsmötena och redaktionssekreterarens arbete och är ytterst ansvarig för innehåll och publicering.

Ekonomi och företagets övriga verksamhet leds av VD, som är ytterst ansvarig för företaget och på uppdrag av styrelsens ordförande förbereder styrelsens arbete. Styrelsens ordförande är ytterst ansvarig för styrelsens arbete.

Kan man lita på Bostadspolitik.se och Bopolpodden?

 • Bostadspolitik.se och Bopolpodden ska utgå från läsarens/lyssnarens perspektiv, vara innovativ och lyhörd för samtida trender.
 • Bostadspolitik.se och Bopolpodden ska bidra till en bred debatt genom att ge röst åt en mångfald aktörer som på ett kvalificerat sätt vill föra debatten.
 • Bostadspolitik.se och Bopolpodden erbjuder alltid möjlighet till replik på debattartiklar, poddinslag eller ledarkommentarer. Dessa ska hålla sig till ämnet, vara sakliga och koncisa. Redaktionen förbehåller sig rätten att avsluta debatten när inte längre nya infallsvinklar eller viktiga argument framförs.
 • Bostadspolitik.se och Bopolpodden har anslutit sig till Medieombudsmannen och de pressetiska reglerna. Vill du läsa reglerna i sin helhet, klicka här. Vill du anmäla en publicering vi gjort, klicka här.

Så hanterar vi källor

 • Bostadspolitik.se och Bopolpodden strävar efter att hämta information från förstahandskällor. Antingen genom egna intervjuer eller direkt från trovärdiga källor. Det kan till exempel vara myndigheter eller forskningsrapporter.
 • Vi citerar även andra, etablerade och som vi bedömer trovärdiga, medier. I de flesta fall med en tydlig källhänvisning samt länk, så att läsaren själv kan hitta ursprungskällan.
 • Källskyddet är heligt för oss. Vi garanterar alla tipsare källskydd, en grundlagsskyddad rättighet enligt Tryckfrihetsförordningen. Du kan med andra ord alltid vara trygg med att vi kommer skydda din identitet när du hör av dig till oss. Vi vill dock alltid veta vem du är för att kunna göra en bedömning av uppgifterna, även i de fall du är anonym för vår publik.

Så arbetar vi med källkontroll

 • I de fall vi får in bilder eller filmer från vår publik försöker vi alltid vara noggrann med att undersöka att vi får publicera dem och att upphovsman omnämns.
 • Vi har även etiska riktlinjer som ibland gör att vi avstår från att publicera vissa bilder eller uppgifter.
 • Vi dubbelkollar alltid uppgifter vi hittar i sociala medier innan vi publicerar dem.
 • Trots detta gör vi ibland fel. Då agerar vi så här:

Så rättar vi felaktig information

 • Bostadspolitik.se och Bopolpodden strävar alltid efter att förmedla korrekt information. Om vi gör fel rättar vi, så fort vi får kännedom om dem. Alltid.
 • Enklare fel rättas direkt i texten eller videon. Allvarligare felaktigheter korrigerar vi och lägger dessutom till en fotnot i artikeln eller videon om att vi rättat.
 • Vi avpublicerar sällan artiklar. Men om det i efterhand framkommer att en hel artikel är byggd på felaktig information kan vi ta bort den. Detta är mycket ovanligt och ett sådant beslut tas av ansvarig utgivare. Ingen utomstående kan påverka detta beslut.
 • Frågor runt detta kan mejlas till info@bostadspolitik.se

Så hanterar vi intervjuer

 • Vi intervjuar inte personer under 18 år utan målsmans tillstånd.
 • Vi strävar efter att citera ordagrant, men kan redigera citat för att göra dem mer begripliga och läsbara.
 • Vi strävar efter att använda öppna källor, men kan i undantagsfall citera personer anonymt. I sådana fall är källans anonymitet skyddad av grundlagen.

Bostadspolitik.se och Bopolpodden i sociala medier

 • Bostadspolitik.se och Bopolpodden finns där läsarna finns – och att ha en närvaro i sociala medier är en självklarhet för oss. Det gäller också många av våra medarbetare. Var och en står dock för sina åsikter och Bostadspolitik.se och Bopolpodden tar inget ansvar för vad varje person som är kopplad till vårt arbete uttrycker på sina konton på sociala medier.
 • Rasistiska, sexistiska, osakliga eller inlägg med ovårdat språk tas bort från kommentatorsfältet.
 • Här hittar du oss i sociala medier: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube och Linkedin.

Annonspolicy

 • Bostadspolitik.se och Bopolpodden är öppen för annonsering.
 • Annonsering välkomnas som ett sätt att ytterligare berika våra läsare och lyssnare. Annonser får dock inte skymma vårt huvudsakliga uppdrag, varken i omfattning, karaktär eller form.
 • Vid annonser som påminner om redaktionell text i sin karaktär är vi noga med att markera att det är betald annons, med avsändare tydligt angiven.
 • Annonser med rasistisk, sexistisk eller våldsamt innehåll som väcker anstöt hos våra läsare/lyssnare nekas.