Liberalernas behovsbostäder skapar ett dyrt, byråkratiskt och utpekande system

 

DEBATT | Det behövs inte några särskilda behovsbostäder för att nå dit Robert Hannah (L) vill komma. Att öppna upp för förmedling på andra sätt än genom raka köer och ta hänsyn till behov är fullt möjligt redan idag för både allmännyttiga och privata hyresvärdar, skriver Åsa Johansson, ordförande Sveriges Allmännytta, i en replik till Robert Hannah.

Robert Hannah skriver i sin replik på min debattartikel om problemen med så kallade behovsbostäder att han vill ”dels ha behovsbostäder som gör det möjligt att få en hyresrätt utefter behov (utan kötid), dels öppna upp möjligheterna att förmedla hyresrätter på fler sätt än raka köer.”

Behovsbostäderna ska vara utpekade lägenheter som för all framtid reserveras för människor med låga inkomster eller någon typ av problem som gör att de har svårt att få en bostad. Det är huvudsakligen allmännyttans bostäder som ska användas och fördelas genom en social kvot. Hyresgästerna ska endast ha rätt att bo kvar under en begränsad tid.

Jag pekade i mitt inlägg på att ett sådant system är dyrt för samhället och drabbar enskilda hushåll genom inlåsningseffekter och risk för utpekande, vilket Robert Hannah själv är inne på.

I själva verket behövs inte några särskilda behovsbostäder för att nå dit Robert Hannah vill komma. Att öppna upp för förmedling på andra sätt än genom raka köer och ta hänsyn till behov är fullt möjligt redan idag för både allmännyttiga och privata hyresvärdar.

Privata bostadsföretag kallar sig ofta samhällsbyggare och i detta bör naturligtvis också ligga en genuin vilja att vara med och ta ett socialt ansvar.

I det allmännyttiga uppdraget ligger att tillhandahålla ett varierat bostadsutbud som kan attrahera olika hyresgäster. Vi ska också tillhandahålla bostäder för grupper med särskilda behov och för de som av olika skäl har en svag ställning på bostadsmarknaden. Privata bostadsföretag kallar sig ofta samhällsbyggare och i detta bör naturligtvis också ligga en genuin vilja att vara med och ta ett socialt ansvar.

Kommunerna har ett lagstadgat ansvar för att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Kommunerna styr som ägare sina egna bostadsföretag men bör naturligtvis också ha en dialog med ortens privata hyresvärdar.

Förturer och sociala kontrakt behövs för att bostadsmarknaden ska fungera för alla, samtidigt som varje sådan lägenhetstilldelning innebär att någon annan – köande – måste stå tillbaka. När det gäller tilldelning av lediga lägenheter måste man hitta en väl avvägd fördelning mellan kötid och behov, utifrån hur den lokala marknaden ser ut. Samtidigt finns det på många håll ett stort behov av att bygga nytt för att skapa fler lägenheter, så att alla ska ha någonstans att bo.

I Liberalernas förortslyft pekas på vissa grupper som särskilt skulle vara aktuella för behovsbostäder: personer som är hemlösa, våldsutsatta, har medicinska behov eller svag ekonomi. Men för alla dessa grupper anser jag att det finns bättre lösningar.

För våldsutsatta kan vi inte ha särskilda utpekade lägenheter, det är en säkerhetsfråga.

För hemlösa fungerar många gånger sociala kontrakt eller ”Bostad först” som en väg in på den ordinarie bostadsmarknaden. För våldsutsatta kan vi inte ha särskilda utpekade lägenheter, det är en säkerhetsfråga. Istället behövs varierande utspridda lägenheter, vilket kan lösas med förtur. För människor med medicinska behov finns ibland möjlighet till förtur och dessa möjligheter kan naturligtvis utökas.

Att hänvisa personer med låga inkomster till särskilda sociala behovsbostäder med subventionerad hyra skapar ett dyrt, byråkratiskt och utpekande system med inlåsningseffekter.

För mig är det självklart att låginkomsttagare ska ha rätt till ett ekonomiskt stöd från samhället för att kunna bo bra och tryggt. Men det stödet ska inte gå till hyresvärden för att subventionera hyran. Det ska i stället gå direkt till hushållen i form av höjda bostadsbidrag som ger dem bättre möjligheter att själva välja bostad.

Liberalernas förortslyft innehåller många bra förslag för att lyfta utsatta områden, men förslaget om behovsbostäder bidrar inte till detta, utan skapar bara andra sorters problem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.