Varför möjliggör inte finansutskottet en allsidig granskning?

 

LEDARE | Vad tycker politikerna egentligen? Följer de tjänstemännen utan att dra egna slutsatser? Det undrar Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke i ett öppet brev till finansutskottets ordförande Åsa Westlund (S) och vice ordförande Elisabeth Svantesson (M).

Den 2 februari genomförde riksdagens finansutskott en öppen utfrågning av Finansiella stabilitetsrådet som förutom finansministern och finansmarknadsministern består av generaldirektörerna Erik Thedéen (Finansinspektionen) och Hans Lindblad (Riksgälden) samt riksbankschef Stefan Ingves.

Utfrågningen sändes på SVT Forum vilket gör att allmänheten kan ta del av innehållet. Men där upphör också öppenheten. Den så kallade utfrågningen följde nämligen den vanliga rituella ordningen där generaldirektörerna med stram min presenterar powerpoint-bilder och där ledamöternas frågor i princip består av önskemål om att herrarna ska utveckla sina i allmänhet redan väl kända ståndpunkter.

Det hela ger ett riktigt pinsamt intryck till såväl form som innehåll. Med några få undantag är det uppenbart att finansutskottets ledamöter saknar den kompetens som krävs för att utfrågningen ska ges karaktär av en effektiv granskning av den administrativa makten, något som understryks av ledamöternas närmast underdåniga sätt att bemöta sina gäster. Det tackas och bugas och ställer man en fråga så är det uppenbart av takt och ton att man redan köpt det perspektiv som presenteras.

Ändå saknas inte relevanta ingångar till en seriös utfrågning. I diskussionen om hushållens skulder visade Stefan Ingves återigen en bild med 1995 som basår, trots att alla som studerat saken vet att 1990-talets kris ledde till ett dramatiskt prisfall som skapade ett djupt statistiskt hack i kurvan. Som Lars E O Svensson visar i ett aktuellt inlägg på Ekonomistas följer skuldutvecklingen en långsiktig trend med en ökning på ca 1,8% procent per år. I sitt längre perspektiv utgör med andra ord 1990-talet ett undantag vilket gör det uppenbart att Ingves presenterar fakta på ett tendentiöst sätt.

Det tackas och bugas och ställer man en fråga så är det uppenbart av takt och ton att man redan köpt det perspektiv som presenteras.

Lika illa, om inte värre är det med Erik Thedéen. I en av dennes nyckelbilder redovisas att hushållens skulder (bolån) i förhållande till BNP ökat med ca 400 procent sedan sekelskiftet. Han påtalar förvisso att de stigande priserna är en följd av fallande räntor, således en naturlig följd av ändrade finansiella ramvillkor (samt det faktum att fler byggda bostäder ger ökade aggregerade tal) men implicerar ändå att detta ökat riskerna i det finansiella systemet.

Just detta följer dock Finansinspektionen upp i sina årliga bolånerapporter som svart på vitt visar att alla relevanta jämförelsemått visar på motsatsen. Således har hushållens belåningsgrad minskat successivt under de senaste 20 åren och ligger nu runt ca 45 procent. Det betyder i klartext att bostäderna är värda mer än dubbelt så mycket som hushållens samlade bolån. Tittar man på hushållens samlade tillgångar (i bostäder, aktier, banktillgångar och pensionssparande) i förhållande till deras skulder är tillgångarna drygt fem gånger större. Motsvarande bild får man om man analyserar hushållens återbetalningsförmåga, det vill säga hushållens löneinkomster i förhållande till betalningar av räntor och amorteringar. Jämför man sedan hushållens skulder i relation till antalet ägda bostäder i Sverige (två tredjedelar av alla bostäder är villor eller bostadsrätter) har de svenska hushållen längre bolåneskulder än andra jämförbara länder.

Några invändningar av detta slag slipper dock generaldirektörerna att bemöta. Inte heller tvingas man ens spekulera i den nya normalräntans möjliga övre nivå, trots att den saken har en helt avgörande betydelse för de KALP-räntor på 6 – 8 procent som bankerna prövar ett bolån mot. (Absolut ingen tror på såna räntenivåer i en överblickbar framtid.)

Bristen på kritisk granskning har som bekant banat väg för en serie kreditrestriktioner som skapat en enorm klyfta mellan insiders och outsiders samt mellan generationerna. Dessa frågor passar dock myndighetscheferna tillbaka till politiken som underlåtit att vidta ”strukturella åtgärder” (läs infört marknadshyror eller återinfört fastighetsskatten) på bostadsmarknaden.

Sett i sitt realpolitiska sammanhang måste finansutskottets utfrågningar betraktas som ett fiasko av stora mått. Saken blir extra allvarlig ur ett demokratiskt perspektiv eftersom myndighetscheferna gjort det till en strategi att inte ställa upp i debatter eller i fördjupande utfrågningar på annan mark, såvida de inte kan riva av sitt anförande och sedan lämna evenemanget.

Som ansvarig utgivare för Sveriges största debattforum i bostadspolitiska frågor vill jag ställa följande frågor till finansutskottets ordförande och vice ordförande:

  • Varför bjuder inte finansutskottet in andra gäster, exempelvis ekonomer och branschexperter, som ges möjlighet att förmedla sin bild?
  • Om detta inte anses passligt, varför arrangerar inte finansutskottet kompletterande öppna utfrågningar på motsvarande teman med andra experter som har välkänt kritiska synpunkter?
  • Varför bjuder inte Finansutskottet löpande in experter till utskottets möten med syfte att höja ledamöternas kompetens och öka deras förmåga att uppfylla finansutskottets granskande uppdrag?

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Hej !

    Jag är väldigt tveksam till amorteringsfria lån, men kan såklart ha fel.
    En annan fråga är de höga byggpriserna. Jag bor i en fastighet byggd 1989 (brf Bågen, jag tror du också bodde där ett tag ?). Produktionskostnaden angavs till 13 000 / kvm om jag inte misstar mig.
    Jag har för mig att produktionskostnaderna idag är mycket högre. Fråga : har branschen gjort någon analys av vad det beror på ? Inflationen förklarar väl knappast allt ? Inte markpriserna heller? Eller är det en myt, det där med ökade kostnader/priser ?

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.