Ny rapport: Politisk enighet om coliving – men reformer behövs

 

I den nya rapporten ”Framtiden är gemensam!” menar Svenska Colivingförbundet att det råder bred politisk enighet om behovet av bostadsformen coliving i Sverige. Samtidigt finns en rad frågetecken i regelverken som skapar osäkerhet hos verksamma aktörer. I rapporten ges förslag på lösningar, bland annat att göra coliving till en juridiskt vedertagen boendeform.

– Det är väldigt positivt att det finns bred politisk enighet om behovet av fler colivingbostäder. Nästa steg blir att ta fram konkreta lösningar på de problem som finns för branschen för att långsiktigt vara en hållbar bostadsform. Vi vet att det finns en växande efterfrågan på colivingbostäder, säger Katarina Liljestam Beyer, ordförande Svenska Colivingförbundet

Rapporten ger en bild av hur den nationella och lokala politiken och andra aktörer ser på coliving. Rapporten ger även ökad kunskap kring vad coliving är och visar på bredden av olika former av boenden som ryms inom begreppet coliving. Som avslutning beskriver rapporten vilka utmaningar som finns för branschen idag, som gör att bostadsformen inte är större och växer snabbare trots att det finns en stor efterfrågan.

Ett utpekat problem är att nuvarande regelverk inte är anpassat till coliving. Exempel på dessa regelverk är Boverkets Byggregler (BBR), Plan och byggförordningen (PBF) och Plan och bygglagen (PBL). Konsekvensen blir att kommuner gör olika tolkningar och projekt har ibland försenats eller till och med stoppats i kommunala bygglovsprövningar.

– För att få det att fungera idag behövs enskilda tjänstemäns mod, kreativitet och vilja att hitta lösningar, och politiker som vågar fatta beslut. I alltför många kommuner går exploatörer dock bet när de försöker hitta vägar framåt. Att de politiska partierna är positiva till coliving är bra, men det behövs också tas konkreta politiska initiativ för att se till att regelverk och lagstiftning är anpassade till coliving, säger Katarina Liljestam Beyer.

Svenska Colivingförbundets tre prioriterade åtgärder:

  1. Se över lagar och regelverk för att på sikt säkra att delningsboenden har en plats på den svenska bostadsmarknaden. Det är också av vikt för att skapa stabila och långsiktiga regelverk som skapar ett tryggt boende för hyresgästen.
  2. Mer likvärdiga villkor och kravnivåer för enskilda bostäder avsedda för ett hushåll, som för delningsbostäder där personer bor ihop frivilligt utan behovsprövning eller behov av personal.
  3. Skapa en ny definition för delningsbostäder som gör bostadsformen juridiskt vedertagen.

Läs gärna hela rapporten här. 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.