Tusentals styrelseplatser tillsätts i höst

 

DEBATT | Kommuner äger över 300 bostadsbolag och mängder med fastighetsbolag. Efter valet i höst kommer styrelserna i bolagen ses över. För att fylla alla styrelseplatser går det åt omkring 6 000 personer. Merparten av de som tar plats i styrelserna har inte de kvalifikationer som borde krävas. Du som är verksam inom bostads- eller fastighetssektorn kan göra skillnad, skriver Alarik von Hofsten, frilansande stadsutvecklare.

Kommunala bolag är ofta påfallande stora. Många omsätter 100-tals miljoner, några över en miljard. Kommunala bostadsbolag förvaltar mer än 850 000 bostäder. Tillsammans har de 1,5 miljoner hyresgäster. Därtill kommer alla kommunala fastighetsbolag som äger verksamhetslokaler, men också idrottsanläggningar och shoppinggallerior. De förvaltar värden för miljarder åt kommunernas invånare, det vill säga åt dig och mig. Med andra ord är det omfattande verksamheter som bolagens styrelser ska hantera. Frågan är; har bolagen kompetenta styrelser? Inte i den omfattning som vore önskvärt kan jag tycka.

Stor skillnad på hur styrelser rekryteras

I privata företag läggs stor möda på rekrytering av styrelsekandidater med rätt strategisk erfarenhet, rätt kontaktnät, rätt branschkunskap och man försöker skapa en bra mix av kompetenser. I kommunala bolag bemannas styrelserna istället till övervägande del av personer som inte haft någon aktuell företagsledande position eller jobbat på strategisk nivå i medelstora och större bolag. De har ofta brist på relevant branschkunskap eller annan för bolaget strategiskt viktig kunskap.

Hur kan det bli så? Svaret är strävan efter demokratisk representativitet. I 70 procent av kommunala bolag styrs sammansättningen av styrelserna helt av valresultatet i kommunfullmäktige. Får parti ”X” 25 procent av mandaten i kommunfullmäktige så ska de ha 25 procent av styrelseplatserna i kommunens bolag.

Det är kommunfullmäktige som formellt utser styrelseledamöterna, men det är kutym att respektive parti väljer vilka personer man vill nominera som styrelsekandidater. Föga förvånande nominerar partierna personer som bor i kommunen och som tillhör de egna medlemsleden eller har rätt politiska sympatier. Av lätt insedda skäl blir urvalet av kandidater som respektive parti har att välja mellan begränsat. Efter att ha prickat av baskraven:

  1. bosatt i kommunen
  2. partitillhörighet
  3. kandidaten är själv intresserad,

så finns normalt bara ett ytterst begränsat antal personer att välja på. Lägger man sedan till krav som att ha relevant branscherfarenhet, eller relevant företagsledande kompetens så finns inga kandidater kvar i urvalet.

Alltså får partiet nöja sig med att nominera någon som uppfyller baskraven och i övrigt kan bedömas som allmänt vettig och duglig. Det behöver förstås inte vara fel, men det blir lite chansartat, speciellt eftersom samma procedur upprepas i varje parti. Resultatet blir allt som oftast en styrelse som i huvudsak ägnar sig åt att reaktivt och ytligt övervaka hur ledningen driver bolaget men saknar förmåga att leda och styra bolaget som en styrelse borde göra. Där är inte säkert att en sådan styrelse är till gagn för ägarna, det vill säga kommuninvånarna, även om varje styrelseledamot förstås har den ambitionen.

Finns det inga fördelar med nuvarande system? Jo, det gör det förstås. Den största och viktigaste fördelen är att med politiskt valda och tillsatta styrelseledamöter så ökar möjligheten till demokrati och offentlig insyn i vad de kommunala bolagen sysslar med och hur de sköts. Att överge nuvarande system är inte politiskt genomförbart.

Hur förser vi kommunala bolagsstyrelser med mer kompetens?

Det finns ett enkelt sätt. Du kan göra skillnad. I kretsen som läser Bostadspolitik.se finns mängder med personer med erfarenhet av företagsledning och vana vid att jobba på strategisk nivå. Många har redan relevant branscherfarenhet från bostads- och fastighetsbolag eller andra närliggande branscher. Känner du dig träffad? Gör då så här:

  • Kolla på din kommuns hemsida vilka kommunala bolag din kommun äger.
  • Gör lite efterforskningar om bolagen.
  • Lista vad du skulle kunna tillföra.
  • Kontakta lämpligt politiskt parti i kommunen och säg att du är intresserad av att engagera dig i bolaget och kan tänka dig att ställa upp som styrelsekandidat.
  • Beroende på din profil är chansen rätt stor att du blir mottagen med öppna armar.
  • Inkassera ett blygsamt men dock arvode.

Jag kan lova att du får en lärorik tid. Dessutom drar du ditt strå till stacken med att förvalta våra gemensamma tillgångar. Det är inte så dumt.

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.