#146 Valspecial KD och SD: Fler småhus löser bostadsproblematiken

I en serie på fyra program möter vi de bostadspolitiska talespersonerna från alla åtta riksdagspartier för att höra vilka de ser som de största problemen på bostadsmarknaden och vad de vill göra åt dem. Först ut är Larry Söder från Kristdemokraterna och Mikael Eskilandersson från Sverigedemokraterna. Båda är rörande överens om att det behöver byggas fler småhus, men de står långt ifrån varandra när det gäller marknadshyror.

Anna Bellman är programledare och samtalet kommenteras i slutet av Lennart Weiss.

Mikael Eskilandersson ser två stora problem på bostadsmarknaden: Bostadsbrist och otrygghet.

– Vi borde rikta in oss mer på att bygga bostäder som människor vill bo i. Tittar man på omkringliggande länder så bygger de mycket mer småhus och svenskar vill framför allt bo i småhus. Politikerna har försökt bygga bort bristen genom att bygga mängder av hyreslägenheter, men man ser då för kortsiktigt på problemet. Tittar man istället 20, 30 år framåt och fokuserar på hur vill folk bo – då är jag övertygad om att det är småhus som gäller.

”Vi bygger fel och för lite – kommunerna tar inte sitt ansvar”

– När det gäller tryggheten så finns det utanförskapsområden där folk knappt vågar gå ut. Jag vill se krafttag här, det kan bli tal om rivningar om det behövs. Vi måste trygga områdena och inte låta dem förfalla och bli de ghetton vi ser runt om i Sverige i dag.

Larry Söder:

– Vi bygger fel och för lite – kommunerna tar inte sitt ansvar. Mikael och jag har ungefär samma bild; bygg utifrån hur folk vill bo, inte utefter hur kommunkassan ser ut. Det finns klara siffror – sju av tio vill bo i småhus, då måste vi bygga utifrån det.

– Med tanke på att elbilarna är på frammarsch kan det också vara väl så bra, ekologiskt, ekonomiskt och socialt att bygga utanför de centrala delarna.

SD och KD skiljer sig från varandra inom några delar inom bostadspolitiken, bland annat när det kommer till hur marknadsanpassade hyrorna ska vara.

Mikael Eskilandersson:

­– Vi vill inte ha marknadshyror. Bruksvärdesprincipen har fungerat och kommer att fungera framöver.

Larry Söder:

– Vi har sagt att det är fullt möjligt med marknadshyror i nyproduktion och att effekterna inte skulle bli speciellt stora.

– Där har Sverigedemokraterna en väg att vandra för att följa den borgerliga sidan istället för den socialistiska.

Även när det gäller strandskyddet skiljer de sig åt – även om båda vill lätta på skyddet.

Mikael Eskilandersson:

– Strandskyddet ska inte behöva omfatta alla vattendrag. Som det är i dag kan du anlägga en damm på din egen mark men om du sedan vill bygga en stuga vid dammen kan du inte göra det för att den omfattas av strandskyddet, det är helt horribelt.

– Vi vill se ett generellt strandskydd på 25 meter istället för dagens 100 meter, sedan ska kommunen kunna fatta beslut om längre strandskydd.

”Även ett 25 meters strandskydd lägger en död hand över väldigt mycket mark.”

Här vill KD gå längre:

– Vi vill inte ha något generellt strandskydd, vi vill att kommunerna själva ska bestämma helt och hållet om hur det ska vara i kommunerna. Även ett 25 meters strandskydd lägger en död hand över väldigt mycket mark.

Samtidigt vill Larry Söder ställa högre krav på kommunerna:

– Kommunerna har planmonopol och möjligheterna att förändra. De ska ha både piska och morot, högre krav men vi måste också ge dem förutsättningar att klara sitt uppdrag, det gör de inte i dag.

Båda partierna ser förenklade regelverk som en viktig väg framåt:

Mikael Eskilandersson:

– Man borde kunna kräva att kommuner ska behandla en bygglovsansökan på en viss tid, en maxtid och ett maxtak för hur mycket ett bygglov ska behöva kosta.

Vilka satsningar (som kostar skattepengar) vill då partierna genomföra?

Larry Söder:

­– Planeringsbonus, som hjälper kommunerna att planera. Trygghetsfrämjande åtgärder och startlån. Det är viktigt att pengarna satsas rätt; rätt är att satsa på medborgarna, fel är att lägga dem på bostadsföretagen.

Mikael Eskilandersson:

– Startlånen är vi överens om. Sedan handlar det mesta om satsningar som egentligen ligger utanför bostadspolitikens område, snarare på polisen och rättsväsendet.

”I dag kan du bli vräkt om du gömmer knark i ditt hem men inte om du gömmer det i tvättstugan, det är inte rimligt”

Som en del i trygghetsskapande åtgärder vill Sverigedemokraterna ge fastighetsägare större möjlighet att vräka kriminella.

– I dag kan du bli vräkt om du gömmer knark i ditt hem men inte om du gömmer det i tvättstugan, det är inte rimligt, säger Mikael Eskilandersson.

Om Ebba Busch uppmärksammade uttalande om att polisen borde skjuta skarpt säger Larry Söder:

– Det blev en väldigt stor diskussion om något som borde vara helt naturligt. Om vi har 100 ligister som kastar sten på polisen, varför är det poliser som blir skadade och inte ligisterna?

”Eskilandersson har lyft SD”

Bostadspolitik.se:s expert Lennart Weiss analyserar samtalet och inleder med att konstatera att Mikael Eskilandersson har lyft SD:s bostadspolitik.


Lennart Weiss. 

– Det är en reflektion jag gjorde redan i Almedalen. SD har nu en talesperson som förhåller sig analytiskt till frågan – en verserad och verbal person som ser bredare på problemet än att allt är invandringens fel. Han kan dra analysen längre och fördjupa samtalet, vilket innebär att Sverigedemokraterna nu är på väg att bli en intressant aktör i bostadspolitiken, det är bara att gratulera, säger Lennart Weiss, som dock inte ser Eskilandersson som en blivande bostadsminister:

–  Nej, det tror jag inte. Jag tvivlar på att SD kommer att utgöra en pusselbit i en regering.

Innehållsmässigt konstaterar Lennart Weiss att både SD och KD pratar mer om byggpolitik och regelverk än om finansiering och bostadssociala frågor. Han efterlyser fokus och probleminsikt kring ett hotande byggstopp som kan komma nästa år, som konsekvens av stigande räntor, stigande inflation och kraftigt ökade byggkostnader.

Den stora skillnaden mellan partierna ligger i synen på marknadshyror:

– Det kan bli ett problem i eventuella regeringsförhandlingar. Mikael pratar som en socialdemokrat och Larry som en borgerlig företrädare. Samtidigt pratar Larry inte om frågan med någon större övertygelse – han är påläst och vet att vi har hyror i nyproduktion som i princip ligger på marknadshyresnivå.

Vad skulle då en SD/KD-politik betyda för bostadssektorn?

– Det skulle bli ett större och något radikalare fokus på regelverksfrågorna och det vore välkommet; de vet att något måste göras åt riksintressena, strandskyddet och tillståndsprocesserna allmänt. Och istället för att bygga hyresrätter med investeringsstöd hade det blivit mer fokus på småhus. De säger också att kommunerna behöver prioritera småhus – där har det i många fall funnits ett ideologiskt motstånd. Samtidigt behövs det någon form av stöttning på nationell nivå för att hushållen ska kunna efterfråga småhus och jag tror inte att det räcker med startlån – här kan det bli spänningar med partiernas ekonomiskpolitiska talespersoner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.