Kåken spricker!

 

KRÖNIKA | Om bostadsmarknaden ska liknas vid ett husbygge kan vi konstatera att det finns ordentliga sprickor i fasaden. De lagas inte med lite spackel och särlösningar, utan med långsiktighet och ansvarsfulla aktörer, skriver Marie Thelander Dellhag, vd MKB.

Alla är överens om att den svenska bostadsmarknaden lämnar en del i övrigt att önska. Om bostadsmarknaden ska liknas vid ett husbygge kan vi konstatera att det finns ordentliga sprickor i fasaden. Men när det kommer till lösningar skulle jag vilja be om tålamod och långsiktiga perspektiv. För det föreslås allt för ofta att vi ska laga bit för bit. Det räcker inte, vi behöver ett bygge som står på solid grund.

Jag kan räkna till 12 olika statliga utredningar eller förslag som på ett eller annat vis finns på regeringens bord just nu. Därutöver är förslagen på särlösningar frekvent återkommande. Men vi får inte en bostadsmarknad som är tillgänglig för fler genom att fortsätta spackla sprickorna. Svaret är en i grunden långsiktigt hållbar marknad som drivs fram av medvetna och ansvarsfulla aktörer som kan göra en god affär och tänker långsiktigt.

En del av problemet är att de fragmentiserade lösningarna ofta ger mer medialt genomslag och är lättare att få uppmärksamhet för än de långsiktiga lösningarna som vi vet fungerar – men som är svåra att sälja in i någon slags oneliner. Då är det förstås mycket mer lockande att begära en social förtur för ytterligare en grupp eller hitta på ännu ett namn för en åtgärd inom begreppet social housing. Men vi kan inte ha en bostadspolitik som anpassas efter den brist som för närvarande har mest genomslag i den offentliga debatten. Bostadsbristen drabbar många grupper, och vi kan inte ge förtur till alla som är outsiders – vi måste ha en bostadsmarknad där det finns plats för alla.

Vi kan inte ha en bostadspolitik som anpassas efter den brist som för närvarande har mest genomslag i den offentliga debatten.

Utan tvekan kommer vi alltid behöva komplettera en generell bostadspolitik med speciella lösningar i någon mån. Det måste vi vara riggade för – men utgångspunkten kan inte vara ett lapptäcke.

Vad är det då vi behöver? Om huset ska byggas rätt från grunden behövs rätt förutsättningar. För att aktörer på bostadsmarknaden ska kunna vara långsiktiga, ta ansvar och tillföra nya bostäder krävs rimlighet. Rimliga och rätt krav på bostäderna och i detaljplaneringen och samtidigt rimliga mark- och exploateringskostnader för byggherren. Om vi inte börjar där får vi en dålig grund som ger sättningar och sprickor i bygget. Sådana har en tendens att öka över tid – och det är vad vi ser nu i bostadspolitiken. Sprickor i fasaden som inte enkelt kan putsas eller spacklas igen.

Därför oroas jag av debattinlägg och förslag som syftar till att ta bort allmännyttans möjlighet att vara just långsiktig. Det är nämligen effekten om allmännyttans uppdrag skulle reduceras till att tillhandahålla bostäder för hushåll långt från bostadsmarknaden. Att istället, som nu, kunna driva våra bolag utifrån affärsmässiga principer på den ordinarie bostadsmarknaden är en förutsättning för att vi också ska kunna ta ett brett socialt och miljömässigt ansvar. Vi är inte en anslagsfinansierad förvaltning i kommunen som ska tillhandahålla boende för vissa grupper, vi är en samhällsekonomisk motor som gör en god affär och förser vår kommun med nyproduktion samtidigt som vi har nöjda kunder med skäliga hyror. Ju fler vi är som levererar på det uppdraget, desto starkare blir resultatet. Både offentliga och privata aktörer behövs för en långsiktigt hållbar marknad som gör rum för fler, både genom rimliga krav på hyresgäster och hållbar förvaltning. I vårt samarbete med flera privata aktörer vet jag att det finns gott om engagemang, kraft och vilja att ta ansvar.

Vi är inte en anslagsfinansierad förvaltning i kommunen som ska tillhandahålla boende för vissa grupper, vi är en samhällsekonomisk motor som gör en god affär och förser vår kommun med nyproduktion samtidigt som vi har nöjda kunder med skäliga hyror.

Så hur lägger vi då grunden? Eftersom det råder bostadsbrist på många håll samtidigt som de flesta inte har råd med det som byggs bör nyproduktion till rimliga hyror vara en lämplig start. Det är en utmaning, men inte omöjligt. I Malmö håller vi nu på med vårt första nyproduktionsprojekt där priset på lägenheterna kommer ligga på en nivå som 80 procent av Malmöborna ska ha råd med. Genom att förtäta inom vårt befintliga bestånd har vi just rimliga krav i detaljplaneringen och på oss som exploatörer. Vi har ingen utgift för markköp och vi har hittat en prisvänlig produktionsmodell med entreprenören.

Resultatet visar hur långt vi kan komma med den typen av förutsättningar. Vi kommer nämligen lyckas uppföra lägenheter i modern och god standard med hyror på samma nivå som de befintliga lägenheterna på området. Skulle vi få en ökad offentlig finansiering för allmänna kostnader och dessutom rimliga krav i planprocessen skulle vi nå långt i varje nyproduktionsprojekt. Det skulle kunna vara en bra prototyp på framtidens bostadspolitiska bygge.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.