Framtidens mobilitet en lösning i dagens bostadskris

DEBATT | Arkitekten Joakim Kaminsky uppmanar landets stadsplanerare att lyfta blicken och planera för större mobilitetshus istället för dyra underjordiska garage som standardlösningen när nya områden planeras. Han nämner Skeppsbron i Göteborg som ett skräckexempel; ”Sveriges dyraste parkeringsplatser”.

I bostadskrisens Sverige behöver vi lyfta på alla stenar för att minska byggkostnaderna. De flesta förslag handlar om olika former av kvalitetssänkning; likriktad produktion, enklare material, mindre bostadsyta eller sänkta krav för utformning.

Om man vidgar blicken till stadsplanering på systemnivå finns andra lösningar som kan ha större påverkan och även positiva synergieffekter. En sådan åtgärd är att ersätta traditionella underjordiska garage med moderna mobilitetshus. Konceptet är redan etablerat och en nyckelkomponent i flera innovativa stadsutvecklingsprojekt runt om i Sverige, exempelvis Vallastaden i Linköping, Östra Kungsbäck i Gävle samt Hyllie och Sege Park i Malmö.

Huvudanledningen är det underjordiska garaget med Sveriges dyraste parkeringsplatser

Samtidigt envisas många kommuner med att ha kvar de underjordiska garagen med stora fördyringar som följd.  Det mest flagranta exemplet är förmodligen Skeppsbron i Göteborg, ett projekt som har kantats av fördröjningar, utredningar och fördyringar, och som i dag riskerar att stoppas. I februari i år kom uppgiften om att prislappen för det underjordiska garaget och kajen växt till 1,6 miljarder kronor – en hel miljard mer än vad det från början beräknades kosta. Huvudanledningen är det underjordiska garaget med Sveriges dyraste parkeringsplatser.

I jämförelse med traditionella parkeringshus och underjordiska garage har en modern mobilitetshub en rad fördelar

I mindre utvecklingsområden tvingas byggherren ofta lösa parkeringsbehovet inom kvartersmark med ett underjordiskt garage som följd, när man i stället kunde tagit ett helhetsgrepp för ett större område och samordnat en gemensam mobilitetslösning.

I jämförelse med traditionella parkeringshus och underjordiska garage har en modern mobilitetshub en rad fördelar:

# Ett mobilitetshus kan fungera som nav i ett område. Här samlas transporter och transportsätt och härifrån kan både fordon och varor förflyttas på ett resurseffektivt sätt. Huset kan innehålla både bilar, cyklar och delade fordon.

# Mobilitetshus är flexibla vilket innebär att de kan förändras och anpassas efter nya behov under sin livslängd. Utan att kompromissa med vare sig funktion eller estetik går det att bygga om en parkeringsdel till nya kontor eller bostäder.

Genom att öka andelen tillgängliga laddplatser bidrar de tekniska lösningarna i mobilitetshuset till att främja övergången från förbränningsmotor till elbil hos privata bilägare

# Med solceller på tak och fasad kan man ta tillvara på lokalt producerad energi distribuerad i smarta nät och tjänster. Genom att öka andelen tillgängliga laddplatser bidrar de tekniska lösningarna i mobilitetshuset till att främja övergången från förbränningsmotor till elbil hos privata bilägare.

# Mobilitetshus kan konstrueras i trä, medan underjordiska garage behöver byggas i betong, därför blir Co2-belastningen per p-plats i byggskedet mycket lägre för ett mobilitetshus.

# Slutligen kan byggrätten och förvaltningen överlåtas till en privat aktör genom en separat markanvisning. På detta sätt kan kommunen undvika den ekonomiska risken för parkeringsanläggningen och vända en utgift till en potentiell inkomstkälla.

Lyft blicken och omvärdera det underjordiska garaget som standardlösningen i nya bostadsområden

En uppmaning till stadsplanerare runt om i Sverige: Lyft blicken och omvärdera det underjordiska garaget som standardlösningen i nya bostadsområden. Här finns både ekonomiska och ekologiska värden att spara!

Joakim Kaminsky
Arkitekt SAR/MSA
Ägare, Kaminsky Arkitektur

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Låter väldigt intressant för kommunerna kräver ofta garage.
    Du får komma till Lerums Fastighetersägare och berätta mer om det

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.