Veckans Aktuellt: Attefall tar fram storsågen

BOPOLPODDEN/VECKANS AKTUELLT | Att regeringen ger Finansinspektionen i uppdrag att utvärdera konsekvenserna av de kritiserade kreditrestriktionerna är som att sätta vagnen framför hästen, menar vår expertkommentator Stefan Attefall, som också dömer ut Jagvillhabostad.nu:s granskning av partierna. 
Cementkrisen kan vid årsskiftet kan leda till 160 000 förlorade jobb. Socialdemokraternas Johan Löfstrand anklagar moderatstyrda Stockholmskommuner för att bara bygga för välavlönade: Det är något som också kan gälla socialdemokratiskt styrda kommuner, menar Attefall i programmet som leds av Anna Bellman.

I veckan tillsattes två utredningar av regeringen.

Finansinspektionen ska snabbutvärdera bolånetaket och amorteringskravet.

Stefan Attefall:

– Det är bra att man ser över kreditrestriktionerna. Det har ju lagts på lager på lager utan någon genomtänkt konsekvensanalys och restriktionerna har med kirurgisk precision riktats mot dem som står utanför den ägda bostadsmarknaden.

– Sedan är det märkligt att det är de som har infört och på tvivelaktiga grunder argumenterat för kreditrestriktionerna nu ska få utvärdera dem. Samma myndighet som har infört och bundit upp sig för att de här åtgärderna är perfekta ska nu utvärdera dem. Då vet man ju hur det blir, det finns gott om prestige inblandat. Det vore självklart bättre om oberoende ekonomer fick utreda och att FI därefter fått ge sin syn.

Den andra utredningen handlar om att se över effekterna av ränteförändringarna – en viktig del är den avgift bankerna tar ut om en bolåntagare vill lösa ett bundet lån.

– Det är nyttigt att belysa frågorna, sedan ska man nog inte hoppas för mycket: Det finns en verklighet också – bankerna har i sin tur tagit upp lån med långa löptider, de måste ha täckning för kostnader om lånet sägs upp i förtid, jag har svårt att se något alexanderhugg på det här området.

– Det är förvånande att de här utredningarna tillsätts nu, precis före valet. Det borde ha skett långt tidigare, problemen är ju inte något som har dykt upp nu. Det känns lite desperat, men den nye finansmarknadsministern (Max Elger) vill väl visa handlingskraft.

I veckan kom remissvar om startlånen. Bland andra OBOS och Veidekke var positiva, medan Finansinspektionen var negativ.

– Det är intressant att se gruppen som är emot; Finansinspektionen, Hyresgästföreningen och – håll i er nu: jagvillhabostad.nu, som alltså nu är emot att hjälpa unga in på den ägda marknaden.

– Finansinspektionen har en argumentation som går ut på att startlån leder till att gruppen som omfattas tränger ut andra från marknaden – och det är ju just det som är poängen med startlån. Kreditrestriktionerna har missgynnat alla som står utanför den ägda marknaden. Med startlånen får de nu en andra chans. Att man stärker en grupp är grunden i fördelningspolitiskt tänkande. Finansinspektionen förordar en antifördelningspolitik, det är upprörande.

I veckan tog Byggföretagen upp att 160 000 jobb riskeras om Cementa inte får förlängt tillstånd när det nuvarande löper ut vid årsskiftet.

– Det är en gigantisk bomb för hela den svenska ekonomin och allt ligger i Mark- och miljööverdomstolens händer. En domstol är inte, och ska inte vara, politisk. Det finns en risk att de kommer fram till att enligt lagen ska de inte ha tillstånd på de här grunderna. Det är ett misslyckande för politiken att man inte har skapat ett regelverk som fungerar i det här sammanhanget.

Tillbaka till jagvillhabostad.nu som i veckan släppte sin partiranking inför valet. Bara tre partier får godkänt i fem av tio frågor, vilket jagvillhabostad.nu menar innebär att de politiska partierna inte tar bostadsfrågan på allvar.

– Den här rankingen är ett skämt, jagvillhabostad.nu drar ner byxorna på sig själva. De har till exempel utelämnat startlånen – först var de för startlån, sedan tog de ett kongressbeslut om att vara emot – och frågan om att stimulera bosparande. I praktiken har de tagit Hyresgästföreningens och Vänsterpartiets agenda och sedan frågat alla partier om de håller med om de åsikterna. De som håller med får höga betyg och givetvis kommer då Vänsterpartiet högst upp.

– Det här är en löjlig undersökning, som riskerar att diskvalificera dem från den bostadspolitiska debatten. De får gå hem och tänka igenom sin strategi – ingen som inte är vänsterpartist kan ta dem på allvar.

Socialdemokraternas Johan Löfstrand anklagar i en debattartikel på bostadspolitik.se moderatstyrda Stockholmskommuner för att inte bygga bostäder som vanligt folk kan bo i – att moderat politik spär på segregationen.

– Johan Löfstrand har en poäng och jag hoppas att Moderaterna kommer in med ett svar på debattartikeln. Men kritiken bör inte bara träffa moderatstyrda utan även S-styrda kommuner i Stockholm. Det är många som behöver bygga för flera inkomstgrupper, inte bara Täby och Danderyd.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.