SBAB: Omvänt läge – svårare att sälja bostadsrätter än villor

SBAB:s indikator Bomarknadstempen för november visar att det alltjämt är ett mycket kyligt läge för säljare av både lägenheter och hus i Sverige. Förra månadens nedgång för lägenheter, som i huvudsak drevs av läget i Storstockholm, förstärktes i november och med en temperaturnedgång även i Storgöteborg och Stormalmö. Sämst är läget alltjämt i Storstockholm. På villasidan var läget i stort sett oförändrat mellan oktober och november och med små skillnader mellan storstadsområdena.

Bomarknadstempen visar ett sammantaget försämrat läge för säljare av lägenheter i november. Antalet budgivare och budpremierna ökade något samtidigt som utbudet sjönk marginellt. Det motverkades av lite längre annonstider och fler återpublicerade annonser. Förra månadens nedgång för lägenheter, som i huvudsak drevs av läget i Storstockholm, förstärktes i november med en temperaturnedgång även i Storgöteborg och Stormalmö.

Bomarknadstempen för november 2023

null
Källa. SBAB/Booli

– Försäljningsläget för lägenheter fortsatte att försämras mellan oktober och november. Det är inte bottenfruset, men rejält frostigt. Nedgången syns i samtliga tre storstäder, men med en brantare nedgång i Storstockholm. Det spekuleras nu i om Riksbankens besked om att inte höja styrräntan i december och sjunkande längre marknadsräntor kan öka optimismen på bostadsmarknaden. Mot detta står dock att många bostadsrättsföreningar kommer att behöva höja sina månadsavgifter rejält framöver, särskilt i Storstockholm där skulderna är högst, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

I stort sett status quo på villasidan

Bomarknadstempen för villor var i stort sett oförändrad i november i förhållande till oktober med mycket små förändringar i de underliggande variablerna. Budpremierna steg marginellt, utbudet minskade något och andelen prissänkta sjönk lite. Samtidigt sjönk antalet budgivare något medan annonstiderna ökade svagt. Läget för villor är likartat i Sveriges tre storstadsområden.

– Från att tidigare under året ha haft ett sämre försäljningsläge för villor relativt lägenheter har vi sedan en tid tillbaka det omvända förhållandet. Det stärker bilden av att många bostadsrättsföreningar nu står inför den besvärliga uppgiften att behöva höja månadsavgifterna till följd av den stora uppgången i ränteläget sedan förra våren, säger Robert Boije.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.