#168 Segregation: Problemet – och lösningen – ligger i bostadsutbudet

BOPOLPODDEN | En ny rapport om segregation visar tydligt att ett breddat bostadsutbud är centralt när det gäller att lyfta särskilt utsatta områden. Ted Lindqvist på Evidens berättar om slutsatserna i rapporten som vår expertkommentator Stefan Attefall kallar ”skarp dynamit”. HSB och Trianon är aktörer som vill vara med och lyfta de utsatta områdena. Men Johan Nyhus och Anna Heide efterlyser statliga satsningar och bättre kommunal planering för att möjliggöra nödvändiga investeringar.

Programledare är som vanligt Anna Bellman.

Hur kan man bryta segregationen med hjälp av bostadspolitik och förbättrad stadsplanering? Det finns i dag 61 särskilt utsatta områden i Sverige, enligt Polisens lista. Totalt bor det över en halv miljoner människor i utsatta områdena. En ny rapport som har gjorts av Evidens på uppdrag av HSB och Veidekke, ”Så löser vi boendesegrationen i utsatta områden”, visar på bostadsutbudet stora och avgörande betydelse.

Ted Lindqvist, Anna Heide och Johan Nyhus.

Ted Lindqvist, vd för Evidens:

– En förändring av bostadsutbudet är inte den enda frågan som man måste hantera, men mycket av problemen börjar med bostaden.

– Om vi får en bättre sammansättning av hushållen, då kommer vi också få mindre bekymmer med arbetslöshet, högt beroende av transfereringssystem, sämre skolresultat och så vidare.

Karaktäriseras av ett ensidigt bostadsutbud

I dag karaktäriseras många av de här miljöerna av ett ensidigt bostadsutbud, nästan allt är hyresbostäder från 60- och 70-talen då man byggde en väldigt stor andel tvåor och treor.

– Många som flyttar till de här miljöerna i dag kan inte konkurrera om andra miljöer på marknaden, det krävs högre inkomster eller mer kapital. Men när man har etablerat sig på arbetsmarknaden och vill bilda familj, skaffa en större bostad – då finns inte det i de här områdena. Då måste de flytta därifrån.

Ted Lindqvist talar om lyckoparadoxen: När familjen eller individen som har fått en stabil ekonomi vill ha en större och bättre bostad och lämnar området flyttar istället ett socioekonomiskt svagare hushåll in. När en familj lyckats lyfta sig så lyfter det inte området eftersom familjen försvinner.

Lösningen är då att man behöver skapa ett bredare bostadsutbud så att familjen ska kunna stanna kvar i området och därigenom socioekonomiskt lyfta området.

– Vi kan bara bryta det här genom att tillskapa ett bostadsutbud som attraherar bredare grupper – fler bostadsrätter, fler småhus, radhus och så vidare.

Kräver bostadspolitiska åtgärder

Rapporten nämner ett antal förslag på statlig bostadspolitik som kan leda till att det byggs mer varierat i de här miljöerna.

– Tidigare fanns det ju ett investeringsstöd som möjliggjorde att man kunde bygga till lägre hyra och det innebar att det skapades en del bostäder som inte hade byggts annars – sedan gick stödet också till bostäder som ändå hade byggts men det är en annan sak. Men här kan staten ha en roll; det kanske går att stabilisera de här miljöerna genom att bygga nya bostäder med ett modifierat riktat stöd till de här miljöerna, till större bostäder och med andra upplåtelseformer, säger Ted Lindqvist.

– Startlånen är en annan idé – kanske kan man tillåta längre återbetalningstider i de här miljöerna? Jag tror att man får vända och vrida på alla stenar och det finns mycket att fundera på.

– De här åtgärderna riskerar inte den finansiella stabiliteten, det är få hushåll som omfattas.

Två aktörer som vill vara med och utveckla

Anna Heide, affärsutvecklingschef på skånska Trianon, har tidigare arbetat med integration inom Sveriges Allmännytta. Hon ser skillnader i förutsättningar mellan Stockholm och Malmö.

– Fördelen i Malmö är att våra utsatta områden ligger i staden, inte i utkanterna. Minuset är att Malmö är en fattigare stad, betalningsförmågan är lägre, vilket gör det svårare att förtäta i våra miljonprogramsområden.

Johan Nyhus, förbundsordförande för HSB, som har byggt i flera utsatta områden och vill bygga mer, efterlyser politisk vilja – på riktigt. Man behöver inse att man måste lägga resurser, att kommunerna inte kan ta lika höga markpriser i de här områdena, och så vidare.

­– Det är lätt att säga att man vill, men det kan vara ganska känsligt i politiska forum att satsa pengar på det sätt som behövs. Jag är själv från Göteborg och jag vet hur mycket pengar Göteborgs stad och Framtidenkoncernen plöjde ner i Gårdsten – vilket var ifrågasatt. Men det har verkligen visat sig på lång sikt att det var fantastiskt väl investerade pengar, både ekonomiskt men framför allt för människorna som lever och bor i Gårdsten i dag.

Gårdsten är ett av ytterst få områden som har lyfts ut från Polisens lista över utsatta områden.

– Jag tycker personligen att om man är en kommun och har ett område på den här listan – då är det dags att börja jobba och börjar man jobba då är vi på HSB absolut inte ensamma om att vara intresserade av att vara med och utveckla de här områdena.

Johan Nyhus efterlyser åtgärder från staten.

– Det är staten som har pengarna, det har sällan kommunerna. Nu är investeringsstödet borta, men man borde kunna införa ett annat stöd, riktat mot de här områdena.

Även Anna Heide vill se riktade stöd.

– Det här handlar om sociala investeringar. Barnen som bor här kommer att utvecklas bättre om områdena blir starkare socioekonomiskt, det är ingen tvekan om det.

– Från kommunal nivå skulle jag vilja se en större flexibilitet i vad man vill se byggt. Vi har jätteutmaningar och sitter just nu fast i att man vill ha väldigt spektakulära byggnationer i Rosengård i Malmö. Det är jättesvårt att få ekonomi i det, vi får inte ens ekonomi i de enklaste husen.

Stefan Attefall.

Stefan Attefall, chefredaktör för Bostadspolitik.se, kommenterar:

– Det här är skarp dynamit. Rapporten visar med statistik och forskning att bostadsutbudet är centralt. Det hjälper inte att kasta in pengar i projekt för att motverka segregation, man får ändå segregation för att bostadsutbudet skapar i sig segregation. Hushåll med stark förankring på arbetsmarknaden flyttar ut och ersätts av en inflyttning med svag förankring.

– Det behövs en långsiktig strategisk satsning på att förändra strukturerna i de här områdena, den här rapporten gör det omöjligt att bortse från sambanden.

– Det krävs ett arbete från kommunerna, nya detaljplaner behöver göras med tanke på att skapa fler olika upplåtelseformer, det krävs förutsättningar för att locka nya investeringar. Ted kastar fram idén om ett investeringsstöd som är riktat mot de här områdena – det är ett stöd man borde kunna skapa en politisk samsyn kring.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.