Sluta utsätta områden!

 

DEBATT | Ska man uppnå förändring måste vi sluta utsätta och skapa systemförändring på riktigt – tillsammans med de boende, skriver Ulf Nyqvist, fastighetsutvecklare med lång erfarenhet av utsatta bostadsområden som fd. VD för kommunala bostadsbolag, Henrik Friman Entreprenör med många års erfarenhet av arbete med nya hållbara modeller för utsatta bostadsområden och Fredrik Olsson, bostadsdebattör.

Över en halv miljon människor i Sverige lever i så kallade utsatta områden enligt Delegationen mot segregation, Delmos. Dessa områden utsätts för ett system där de boende inte kan vinna och det räcker inte att upprepa problembilden om och om igen. Ska man uppnå förändring måste vi sluta utsätta och skapa systemförändring på riktigt – tillsammans med de boende.

För att få verklig skillnad måste insatserna stå i relation till problemen och alla aktörer som säger sig vilja bättre måste vara svaret skyldiga.

Den negativa boendesegregationen har inte uppstått ur tomma intet, den fanns inbyggd från början och har förstärkts med passivitet sedan miljonprogrammet byggdes. Det är ingen slump att det vi kallar utsatta områden också är miljonprogrammets mest tätbebyggda med hyresrätten som kraftigt dominerande upplåtelseform. Miljonprogrammet byggdes så och tycker vi att det är ett problem så kan det inte byggas eller bevaras bort. Vi måste skapa skillnad i de befintliga husen och för de befintliga hyresgästerna så att de i högre grad vill bo kvar och utvecklas tillsammans med områden som inte längre utsätts.

Det är ingen slump att det vi kallar utsatta områden också är miljonprogrammets mest tätbebyggda med hyresrätten som kraftigt dominerande upplåtelseform.

FN:s agenda 2030, UN Habitat, politiker och deltagarna i de 100-tals konferenser som snurrat genom åren, är alla överens om att så kallade utsatta områden behöver fler alternativa upplåtelseformer och mer mångfald. Enligt Delmos är hyresrätten helt dominerande i dessa områden (över 80% av bostäderna). Men att bygga fram det nya ägandet för blandning räcker inte. Det kan göra skillnad på marginalen för blandningen men då handlar det också om ett ägande som är så dyrt som nyproduktionen alltid är. De som i stället säger att lösningen är ombildning till bostadsrätt har inte velat erkänna att det är en pappersdrake som inte fungerar i de områden där behovet är som störst, eller all den tid som slösas på att upprepa samma tröstlösa försök om och om igen. De boende bjuds in till något som inte går att genomföra och de som kan väljer i stället att flytta till ett område som inte systemutsätts.

För varje dag, vecka, månad och år som går så blir problemen större och lösningarna svårare. Det går inte att upprusta utan att höja hyrorna mer än många boende mäktar med och för varje förfall så flyttar hyresgäster med alternativ ut och alternativlösa flyttar in. En utveckling som gör områden som utsätts, skörare dag för dag men som också ger en statistiskt orättvis bild. Det här är områden där människor i hög grad går från arbetslöshet till arbete och där människor bor när de utbildar sig och etablerar sig i Sverige. Detta sker i så hög grad att man faktiskt kan kalla dem för motorer i samhällsutvecklingen men som inte syns i enkel statistik. Positiv utveckling av områden som 2 ”systemutsätts” syns inte, då de som lyckas flyttar vidare till andra mer välmående områden och gör statistiken bättre där.

För varje dag, vecka, månad och år som går så blir problemen större och lösningarna svårare.

Ska den positiva utvecklingen stanna kvar i dessa områden måste husen vara i bättre skick och det måste finnas bostäder att köpa i betydligt högre grad än idag.

Vi menar att det stora systemskiftet måste komma inifrån det befintliga beståndet och genom människorna i husen själva. Ta in de boende i ägandet av husen och rätta till problem som skapades när miljonprogrammet byggdes.

Vi förespråkar möjligheterna som samägande ger. En modell som finns etablerad och numera cementerad i Botkyrka och Botkyrkabyggen där de boende och allmännyttan äger tillsammans. En mer fullskalig etablering av samägande mellan fastighetsbolag och boende skapar snabbt den stabilisering som de här områdena behöver.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.