Vad händer när kommunala bostäder säljs?

 

DEBATT | Försäljning av kommunala bostäder är omdebatterat sedan många år tillbaka, men märkligt nog verkar inte dessa åtgärder ha utvärderats på ett objektivt vis. Slutsatserna av min utvärdering visar att det finns både negativa och positiva konsekvenser som beror på hur försäljningen har gått till, politiska värderingar och vilket perspektiv som överväger, skriver Linda Lövgren, bostadsanalytiker och senior konsult WSP Advisory.

Nyligen genomfördes den första offentliga utvärderingen av försäljning av kommunala bostäder till privata bostadsbolag. Beställare var Växjö kommun och jag gjorde utvärderingen i egenskap av senior bostadsanalytiker på WSP. Frågan är varför liknande affärer inte har utvärderats tidigare?

Försäljning av kommunala bostäder är omdebatterat sedan många år tillbaka, men märkligt nog verkar inte dessa åtgärder ha utvärderats på ett objektivt vis. Det finns mindre interna utvärderingar hos kommunala bostadsbolag, men några offentliga och objektiva utvärderingar eller forskningsrapporter har inte stått att finna. Därför tänker jag att det kan vara på sin plats att berätta vad jag kom fram till.

Men först lite kort om den utvärdering som är gjord. Växjö kommun var förutseende nog att redan vid försäljningen 2016 besluta om att en extern utvärdering skulle genomföras. Och i år har man därefter låta genomföra den utvärdering som man beslutat om. Utvärderingen gick igenom avtalsvillkoren och hur de uppfyllts, hur arbetsprocessen med försäljningen fungerade och vi gjorde en omvärldsbevakning. Slutligen och viktigast utvärderades konsekvenserna av försäljningen för hyresgästerna, den lokala bostadsmarknaden, det kommunala bolaget och kommunbefolkningen.

Jag skulle vilja dra några generella slutsatser kring den här typen av försäljningar, som inte specifikt handlar om de parter som ingick i denna affär.

  1. Beslut som är så pass stora och viktiga för en kommun och dess invånare som en större försäljning av kommunala bostäder bör utvärderas. Därtill bör formerna för utvärderingen och vad som ska utvärderas bestämmas redan i förväg. Lämplig tid för utvärderingen är inom tre till fem år efter försäljningen.
  2. En affärsmässig värdering av fastigheterna ska utföras. Detta sker i de allra flesta fall, men är så pass grundläggande att det behöver nämnas.
  3. Syftet med att sälja kommunala bostäder kan variera och är väl värt att tydliggöra både internt och externt. Några vanliga syften kan vara att konsolidera förvaltningen, förbättra ekonomin hos det kommunala bostadsbolaget, få in nya aktörer i kommunen och att främja nyproduktion av bostäder.
  4. De fastigheter som väljs ut till försäljning bör väljas ut enligt tydliga kriterier.
  5. Typen av köpare som efterfrågas bör definieras. Detta har konsekvens för hur försäljningsprocessen genomförs.
  6. Kommunikationen till hyresgäster och kommuninvånare är mycket viktig. Riktad och tidig kommunikation behövs för att undvika oro och onödig ryktesspridning.
  7. De krav som ställs på köparna bör inte överskrida de krav som redan ställs på det kommunala bostadsbolaget.
  8. Om köparna av bostäderna inte ansluter sig till den lokala bostadsförmedlingen (när detta finns) kan det vara svårare för de bostadssökande att hitta bostäder. Fler marknadsplatser för lediga hyresrätter är naturligt nog mer svårnavigerat för den bostadssökande än om det finns en marknadsplats.
  9. Privata bostadsbolag har oftast har högre krav på blivande hyresgäster än kommunala bostadsbolag. Ytterst få privata bostadsbolag tillåter försörjningsstöd eller betalningsanmärkningar. Konsekvensen blir att ekonomiskt utsatta hyresgäster i högre grad blir ett kommunalt ansvar.
  10. Vanligtvis tar ett kommunalt bostadsbolag ett stort socialt ansvar, vilket det inte är helt självklart att den privata köparen övertar. Här bör överväganden göras om försäljningen innebär ett fortsatt socialt ansvar för kommunen även i det sålda bostadsområdet. Detta är extra viktigt vid försäljning av bostadsbestånd i utsatta områden.

Sammanfattningsvis är slutsatserna av min utvärdering av kommunala bostäder att det finns både negativa och positiva konsekvenser av en försäljning av kommunala bostäder. Vad som överväger beror på hur försäljningen har gått till, politiska värderingar och vilket perspektiv som överväger. Som oberoende utredare är min syn att alla beslut av denna dignitet bör göras konsekvent, tydligt och transparent, samt att de naturligtvis bör – utvärderas.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.