Regeringen vill se betydande lättnader i byggkraven för studentbostäder

Regeringen ger nu i uppdrag till Boverket att ta fram förslag på betydande lättnader i byggkraven för studentbostäder.

– Höga krav på exempelvis tillgänglighet, bullerkrav och kravet på att tillgodose dagsljus hindrar bostadsbyggandet och fördyrar studentbostadsbyggandet, säger bostadsminister Andreas Carlson till SR Ekot.

Regeringen ger Boverket i uppdrag att ta fram förslag på betydande lättnader i byggkraven för studentbostäder. Syftet med uppdraget är att utreda möjligheterna att påtagligt minska kostnaderna vid byggandet av studentbostäder och möjliggöra ett ökat och mer differentierat utbud av dessa på kort och lång sikt.

Myndigheten ska föreslå lättnader i byggkraven avseende lämplighet, tillgänglighet och användbarhet, reglerna för dags- och solljus samt skydd mot buller. Det skulle till exempel kunna innebära att kraven på universell utformning begränsas till en andel av studentbostäderna samt de gemensamma utrymmena. Förslagen ska vara motiverade i förhållande till byggkostnaderna och utan att kraven sänks mer än nödvändigt.

Boverket ska bland annat samverka med studentorganisationer, bygg- och fastighetsföretag, funktionshindersorganisationer och myndigheter.

Uppdraget ska redovisas till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet senast den 30 april 2024.

– De här förenklingarna som utredningen ska ta fram innebär att det kommer kunna byggas bostäder betydligt billigare och i större antal än i dag, säger Carlson till Ekot.

Studentbostadsföretagen är nöjda med beskedet efter att länge ha drivit frågan i syfte att underlätta studentbostadsbyggande.

Stina Olén.

– För att skapa fler, billigare och bättre studentbostäder behöver regelverken anpassas. Byggkraven är en viktig del och jag är glad att regeringen nu ber Boverket om konkreta förslag på lättnader inom till exempel buller och tillgänglighet, säger Stina Olén, vd, Studentbostadsföretagen.

– Fyra av fem byggande studentbostadsföretag anser att lättnader i tillgänglighetskraven kan ge fler och bättre utformade studentbostäder med en lägre hyra. Med ett mer flexibelt regelverk kommer vi kunna skapa något som är bättre för fler, säger Stina Olén.

Boverket som nu fått uppdraget att föreslå nya byggkrav har i tidigare utredningar varit negativa till detta. Enligt Studentbostadsföretagens vd Stina Olén är det inte en lätt resa som nu påbörjats.

– Nu ser vi fram emot dialog med Boverket och andra intressenter, för att säkerställa att uppdraget leder till förbättrade villkor. Vi räknar med att det kommer bli mycket diskussioner längs vägen och har förståelse för att många intressen behöver vägas in.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.