Veckans Aktuellt v3: Bostadsutbudet är helt centralt för att lösa segregationen

VECKANS AKTUELLT | En ny rapport om segregationen visar att ett breddat bostadsutbud är en av de absolut viktigaste nycklarna för att lösa problematiken i utsatta områden. Obos lärarindex visar på vikten av att startlåneförslaget genomförs. Antalet byggstarterna sjunker kraftigt – men troligen är Byggfaktas siffror ändå för positiva, menar vår expertkommentator Stefan Attefall som också betonar den komplexa situation som hyresförhandlingarna är inne i. 

Men – det stora för oss på Bostadspolitik.se var eventet Bopol Live som vi genomförde i onsdags.

­– Fantastiskt roligt. Fullsatt, god stämning, kvalificerade talare – ett mycket lyckat arrangemang. Jag har fått många positiva signaler också. Det var ett unikt event så tillvida att vi hade bjudit in bostadspolitiska talespersoner och kommunföreträdare som var på plats och de här mötena som vi så att säga hjälper till att arrangera tror jag är oerhört viktiga och det var ett uppskattat grepp, säger Stefan Attefall som även där agerade expertkommentator medan Veckans Aktuellts programledare Anna Bellman var moderator.

Oerhört viktig rapport om segregation

I veckan släpptes en ny rapport om boendesegregation, som Evidens har tagit fram på uppdrag av HSB och Veidekke. HSB:s Johan Nyhus och Veidekkes Lennart Weiss skriver på Altinget:

”Att öka sysselsättningsgraden i utsatta områden är nödvändigt, men den typen av åtgärder ger inte tillräcklig effekt om politiken inte även inriktas på bostadsutbudet.”

­­– Det här är en mycket viktig rapport som ger många viktiga insikter. Utifrån forskning och utifrån statistiska jämförelser visar rapporten på sambandet mellan att bredda bostadsutbudet och en positiv utveckling kring variabler som förvärvsfrekvens, utbildningsnivåer och inkomstnivåer – alla variabler som vi vill förbättra i de utsatta områdena. Det spelar stor roll hur bostadsutbudet ser ut. Poängen här är att ett ensidigt bostadsutbud, både när det gäller upplåtelseform men också storlek på lägenheter, gör att man permanentar strukturerna i ett område. Det är ofta en ensidig sammansättning av hyresrätter i de här områdena – det måste till olika former av ägt boende.

Fortsatt nedgång – men siffrorna ändå för positiva?

Byggfakta kom med nya siffror om byggstarterna. Samma trend som tidigare: Bostadsbyggstarterna trendar fortsatt nedåt medan övrigt byggande fortsatt håller emot.

Sammantaget ökade faktiskt byggandet i Sverige 2022, Byggfaktas indikator ökar med tre procent. Men – statistiken grundar sig på bygginvesteringarna, vilket innebär att ökningen beror främst på ökade byggkostnader.

Men bostadsindikatorn har fallit med 24 procent och med tanke på de ökade kostnaderna så är den faktiska nedgången i byggandet mycket högre än så.

Tor Borg, analyschef på Byggfakta säger:

– Det senaste utfallet indikerar att årstakten för antalet byggstartade bostäder kommer att landa på knappt 45 000 för helåret 2022, väl under de flesta prognoser. Fram mot våren beräknas årstakten vara nere i 40 000.

Stefan Attefall:

– Det bekräftar det vi har sagt länge här i podden och även i andra rapporter. Bostadsbyggstarterna faller brant och det är snarare så att de här siffrorna är i överkant. Byggfakta har ofta legat lite senare med att justera ner sina prognoser.

– 2023 blir ett oerhört tufft och nedgången slår också rakt in i 2024. Vi kommer att ha ett oerhört lågt byggande även då. Det man kan hoppas på är att man använder 2023 till att ha hög fart när det gäller planering och förberedelser så att man utvecklar sina affärsmodeller och kan komma igång när alla stjärnor står rätt igen för det kommer de att göra någon gång.

Bostadsbristen drabbar samhällsbärande yrken

Obos har publicerat ett ”lärarindex” som visar hur stor del av bostadsmarknaden som är tillgänglig för en av de viktigaste yrkesgrupperna – lärarna. Indexet visar att endast 1 av 9 av de bostadsrätter som såldes i Storstockholm i september-oktober 2022 kunde köpas av en lärare utan barn med en genomsnittslön. Samtidigt uppgår rekryteringsbehovet i Stockholms län till 26 000 heltidstjänster fram till 2035.

Sofia Ljungdahl, vd för Obos Nya Hem säger:

– Vi kan inte ha en situation där lärare, poliser, sjuksköterskor och andra samhällsviktiga yrkesgrupper tvingas tacka nej till jobberbjudanden i storstäderna för att de inte har någonstans att bo. Nu krävs krafttag från politiken. Regeringen måste bland annat ändra och sänka amorteringskravet och införa förslaget om startlån för förstagångsköpare.

Stefan Attefall:

­– Det här visar att problemen inte bara berör unga som har svårt att komma in på marknaden utan också medelklassen med genomsnittliga löner. De har stabil ekonomi men kan inte ta sig in på den ägda marknaden på grund av kreditrestriktioner och olika regleringar och givetvis det låga byggandet. den lägst hängande frukten just nu är det förberedda förslaget om startlån. Det skulle hjälpa en del av de här grupperna.

– Min känsla som också förstärktes på Bopol Live är att det finns ett motstånd på finansdepartementet mot förslaget.

De första stora hyresförhandlingarna är klara. 44 000 hyresgäster i Malmö får en höjning (varmhyra) på fem procent.

Carl-Lennart Lagerström, vice vd och affärschef, Fastighetsägarna Syd, säger:

– Vi har haft ambitionen att följa Trepartsöverenskommelsen, men vi och Hyresgästföreningen har tolkat den på olika sätt och därför är inte denna överenskommelse baserad på Trepartsöverenskommelsen.

Stefan Attefall:

– Det här är ju oerhört komplext. Trepartsöverenskommelsen var ju tänkt att vara ett underlag med parametrarna att utgår ifrån och så kom den höga inflationen och kostnadssmällarna som gör att det här utmanas på ett oerhört kraftfullt sätt. De här uppgörelserna i Skåne nu är lite högre än de som kommit tidigare och indikerar att avtalen framåt kan hamna runt fem procent eler en bit högre. Vi väntar nu på Hyresmarknadskommittén som flera har vänt sig till.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.