Det är dags för ett byggande för vanligt folk – i en låg och mänsklig skala

 

KRÖNIKA | De gamla trädgårdsstäderna tillhör landets mest attraktiva bostadsområden – i dag. Många beslutsfattare tror att bostadsbyggandet kräver höga hus. Det är en felaktig föreställning, skriver Monica Andersson.

Hela byggsektorn backar efter en lång period med ett intensivt högexploaterat byggande för ett smalt segment i befolkningen. Nu är det hög tid att satsa på befolkningens breda lager och inte minst dem som har det sämst ställt och svårast att skaffa bostad. Jan Jörnmark och Erik Windt Wallenberg uppmanade kommunerna att sänka priset på mark för att ge folk med tunnare plånböcker möjlighet att efterfråga bostäder i en krönika på Bostadspolitik.se i december 2023. Jan Jörnmark kunde också visa hur Göteborg i en satsning runt millennieskiftet fram till 2010 på att komplettera utsatta höghusområden med småhus och låga flerfamiljshus fick en stabilare befolkningssammansättning när bostadskarriärer underlättades. De efterlyste satsningar på trädgårdsstäder med blandad bebyggelse, som blivit en bristvara.

Det är en modell som var mycket framgångsrik när kommunerna skulle lösa de svåra bostadsförhållandena för arbetarbefolkningen i början av 1900-talet, när kommunerna byggde trädgårdsstäder med tomträtt i stor omfattning över hela Sverige. Där lades grunden till Sverige som välfärdsland

Det är ett utmärkt exempel på hur samhällsnyttiga sådana satsningar är. Den sänkning av markpriset som de föreslår kompenseras kommunerna för med råge när befolkningen blir mer blandad och stabilare. Resultatet blir säkrare och tryggare samhällen samtidigt som skatteintäkterna ökar. Det är en modell som var mycket framgångsrik när kommunerna skulle lösa de svåra bostadsförhållandena för arbetarbefolkningen i början av 1900-talet, när kommunerna byggde trädgårdsstäder med tomträtt i stor omfattning över hela Sverige. Där lades grunden till Sverige som välfärdsland.

Då tog också kommunerna ansvaret för planeringen av trädgårdsstäderna, som de också föreslår. Per O. Hallman ritade trädgårdsstäder över hela landet med en blandning av småhus och låga flerfamiljshus med butiker och verksamheter i bottenvåningarna. Låga hus i trä är, som Johan Rådberg påpekat, det billigaste sättet att bygga. De samhällen som skapades då av Hallman och av Albert Lilienberg i Göteborg tillhör de allra mest attraktiva och efterfrågade idag.

Många beslutsfattare tror att bostadsbyggandet kräver höga hus. Det är en felaktig föreställning. Johan Rådberg visade i sin forskning att låga hus ger samma exploateringsgrad. Ett tydligt exempel på det är Lomma Hamn som byggts i en låg och mänsklig skala med blandad bebyggelse, efter en arkitekttävling där de flesta bidragen föreslog höga punkt- och skivhus. Men antalet bostäder är det samma. Lågt och tätt är lika effektivt som högt och glest. Det visar Lomma Hamn-projektet.

I trädgårdsstäder i låg och mänsklig skala fungerar däremot blandningen alldeles utmärkt

Ändå är det främst relativt hög bebyggelse som kommer till idag. Förutom att sådan bebyggelse blir dyr är den också svår att blanda med småhus. I trädgårdsstäder i låg och mänsklig skala fungerar däremot blandningen alldeles utmärkt. Låga flerfamiljshus i max två, tre våningar samsas bra med radhus, parhus och enfamiljshus.  Det låga går att integrera.

Den nationella satsningen på Gestaltad livsmiljö är ett ovanligt lyckat centralt initiativ för att uppmuntra kvalitet och skönhet i stadsbyggandet. De klassiska trädgårdsstäderna är ett utmärkt exempel på sådana föredömliga livsmiljöer. Det är dags för en renässans för den låga och mänskliga skalan i stadsbyggandet med blandad bebyggelse. Det ger goda städer som kan efterfrågas av bredare lager i befolkningen.

Monica Andersson
Fil dr. Statsvetare.
Forskar om politik och stadsbyggande

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. vi bygger höga hus och inga trädgårdsstäder längre. Sådan stad resulterar sådana människor. VI HAR VAR 4.e5.e DAG EN SKJUTNING INKL DÖDSSKJUTNINGARNA…stackars gamla Sverige har blivit en ny CHICAGO frnå 1930 talet….Usch!!!

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.