Reaktiv vilsenhet får inte ersätta hållbar bostadspolitik

 

Sverigedemokraternas Mikael Eskilandersson svarar på Peter Wallmarks replik: ”Återvandring är en liten del, som behöver kompletteras med mycket annat.”

I en replik 240301 på min artikel Jordbruksmark ska inte ätas upp på grund av skapad bostadsbrist saknar Wallmark att jag inte nämner hur byggnation av småhus ska gå till. Eftersom han helt tycks ha missat alla aviseringar från regeringen och Sverigedemokraterna om satsningar på bostads- och stadsbyggnadsområdet, ska jag nämna några samt även förslag Sverigedemokraterna sedan länge drivit.

Trots att vi tycks vara överens om att migrationen till Sverige på 2000-talet är en stor orsak till det stora bostadsunderskottet beskyller Wallmark oss för feberdimmor och världsfrånvändhet. Sanningen är istället att han själv drabbats av vilsenhet, blindhet och reaktivitet, som också utmärker de rödgröna partierna. De förmår inte annat än att propagera för en ensidig hyresrättspolitik för att det framstår som en enkel lösning, trots att många hellre vill äga sin bostad. Agerande utan eftertanke ersätter den proaktivitet som bör utmärka hållbar politik. Istället för långsiktigt hållbar bostadspolitik ska tydligen felaktigheterna i den förda migrationspolitiken upprätthållas.

Återvandring är en liten del, som behöver kompletteras med mycket annat

Vid sidan av problemen i byggbranschen pågår arbete av regeringen med stöd av Sverigedemokraterna mot inflationen, vilket har inverkat till stabilisering av räntorna och en mer stabil ekonomisk situation. Det måste tas i beaktande då man diskuterar att för få bostäder byggs. 2023 ökade befolkningen med cirka 30 200 personer, samtidigt påbörjades cirka 27 000 nya bostäder. Utan ett kraftigt underskott av bostäder sedan tidigare hade alltså nedgången i bostadsbyggandet fortfarande statistiskt täckt det teoretiska behovet. Återvandring är en liten del, som behöver kompletteras med mycket annat.

För en välfungerande bostadsmarknad har vi tillsammans med regeringen flera åtgärder aktuella. Det gäller planeringsstimulanser för ökat småhusbyggande och omvandlingsåtgärder av lokaler till bostäder, uppluckring av strandskyddet, förenklad privatuthyrning, utvidgat system med ägarlägenheter och en modell för hyrköp av bostäder. Dessutom är det aktuellt med höjt rotavdrag, utredning av höjt bolånetak och undersökning av hur amorteringskravet kan utformas på bättre sätt.

Mycket viktigt är att korta ledtider för byggprocesser och att få fram bygglovsbefriade lösningar

Vi i Sverigedemokraterna är även för ett förmånligt bolån till förstagångsköpare i kombination med andra relevanta åtgärder, ytterligare sänkt fastighetsavgift, och utökad gräns för det möjliga skattebefriade beloppet för uthyrning av bostad samt möjligt rotavdrag för hyresrätter. Mycket viktigt är att korta ledtider för byggprocesser och att få fram bygglovsbefriade lösningar.

En större omprioritering i kommuner måste göras då livsmedelsproduktionen är och kommer att bli mycket viktig och självförsörjningsfrågan inte kan åsidosättas

Jo Wallmark, många vill bo utanför Stockholm, det förekommer utflyttning från städer och större skulle den troligen vara om det fanns bättre möjligheter. Att lossgöra skyddad mark skulle kunna ge effekten i många fall, att bygge på jordbruksmark inte behöver komma ifråga. Kommuner är självbestämmande. Men lagstiftningen behöver följas, vilken reglerar att jord- och skogsbruk är av nationell betydelse enligt miljöbalken. Vid undantag tas hänsyn till om marken är brukbar, om ansökan om byggnation tillgodoser väsentligt samhällsintresse och om det finns annan mark som istället kan tas i anspråk. Sistnämnda tittar man för lite på. En större omprioritering i kommuner måste göras då livsmedelsproduktionen är och kommer att bli mycket viktig och självförsörjningsfrågan inte kan åsidosättas.

Vi ser alltså stora behov av förbättringar och har flera åtgärder på gång för att gynna byggande och möjligheter att skaffa bostad, och det på ett långsiktigt, ansvarsfullt och hållbart sätt.

Mikael Eskilandersson
Civilpolitisk talesperson, Sverigedemokraterna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.