Tack domstolen!

 

LEDARE | De långa, kostsamma och rättsosäkra miljö- och tillståndsprocesser som vi byggt upp i Sverige under lång tid börjar nu bli uppenbara för allt fler. Tack mark- och miljödomstolen för era uppenbart orimliga beslut som sätter fingret på det som inte fungerar, skriver Stefan Attefall, strategisk rådgivare.

I veckan fick LKAB avslag på sin ansökan att öka gruvdriften i Kiruna som syftar till att skapa ekonomiska förutsättningar för att bli fossilfri. Nyligen fick Cementa nej på sin ansökan att förlänga kalkbrytningen på Gotland, dit företaget koncentrerat sin brytning för att skapa förutsättningar för att göra klimatvänlig cement till hus- och järnvägsbyggen.

Gruvor för att bryta mineraler till den växande batteritillverkningen fastnar i ändlösa utredningar och osäkra rättsprocesser. När järnvägar ska byggas är de rättsliga instanserna underdimensionerade för att klara tillståndsprocesserna. Utbyggnaden av kabelnätet för att föra över el från norra till södra Sverige för att klara det ökande elbehovet tar evighetslång tid. För att inte tala om de ändlösa tider det tar från idé till färdigt bostadshus.

De långa, kostsamma och rättsosäkra miljö- och tillståndsprocesser som vi byggt upp i Sverige under lång tid börjar nu bli uppenbara för allt fler. Tack mark- och miljödomstolen för era uppenbart orimliga beslut som sätter fingret på det som inte fungerar!

Praxis utformade av domstolar blir mer och mer formalistiska så att det blir viktigare att man gör formella saker korrekt än slutresultatet.

”Vi har skapat ett monster”, säger tidigare näringsministern Anders Sundström (S) om den miljöbalk han var med om att införa på 1990-talet. Miljöbalken, PBL och andra lagar har med goda ambitioner laddats med olika hänsyn så till den grad att helheten förlorats. Praxis utformade av domstolar blir mer och mer formalistiska så att det blir viktigare att man gör formella saker korrekt än slutresultatet. Plankontor i kommuner och domstolar har en oförmåga att på ett tidigt stadium i en process vara tydlig med vad man behöver och vad som saknas. Och regeringens oförmåga att fatta beslut i de tillståndsfrågor som landar på deras bord skickar inte heller några positiva signaler.

Miljöminister Per Bolund (MP) ser inga större fel i de processer vi har (Svd 15/10). Hans tondövhet för problemet är bedövande. Alla försök att diskutera hur miljöbalken fungerar och hur rättspraxis utvecklats, tolkas som en kritik av en ambitiös miljöpolitik. Detta är ett farligt synsätt!

Vi ska ha seriösa och grundliga miljökonsekvensbeskrivningar. Men om vi inte reformerar miljö- och tillståndslagstiftningen kommer hela miljöpolitiken åka på ett bakslag. Om elpriserna blir för höga, om transporter blir för dyra, om arbetstillfällen försvinner, landsändar utarmas och de sociala utmaningarna ökar i bostadsbristens spår blir det folkliga stödet och de ekonomiska förutsättningarna för en ambitiös miljöpolitik allt lägre. Och då är det inte miljöpartiets opinionssiffror som stiger utan krafter som miljöpartiet målar i bruna färger.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.