Det finns mer i bergrummet!

 

DEBATT | Efterfrågan på småhus ökar ständigt. Ändå har regeringen Löfven förpassat den utredning som presenterades redan 2015, ner i bergrummet. Det skriver Ulf Perbo, fd statssekreterare med ansvar för bostadspolitik. Idag bland annat bostadspolitiker i Tyresö kommun och konsult inom public affairs.

På DN Debatt 19/12 skriver tre före detta utredare att för sex år sedan la regeringen ner en utredning som visade på samma problembild inom äldreomsorgen som Coronakommissionen sett. Men det var då inte intressant för regeringen och materialet skickades direkt till Riksarkivets bergrum och inga åtgärder vidtogs. Åtgärder som skulle ha haft stor betydelse idag om de vidtagits.

Men på hyllan bredvid i bergrummet ligger också en annan utredning som skulle ha underlättat pandemihanteringen för många om regeringen brytt sig om den.

Under pandemin har det skett en markant efterfrågeökning på småhus med trädgård. Prisuppgången under året får beskrivas som dramatisk mot bakgrund av det dystra ekonomiska läget. Över 11 procent i riket och cirka 14 procent i Storstockholm. Det beror naturligtvis på att intresset av att ha en rymlig bostad där det går lätt att hålla avstånd har ökat. Många tillbringar mycket mer tid i hemmet, många arbetar hemifrån och behöver ett arbetsrum, en egen trädgård där barnen kan leka känns tryggt. Men många hushåll har inte möjlighet att få önskemålet om att bo så realiserat eftersom byggandet av just småhus har varit särskilt lågt under lång tid. Trånga bostäder (”yteffektiva”) placerade ovanpå varandra med huskropparna trångt bredvid varandra (”tät stad”) har varit ett planeringsideal trots den mycket goda tillgången på mark i Sverige.

Redan 2014 uppmärksammade dåvarande bostadsminister Stefan Attefall (KD) att småhusbyggandet i Sverige var onaturligt lågt.

Redan 2014 uppmärksammade dåvarande bostadsminister Stefan Attefall (KD) att småhusbyggandet i Sverige var onaturligt lågt i jämförelse med andra länder och de önskemål hushållen gav uttryck för. Därför tillsattes en utredning (S2014/4994) som Boverket utförde – ”Uppdrag att utreda behovet av och förutsättningar för ökat byggande av småhus”. Slutrapporten överlämnades till regeringen Löfven och dåvarande bostadsminister Mehmet Kaplan i maj 2015. Därefter har ingenting hänt. Från regeringen kom enligt uppgift tydliga signaler till Boverket och andra att detta var en ointressant rapport som skulle skickas till bergrummet och inte föranleda några åtgärder.

Därför har vi nu den orimliga situationen att medan hushållen – särskilt barnfamiljer – desperat söker efter småhusboende kommer nyproduktionen enligt Boverket att såväl i år som 2021 att ligga kring 10 000 hus. En uppenbart orimlig nivå i ett land med tio miljoner invånare. Detta är beklagligt eftersom det fanns ett underlag redan 2015 för att åtgärda problemet och att detta skulle varit värdefullt för många hushåll i dagens situation.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.