Första beslutet från skiljeman klart – Fastighetsägarna kritiska

På måndagskvällen kom det första beslutet från en skiljeman om 2024 års hyresjusteringar: Det landade i en hyresökning om 5,3 procent. Fastighetsägarna är djupt kritiska, både till nivån och till att rekommendationen inte är tydligt motiverad.

Under måndagskvällen kom skiljemannens rekommendation för hyrorna i Göteborg, som alltså är första ärendet i landet att avgöras genom den så kallade tvistelösningen. 25 000 lägenheter berörs. Skiljemannen Erik Ferlin rekommenderar, utan någon närmare motivering eller beräkning, att 5,3 procent är en rimlig nivå. Förändringen ska gälla på hela beståndet och inte ha någon så kallad bundenhet i tid, vilket innebär att nästa års hyror kan höjas från 1 januari 2025, till skillnad från 2024 som först kan höjas från 1 april i år.

– Trots faktiska kostnadsökningar på 20–25 procent innebär dagens rekommendation att hyresvärdarna bara får en kompensation på lite drygt fem procent. Det säger sig självt att det inte är långsiktigt hållbart utan att det går ut över möjligheterna att underhålla och förvalta hyresrätter framöver. De största förlorarna på det är hyresgästerna själva, säger Rikard Ljunggren, vd för Fastighetsägarna GFR.

– Eftersom motiveringen är så otydlig är det svårt att förstå logiken bakom den rekommenderade nivån och den ger ingen vägledning för parterna framåt. Det innebär att vi sannolikt kommer att behöva vända oss till hyresnämnden även i kommande årsförhandlingar, säger Rikard Ljunggren.

Nu när skiljemannen sagt sitt ska parterna inom två veckor omsätta rekommendationen i en förhandlingsöverenskommelse. I dagsläget ligger ett 90-tal ärenden runt om i landet och väntar på rekommendationer från oberoende skiljemän.

FAKTA

Bakgrund
Hyresförhandlingarna i Göteborg inleddes i september 2023 då Fastighetsägarna yrkade 12 procent i hyreshöjning. Förhandlingarna pågick i tre månader utan att parterna lyckades komma överens. Med stöd i den nya lagstiftningen från 2023 vände sig Fastighetsägarna i mitten av december till Hyresnämnden som utsåg hyresrådet Erik Ferlin till skiljeman. Erik Ferlin har därefter haft sex veckor på sig att komma med en rekommendation.

Så fungerar tvistelösningen

  • Tidigast 3 månader och senast 4 månader efter påbörjad förhandling kan någon av parterna vända sig till Hyresnämnden som utser en skiljeman.
  • Hyresnämnden ska utse en skiljeman skyndsamt.
  • Tvisten ska avgöras inom 6 veckor efter att skiljemannen utsetts.
  • Parterna ska sedan inom 2 veckor omsätta skiljemannens rekommendation i en förhandlingsöverenskommelse.
  • Det är parterna som delar på kostnaderna för skiljeförfarandet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.