Skellefteå bygger fel

LEDARE | Ska kompetent personal lockas till de norrländska satsningarna krävs rätt bostäder.
Norrland måste kunna erbjuda villadrömmen.
Det här är en fråga för hela Sverige.

Allt fler börjar inse vilken enorm förändring som pågår i norra Sverige. Stadsflyttar pågår i Kiruna och Gällivare, där också stora investeringar i gruvdrift sker. Stora industriella investeringar pågår också i Boden, Luleå, Piteå och Skellefteå med batterifabriker, fossilfritt stål, vindkraft och flera andra investeringar kopplade till gruvnäringen. Norrbotniabanan och andra investeringar i väg och järnväg sker. Till detta ska bostäder, skolor och förskolor byggas för de 20 000 nya jobb som skapas. Beräkningar från regeringens samordnare talar om 100 000 fler invånare och investeringar på över 1 100 miljarder kronor i dessa delar av Sverige.

Erfarenheterna visar också att sociala problem lätt uppstår i sådana tillfälliga boenden

Alla inser att kompetensförsörjningen är den kritiska frågan. Hur locka tillräckligt med arbetskraft? Hur undviker man att det i allt för hög grad blir tillfällig arbetskraft som kommer några dagar och bor tillfälligt, och därmed inte betalar skatt där de bor och inte heller blir en kraft att utveckla de samhällen som de verkar i? Erfarenheterna visar också att sociala problem lätt uppstår i sådana tillfälliga boenden.

En nyckel är att bygga bostäder i tillräcklig omfattning för att möta tillväxten. Mycket är också på gång. Men, som André Nilsson, bostadspolitisk expert på Mäklarsamfundet, skriver på DN Debatt i dag så visar en kartläggning de gjort att det finns ett ensidigt fokus på att bygga flerbostadshus när städerna ska växa. Om en anställd vid batterifabriken i Skellefteå ska få familjen att flytta dit krävs att boendet blir bättre än vad de har idag. Ska man locka dit barnfamiljer eller de i familjebildande ålder så är det villadrömmen de inte kan få eller har råd med i storstadsområdena som dessa Norrlandskommuner borde kunna erbjuda. Här kan vacker natur, närhet till det mesta i en medelstor stad och drömmen om ett eget hus vara avgörande konkurrensfördelar.

Förutom att nyproduktionstakten är för låg generellt så är proportionerna helt uppåt väggarna. Om man vill få människor att bosätta sig i kommunen långsiktigt

Skellefteå har enligt SCB påbörjat drygt 1 600 bostäder i flerbostadshus de fyra senaste åren, men bara 380 småhus. Knappt en fjärdedel. Liknande bild ser vi i Luleå. Förutom att nyproduktionstakten är för låg generellt så är proportionerna helt uppåt väggarna. Om man vill få människor att bosätta sig i kommunen långsiktigt.

Regeringen talar också om att främja småhusbyggandet utifrån att denna boendeform eftersatts under många år

Vi vet av olika undersökningar att en majoritet vill bo i ett eget ägt boende, gärna med egen täppa nära marken, särskilt när barnen är små. Regeringen talar också om att främja småhusbyggandet utifrån att denna boendeform eftersatts under många år. Här måste kommunerna i norr och regeringen finna varandra. Med planeringsstimulanser till kommunerna att ta fram fler småhustomter och en insikt hos kommunala planerare att främja attraktiva boendemiljöer i småhusområden så kan kommunernas attraktionskraft öka. Kan vi sedan få en ökad rörlighet på bostadsmarknaden, bättre fungerande strandskyddsbestämmelser, flexiblare kreditrestriktioner, startlån, bosparande etcetera så kan vi både få ett högre bostadsbyggande, fler småhus och en bättre fungerande tillväxt i norr. Det behöver hela Sverige.

Stefan Attefall
Chefredaktör, Bostadspolitik.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.