Skiljemannen: ”Man behöver inte ange några skäl överhuvudtaget”

 

Fastighetstidningen har tagit del av den motivering som Erik Ferlin, skiljemannen i ärendet med hyresförhandlingarna i Göteborg, har skrivit.

Den historiska första rekommendationen från en skiljeman i ett privat hyresärende landade i en höjning med 5,3 procent. Fastighetsägarna är kritiska till mycket, bland annat att det inte anges vilka grunder skiljemannen har fattat sitt beslut på.

I motiveringen till rekommendationen skriver Erik Ferlin, enligt Fastighetstidningen:

”För att i enlighet med rekommendationen uppnå en rimlig och långsiktigt stabil hyresändring från parternas motstående intressen, ska slutligen beaktas den relativa årliga hyresändringens påverkan. I detta fall en avsevärd höjning av hyrorna oavsett om det är fråga om en höjning eller sänkning. Detta synsätt att med försiktighet jämna ut fluktuationer ligger i linje med att förhandlingarna ska vara långsiktigt ekonomiskt hållbara och konjunkturstabila.”

”Vid en sammantagen bedömning av vad parterna anfört och i övrigt åberopat ska hyresnivån med särskilt beaktande av rekommendationen och vägledningen bestämmas till en höjning med 5,3 procent.”

När Fastighetstidningen ringer upp Erik Ferlin påpekar denne:

– Man behöver inte avge några skäl överhuvudtaget såvida inte båda parterna begär det. Och Hyresgästföreningen har begärt att skäl inte ska lämnas med rekommendationen.

Läs Fastighetstidningens artikel här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.