Karin Ernlund: Alla säger sig vilja bryta segregationen, men få vågar agera när det blir skarpt läge

DEBATT | Karin Ernlund efterlyser politiskt mod och ledarskap för att komma till rätta med segregationen och bostadsbristen. Istället ser vi politiska låsningar, där vänstern provoceras av ägt boende och förblindas i sin tro på investeringsstöd medan högern är rädda för att skrämma intresse- och väljargrupper, skriver hon.

Bostadsbrist kombinerat med segregation är ett hot mot Stockholms välstånd. Det skapar sociala problem, göder kriminalitet och dämpar tillväxten när företag får svårt att rekrytera. Det är uppenbart att Sverige behöver nationella bostadsreformer som bättre utnyttjar befintliga bostäder samt en sammanhållen skattepolitik som sänker trösklarna in på bostadsmarknaden. Men därtill måste vi på ett lokalt plan agera för att bryta segregationen och bygga för alla plånböcker.

Alla säger sig vilja bryta segregationen, men få vågar agera när det blir skarpt läge

Här krävs politiskt mod och ledarskap, vilket tyvärr bostadspolitiken saknat under en mycket lång tid – på alla nivåer. Istället ser vi politiska låsningar där vänstern provoceras av ägt boende och förblindas i tron på att allmännyttan och statliga investeringsstöd är lösningen på alla problem. Högern å andra sidan är rädda för att skrämma intresse- och väljargrupper, exempelvis genom att bygga blandat i villaområden eller rösta för friare hyressättning för att öka bostadsbyggandet och rörligheten. Alla säger sig vilja bryta segregationen, men få vågar agera när det blir skarpt läge.

Vänsterstyret i Stockholms stad pekar enögt ut bostadsområden med hög andel ägt boende som det stora problemet. Ambitionen att bygga mer blandat i villaområden är vällovlig, men kommer inte att lösa segregationen då det är i ytterstaden som utmaningarna är störst. Men där vågar inte vänsterstyret förändra genom en större mix av boendeformer. Det första partierna gjorde var att stoppa alla ombildningar i områden där hyresrätter dominerar. En varsam process som inleddes under förra mandatperioden där alla ombildningar skedde på initiativ av de boende med det tydliga syftet att stadsdelar med blandade boendeformer bidrar till minskad segregation och ökad trygghet. Dessa nyanser försvinner helt när vänstern påstår att ”borgarna” bara vill sälja ut allmännyttan.

Det är faktiskt obegripligt då de dels bidrar till en mångfald av boendeformer som intresserar bostadsaktörerna, dels utgör en bråkdel av allt som byggs och knappast utgör ett hot mot hyresrättens ställning

Vänsterstyrets ideologiska käpphästar lyser också igenom tydligt i förslaget om att stoppa fler ägarlägenheter i staden med motiveringen att de utgör ett ”spekulationsinslag” på Stockholms bostadsmarknad. Det är faktiskt obegripligt då de dels bidrar till en mångfald av boendeformer som intresserar bostadsaktörerna, dels utgör en bråkdel av allt som byggs och knappast utgör ett hot mot hyresrättens ställning.

Därför föreslår Centerpartiet en historisk satsning på ytterstaden genom investeringar på 10 miljarder kronor under kommande år

I valrörelsen fanns det vissa partier som föreslog att man skulle riva delar av ytterstaden, andra ville tvångsflytta människor för att skapa mer blandade bostadsområden. Centerpartiet har en egen reformagenda – att investera i ytterstaden för att skapa attraktiva stadsdelar med blandade boendeformer. Dit människor vill flytta och där familjer kan bo hela livet.

Därför föreslår Centerpartiet en historisk satsning på ytterstaden genom investeringar på 10 miljarder kronor under kommande år. Pengar som ska gå till att bygga ihop staden, rusta upp eftersatta bostadsområden, satsa på ett levande stadsliv med kultur, idrott och lokala företag som kan skapa framtidstro. Delar i paketet handlar om att bygga ut kollektivtrafiken, bygga fler bostäder, öka skötseln av stadsmiljön och tillgängliggöra grönområden.

Därför behöver vi kunna resonera konstruktivt kring att börja rikta en större andel bostäder till resurssvaga hushåll, så kallad ”social housing” eller som en svensk variant: ”överkomliga bostäder”

Stockholm och Sverige är även i behov av ett omtag kring den sociala bostadspolitiken. Vi ser idag stora grupper som inte har möjlighet att bo i Stockholm, för att man inte har insatsmiljonerna eller åren i bostadskön. Därför behöver vi kunna resonera konstruktivt kring att börja rikta en större andel bostäder till resurssvaga hushåll, så kallad ”social housing” eller som en svensk variant: ”överkomliga bostäder”. Enligt Boverket behöver Sverige fler bostäder som riktar sig till grupper som har svårt att hävda sig på den vanliga bostadsmarknaden. Vi menar, liksom Boverket, att det finns mycket att lära av andra europeiska sociala bostadsmodeller. Ett verktyg som används i exempelvis Tyskland är att ställa villkor på en andel billigare bostäder när mark upplåts. Då kan markanvisningsprocessen ställa krav på byggaktören att öronmärka bostäder med lägre hyror som blandas med ordinarie bestånd. En metod som också Stockholm kan och bör använda. Staden behöver därtill jobba mer flexibelt med finansieringsprincipen för enskilda bostadsprojekt och istället se till nyttan för hela staden. Vi vill därför att stadens bostadsbolag arbetar utifrån två centrala inriktningar: att verka för blandade bostadsområden med olika upplåtelseformer samt att bygga en större andel överkomliga hyresbostäder.

Genom en mix av boendeformer, investeringar i ytterstaden, överkomliga bostäder och riktade stöd till hushållen kan vi påbörja en brytning av den bostadsbrist och segregation som hotar både framtidstron och Stockholms fortsatta välstånd.

Karin Ernlund, gruppledare för Centerpartiet i Stockholms stad

2 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Mycket bra skrivet. Bostadsfrågan är central för unga människor. Att försköna boendeområden , med konst, typ muralmålningar, statyer utegym…bärbuskar etc. Det behövs också liksom boendeinflytande. . Tillåt att hyresgäster kan bilda ekonomisk förening med målet att hålla hyror nere.. Det uppmuntrar till större ansvar för boendeområdet. . Det finn pilotförening i Örebro .och det visar sig vara en win-win situation för fastighetsägare och de boende. Liten förstörelse, liten omflyttning. Fastighetsägaren rekryterar hyresgäster. Föreningen i Örebro omfattar ca 130 hushåll . Det innefattar även grannsamverkan, fixare som hjälper gamla att sätta upp gardiner eller byta glödlampa i taket… Gillar att C tar upp bra förslag. När ungdomar utifrån söker jobb eller söker utbildning efterfrågas om det fins en adress att bi på. Sjuksköterskeskolan Ersta kräver att studenterna har bostad för att bli antagna…. Minns när studenter sov i 5änka och gumpasalar…. Så kan vi inte ha det.
    Boende för friska äldre sköts av privata stiftelser. Äldre som bor i stora lägenheter vill inte flytta till mindre och dyrare. De vill flytta till boende med lite service..

    Mvh Maria

  2. En viktig del i integrationsarbetet är att det ska finnas ett brett utbud av arbetsplatser i dessa områden. Då kan inte ”svenska” myndigheter, organisationer och företag lämna dessa områden. Staten och kommuner bör i ökad omfattning etablera sina myndigheter och förvaltningar där.

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.