Byggfakta: Bostadsbyggandet har slutat sjunka

För tredje månaden i rad visar Byggfaktas Byggstartsindikator att bostadsbyggandet inte längre sjunker. Men stabiliseringen sker på en mycket låg nivå – byggandet har mer än halverats och ligger nu på de nivåer man såg för nio år sedan.

Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)

Källa: Byggfakta


Byggstartsindikatorn för bostäder steg med 3,2 procent under oktober, vilket var tredje månaden med ökande byggstarter. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn 28,2 procent lägre. Indikatorn signalerar därmed återigen att bostadsbyggandet verkar ha bottnat. Tidigare månadsutfall har också reviderats upp något, vilket ytterligare understryker denna signal.

– Återigen signalerar bostadsindikatorn att nedgången i byggstarter verkar ha bottnat och att det skett en stabilisering de senaste månaderna. Stabiliseringen sker dock efter att indikatorn mer än halverats sedan hösten 2021, vilket innebär att bostadsproduktionen, räknat i kronor, är nere på nivåer som de låg på för nio år sedan, säger Tor Borg, analyschef på Byggfakta.

Årstakten i antalet byggstartade bostäder planar ut strax över 20 000
Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande; förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.

– Byggstartsindikatorn signalerar att nedgången i bostadsbyggandet startade tidigare än vad den officiella statistiken visar. Indikatorn signalerar i nuläget en årstakt kring 22 000 byggstartade bostäder i slutet av året, vilket skulle vara den lägsta årstakten på länge, säger Tor Borg.

Byggstartsindikator antal bostäder och antalet byggstartade bostäder enl. SCB (rullande årstal)

Källa : SCB, Byggfakta

Osäker trend utanför bostadssektorn
Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande föll med 1,3 procent under oktober, vilket var lite lägre än förra månadens utfall som reviderats ned. Årstakten var +22,6 procent i oktober vilket är en tydlig nedrevidering jämfört med förra månaden. Byggstart av en handfull mycket stora projekt de senaste månaderna medför att trendberäkningarna blir osäkrare än normalt.

– Byggstartsindikatorn för byggandet utanför bostadssektorn har påverkats kraftigt av att ett par riktigt stora, och sannolikt ganska unika, projekt byggstartats tidigare under 2023. Det har drivit upp indikatorn en hel del. Kommande stora byggstarter kommer inte att vara lika kostnadstunga. Det innebär att det vi ser just nu troligtvis är en tillfällig topp i indikatorn och inte en ihållande trend, säger Tor Borg.

Index och förändringstal, oktober 2023

Indextal, jan2011=100 Månatlig förändring Årlig förändring
Totalt 205,4 0,0% +0,8%
Bostäder 121,8 +3,2% -28,2%
Övriga byggnader 293,9 -1,3% +13,0%

Källa: Byggfakta

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.