Aktivera nödparagrafen!

 

LEDARE | Nästa flyktingkris är här. Den är just nu akut i Polen och börjar redan märkas hos oss. Utmaningen ligger inte månader bort, utan snarare dagar. Planeringen måste därför börja nu och det är dags att aktivera nödparagrafen i PBL, menar Stefan Attefall, strategisk rådgivare.

Redan bedöms ca en miljon ukrainare ha flytt landet. FN bedömer att det kan bli uppemot fyra miljoner. Kanske uppemot 100 000 av dem kommer till Sverige. Även om många av dem kommer att vilja återvända till hemlandet när läget lugnat ned sig ska de ha tak över huvudet i ett år, troligen i flera år. Nästa flyktingkris är här! Den är akut just nu i Polen och börjar märkas redan hos oss. Utmaningen ligger inte månader bort, utan snarare dagar. Planeringen måste därför börja nu.

Första frågan är därmed given. Var ska de bo? Campingstugorna och vandrarhemmen kan möjligen lösa en del av problemen fram till april/maj, då sommarsäsongen börjar. Sedan måste bostäder fram. Men bostadsbristen är redan stor. Möjligen med undantag från några fattiga kommuner i Bergslagen och i norra Sveriges inland. Men de har dignat under flyktingansvaret tidigare, och kanske tvingas göra det igen. Men det kommer givetvis inte att räcka, även om stödet från staten måste och kan bli bättre.

Lärdomarna från förra flyktingkrisen är att många riktigt dyra lösningar valdes. Dels de som snabbt hyrde ut undermåliga bostäder till höga priser, dels en del bostäder som byggdes till höga mycket kostnader.

Utmaningen ligger inte månader bort, utan snarare dagar. Planeringen måste därför börja nu.

Det billigaste, mest långsiktiga och bästa är när riktiga hus snabbt byggs på bra platser. Det kan ske med bra modulbostäder. Fördelen med modulbostäder är att de byggs på fabrik, är flexibla och kan snabbt placeras på en tomt. Medan tomten görs i ordning kan produktionen starta. Nackdelen är när modulbostäder byggs för att stå där en kortare tid och avskrivningsperioden bara blir några år. Då ska kapitalkostnaden slås ut på få år, och exploatören ska ta höjd för att flytta huset efter fem, tio eller max femton år.

Vad är då hindret? Jo, bristen på färdigplanerad mark. Kommunernas detaljplaneberedskap och detaljrika planbestämmelser är det största hindret. Att få kommunerna att höja sin planberedskap med flexibla detaljplaner måste vara varje ansvarskännande kommunalråds första prioritet! Finns det insikten? Vad gör regeringen? Boverket? Partierna? SKR?

Det andra är att aktivera nödparagrafen i PBL. En paragraf som utvecklades i kölvattnet av förra flyktingkrisen. I PBL, paragraf 13 a heter det: ”Om tillströmningen av asylsökande har varit eller kan väntas bli särskilt omfattande och om det är nödvändigt för att boenden för asylsökande snabbt ska kunna anordnas, får regeringen meddela föreskrifter om undantag från kraven på…”, och så räknas det upp undantag från bland annat allmänna intressen, krav på bygglov med mera.

Att få kommunerna att höja sin planberedskap med flexibla detaljplaner måste vara varje ansvarskännande kommunalråds första prioritet!

Staten kan alltså med vissa restriktioner under vissa omständigheter upphäva kravet på detaljplan och bygglov. Detta var hela riksdagen överens om att införa, undantaget var SD som reserverade sig eftersom: ”Vi anser att förslaget skapar förutsättningar för en ny våg av asylsökande till Sverige snarare än att motverka en sådan situation som uppstod hösten 2015.” Nu är det väl snarare president Putin som skapat flyktingvågen än PBL-ändringen…

Regeringen får dock bara använda paragrafen när undantagen är ”proportionerliga” och ”endast avse åtgärder för ändring av byggnadsverk eller nybyggnad av enkla byggnadsverk och avse åtgärder som pågår under högst tre år”. Här ligger problemet. Riktiga hus får tydligen inte byggas, bara ”enkla” byggnadsverk. Risken är därför att vi får undermåliga bostäder som skapar nya problem, till höga kostnader på grund av avskrivningsreglerna.

Men ändå, situationen är troligen snart så akut, att nödparagrafen måste aktiveras. Om regeringen och Boverket dessutom ger tydliga besked om hur de tänker kan säkerligen flera problem undvikas, och paragrafen aktiveras på bästa sätt. Annars måste lagen snabbt ändras!

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.