Inga nyheter på S-mötet – ”men bra samtal”

 

På torsdagen bjöd Socialdemokraterna in 21 aktörer från bygg- och fastighetssektorn till ett möte om den pågående byggkrisen. Tre av Bostadspolitik.se:s experter var på plats – här ger de sina reflektioner från mötet.

Förhoppningen var att Socialdemokraterna – partiets bostadspolitiska talesperson Jennie Nilsson och ekonomiskpolitiska talesperson Mikael Damberg höll i mötet – skulle berätta något om vilka åtgärder de tänker presentera i sin skuggbudget i nästa vecka. Men så blev det inte.

Bostadspolitik.se:s Kent Persson, Lennart Weiss och Lina Brantemark var på plats, som representanter för Heimstaden, Veidekke och Obos.

– Inga konkreta åtgärder presenterades men det var bra samtal. Det var ett bra initiativ från Socialdemokraterna, fler partier behöver engagera sig för frågan, i synnerhet när budgetpropositionen saknade betydande reformförslag kring hur vi ska få igång bostadsbyggandet, säger Kent Persson.

– Det som är positivt med den här typen av samtal är att vi alla blir lite klokare tillsammans, och det ska man inte underskatta. Vi sitter alla i samma båt och vi vill samma sak – att vi har en bostadsmarknad som är trygg för en överskådlig framtid. Sedan går åsikterna isär om hur vi ska nå dit.

– Vi var tydliga med att ska vi få igång byggandet av bostäder så kan vi inte bortse från hyresrätten. 2,5 miljoner bor i en hyresrätt idag och det är en av våra viktigaste boendeformer som nyttjas av samtliga samhällsklasser. Därför måste det byggas fler hyresrätter och ska byggandet komma i gång krävs strukturella reformer, så som ett införande av fri hyressättning av nyproducerade hyresrätter.

Viktigt att finanspolitiken är på banan

Lennart Weiss understryker vikten av att även Mikael Damberg var med på mötet.

– Det signalerar dels att man börjar förstå att bostadskrisen inte enbart är en PBL-fråga, dels att man börjar inse att en havererad bostadsmarknad får allvarliga konsekvenser för arbetsmarknaden och därmed Sveriges ekonomi, säger Lennart Weiss, som konstaterar att det finns en samsyn om att det krävs åtgärder som ger effekt på kort sikt och sådana som ger stadga åt bostadsförsörjningen på längre sikt.

– Jag tar med mig Dambergs markeringar att det finns frågor av långsiktig karaktär som kräver breda politiska överenskommelser, över blockgränserna. Jag uppfattade det som att man, i varje fall vagt, inser att det i det längre perspektivet behövs svar på flera finansiellt relaterade frågor – som till exempel hushållens skulder, fastighetsbolagens finansiering, belastningen på banksektorn – och i samband med det även långsiktiga svar på flera skattepolitiska frågor. Damberg och Nilsson markerade också att det finns ett seriöst intresse att möta regeringsunderlaget i breda bostadspolitiska samtal där man ger och tar. Frågan är; finns en vilja inom regeringen att utmana en sån propå? Om så sker skulle det möta branschens gemensamma stöd.

”Egentligen borde det heta riskhantering kopplad till planberedskap”

Lina Brantemark lade på mötet fram synpunken att det bör tas krafttag för lokalpolitiken.

– I en skuggbudget kan anslagen till kommunerna exempelvis ökas genom en stimulans, eller så kan de ökas mot myndigheter. Egentligen borde det inte längre heta planberedskap utan ”riskhantering kopplad till planberedskap”, eller bara ”risk- och planberedskap”. Rikspolitiken kan hjälpa SKR att vara på tårna och vägleda och hjälpa kommunerna och regionerna, så gott det går. Där kan Socialdemokraterna vara med och påverka.
Hon menar att även om det kommunala självstyret är tydligt och till viss mån självklart, kan riksnivån ändå ange riktlinjer och vägleda.
– Det behövs en riskfördelning mellan stat/kommun/aktör/slutkonsument för det ägda boendet. Där kan en statlig kreditgaranti göra sitt. För den kommunala nivån kan det till exempel vara att betalning för mark sker vid byggstart. Det är inte kontroversiellt och något som används av flera kommuner redan idag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.