Långsiktighet för fler studentbostäder

 

DEBATT | Nuvarande konjunkturförsämring riskerar att minska kapaciteten i de kommunala leden för planlagd mark och bygglov, vilket vore förödande. Behoven av studentbostäder kommer snarare att öka i takt med att fler väljer att studera när Coronakrisen leder till att jobben blir färre. Det skriver företrädare för det blågröna styret i Karlstads kommun.

Bostadsbristen i landets universitetsstäder är ett stort problem, något som den nya bostadsrapporten från Sveriges Förenade Studentkårers (SFS) vittnar om. Men i Karlstad har vi lyckats vända situationen och idag finns tillgängliga bostäder på såväl campusområdet som i andra delar av kommunen. Vi menar att det finns stora möjligheter för andra studieorter att göra samma resa.

Efterfrågan på studentbostäder är generellt sett stor, men beroende på vem du frågar så kommer svaret på var och hur man vill bo att variera. Vissa studenter vill helst bo i stadskärnan, andra på campusområdet eller i större lägenheter i anslutning till universitetet. En tydlig förändring i Karlstad är att allt fler vill ha en egen lägenhet istället för boende i klassisk studentkorridor. Därför är vi glada över att det sedan årsskiftet börjat byggas olika studentbostäder i Karlstad, och att dessa kommer att uppgå till över 1 000 stycken när allt är färdigt.

En tydlig förändring i Karlstad är att allt fler vill ha en egen lägenhet istället för boende i klassisk studentkorridor.

Det stora tillskottet av studentlägenheter har resulterat i att Karlstad numera är grönlistade i SFS:s senaste bostadsrapport, något som är en förbättring jämfört med tidigare år. SFS klassar en ort som grön om den kan erbjuda studenter ett tryggt boende inom en månad.

Som kommun är det viktigt att se till att både privata entreprenörer och eventuella kommunala bolag ges goda möjligheter att bygga bostäder. Under nuvarande konjunkturförsämring kan det ligga nära tillhands att minska kapaciteten i de kommunala leden för planlagd mark och bygglov. Men att detta ökar risken för en negativ spiral i form av försämrade möjligheter till etablering av nya företag, lägre inflyttning av arbetskraft och därmed minskade skatteintäkter kan inte komma som en överraskning för någon.

Samtidigt ökar vanligtvis antalet sökande till högre utbildning då arbetsmarknaden går trögare.

Flera lär säkert tänka att byggviljan naturligt bör minska vid sämre tider och det stämmer givetvis. Men samtidigt ökar vanligtvis antalet sökande till högre utbildning då arbetsmarknaden går trögare. Jämfört med förra året innebär exempelvis antalet antagna till Karlstads universitet en ökning med 19,2 procent. Målmedvetenhet och långsiktighet bör således prägla verksamheten för att möta efterfrågan – byggprojekt tar tid.

Det är viktigt att komma ihåg att studenternas insamlade kunskap är det som kommer att bygga nästa generations möjligheter. Om de trivs så är chanserna goda att de stannar kvar efter avslutade studier och gör samhället ännu bättre.

För det blågröna styret i Karlstads kommun,

Per-Samuel Nisser (M)

Alexander Torin (M)

Frida Pettersson (C)

Monika Bubholz (MP)

Niklas Wikström (L)

Erik Nilsson (KD)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.