”Efterfråga klimatförbättrad betong”

 

”Ställ klimatkrav vid upphandlingar!” Den uppmaningen riktar Svensk Betongs vd Malin Löfsjögård till politiker för att minska byggsektorns klimatpåverkan.

Löfsjögård, som nyligen medverkade i Bopolpodden, skriver nu på debattplats på Altinget: ”För att vi ska kunna utnyttja potentialen som klimatförbättrad betong erbjuder fullt ut måste efterfrågan på klimatförbättrad betong öka.”

Och det, menar han handlar om både politisk vilja och ekonomiska incitament. Hon uppmanar politikerna:

# Använd offentlig upphandling som ett verktyg för att främja klimatvänligt byggande, genom att ställa krav baserade på ett livscykelperspektiv. Klimatförbättrad betong bör vara förstahandsvalet vid betongbyggande hos beställare.

# Uppmuntra till återvinning och återanvändning av betong genom att revidera nuvarande avfallslagstiftning. Upphandlare behöver se rivningsmaterial som en resurs snarare än avfall.

# Öka investeringarna i forskning och utveckling för nya materialtekniker, till exempel alternativa bindemedel, som kan minska betongens miljöavtryck ytterligare.

# Stärk kunskapsnivån och kompetensen inom bygg- och anläggningssektorn genom satsningar på utbildning och fortbildning.

Läs hela inlägget här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.