Rekordyrkandet: 17,53 procent

Allmännyttiga Gotlandshem inleder hyresförhandlingarna med att yrka på en ökning av hyrorna med 17,53 procent. Den yrkade hyreshöjningen gäller för Gotlandshems samtliga bostäder.

– Yrkandet bygger på beräkningar som görs på samma sätt för alla hyresfastigheter i Sverige. Baserat på yrkandet startar nu förhandlingarna genom att vi tillsammans med Hyresgästföreningen tittar på de lokala förutsättningarna. De lokala förutsättningarna kommer vara grundstenarna för årets förhandling, säger Joakim Martell, vd för Gotlandshem.

Gotlandshem tar i sitt pressmeddelande upp att trepartsöverenskommelsen har setts över och förtydligats – att de lokala förhandlingarna ska bedrivas med utgångspunkt från en sammanvägning i tre steg:
# Den allmänna kostnadsutvecklingen.
# Lokala förutsättningar för fastighetsägarna.
# Hyresgästernas intressen.

”Det innebär att hänsyn kommer tas till både hyresgästens och fastighetsägarens förutsättningar. Detta genom att väga fastighetsägarens lokala förutsättningar och hyresgästernas intressen i de kommande förhandlingarna. Dessa två perspektiv finns alltså inte med i vårt yrkande utan kommer utgöra en viktig del av årets förhandling”, skriver Gotlandshem.

Gotlandshem menar att kostnadsutvecklingen för förvaltning har ökat i en högre takt på Gotland än i övriga landet och bolagets ekonomi är ansträngd.
– Tack vare den nya vägledningen ser vi fram emot hyresförhandlingarna och att överenskommelsen blir klar före årsskiftet. På så vis kommer hyresgästerna slippa retroaktiv hyresjustering för att komma i kapp med 2024 års hyra, säger Joakim Martell.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.