Unga allt mer oroliga för boendesituationen

Det ekonomiska läget gör att nästan hälften av svenskarna upplever oro över sin befintliga boendesituation. Bland unga är siffran hela 74 procent, vilket är en markant ökning från förra året då 60 procent i åldersgruppen kände oro. Det visar en ny och uppföljande Yougov-undersökning genomförd på uppdrag av bostadsutvecklaren Realy Bostad.

Nästan varannan (49 procent) svarande är orolig över sin boendesituation på grund av det ekonomiska läget. Detta är en svag ökning från förra året då 47 procent kände oro. Men bland den yngre målgruppen 1829 år är uppgången stor, från 60 procent som kände oro 2023 till hela 74 procent i år.  Förutom ålder har hushållens inkomstnivå störst påverkan på oron, skillnaden mellan låginkomsttagare 58 procent (62 procent år 2023) och höginkomsttagare 34 procent (38 procent år 2023) är markant och lika stor som förra året. Dessutom är de som har yngre barn mer än dubbelt så oroliga (69 procent) som pensionärer/arbetsinaktiva utan barn (27 procent).

– Ungas oro har ökat kraftigt från förra året från en redan hög nivå och vi ser en liknande utveckling för familjer med små barn. Fortsatta räntehöjningar under året och övriga utgiftsökningar har tvingat många att tömma sparkontot och leva med mindre marginaler. Detta samtidigt som produktionen av nya bostäder minskat drastiskt med en ökad bostadsbrist och färre boendealternativ som följd, säger Hannes Malm, COO Realy Bostad.

Minskad oro för stigande räntekostnader och elpriser
Trots att ränteutvecklingen enligt de flesta nått sin topp kvarstår en fortsatt hög oro för stigande räntekostnader. Andelen svenskar som oroar sig för stigande räntekostnader är fortsatt hög (45 procent jämfört med 51 procent 2023), vilket sannolikt kan förklaras av släpande effekter av räntehöjningarna för de med längre räntebindning.

Anledningen som flest anger som skäl till sin oro är hyreshöjningar vilket även innefattar oro för avgiftsökningar bland de som bor i bostadsrätt (55 procent, jämfört med 45 procent år 2023), följt av elkostnader/elpriset, 48 procent, (59 procent år 2023).

Män och kvinnor upplever oro över bostadssituationen olika
Sett till hela undersökningen har oron bland kvinnor ökat något medan oron bland män har sjunkit, men skillnaderna mot förra året är små. Bland de som bor i hyresrätt är dock skillnaderna mellan könen större. Där uppger nu 59 procent av kvinnorna att de känner en oro jämfört med 51 procent 2023. Bland män som bor i hyresrätt är utvecklingen den omvända – här har andelen som känner oro över sin boendesituation minskat från 58 procent till 51 procent.

Orsakerna till oro skiljer sig också mellan könen på vissa punkter. Män är mer oroliga för sämre kontroll på boendekostnader (24 procent) jämfört med kvinnor (12 procent). Även sjunkande bostadspriser oroar män (20 procent) i högre utsträckning än kvinnor (11 procent).

Allt fler ser värdet i hyresrätten som en flexibel boendeform
Av de som uppger att de blivit mer positivt inställda till hyresrätt på grund av den rådande konjunkturen anges att stigande räntekostnader gör det dyrare att ha bolån 62 procent (58 procent jämfört med 2023) som främsta skäl följt av mer flexibel boendeform 41 procent (25 procent år 2023) och därefter att man har bättre kontroll på boendekostnader 40 procent (47 procent 2023). Att se hyresrätten som en flexibel boendeform är den fördel som har ökat mest sedan förra årets mätning.

– Det är positivt att fler ser möjligheterna med hyresrättens flexibla boendeform. Idag byter människor jobb och flyttar oftare än förr vilket gör hyresbostaden till ett mer okomplicerat och friare sätt att leva. Samtidigt kan vi som hyresvärd med hjälp av digitala hjälpmedel erbjuda våra hyresgäster fler boendetjänster som underlättar vardagen och som bidrar till en ännu bättre boendeupplevelse, säger Hannes Malm, COO Realy Bostad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.