Obligatoriska klimatdeklarationer – hot eller möjlighet?

 

KRÖNIKA | Obligatoriska klimatdeklarationer införs från 2022 och kan bli en vattendelare i byggbranschen. Bostadsutvecklare som bygger huvudsakligen industriellt och i trä står starkt rustade för framtiden, skriver Ulrika Liiv, hållbarhetschef på bostadsutvecklaren Obos Sverige.

Bygg- och fastighetssektorn väntar spänt på den plan för fortsatt utveckling av obligatoriska klimatdeklarationer som Boverket ska lämna till regeringen nu i juni. Obligatoriska klimatdeklarationer för byggnader ska införas i Sverige den 1 januari 2022 som ett led i att minska branschens klimatutsläpp.

Cirka 20 procent av Sveriges klimatpåverkande utsläpp kom från bygg- och anläggningssektorn 2017 (senast tillgängliga statistik). Det motsvarar cirka 12 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Om utsläpp från importerade byggprodukter inkluderas uppskattas sektorns totala klimatpåverkande utsläpp till hela 18 miljoner ton.

Allra bäst vore förstås om planetens framtid räckte som incitament för att minska klimatpåverkan, näst bäst är att öka mätbarheten och jämförbarheten. Kunskap är första steget mot att kunna göra varaktiga förändringar, och ur det perspektivet är klimatdeklarationerna viktiga.

Kunskap är första steget mot att kunna göra varaktiga förändringar.

Därför behöver Boverkets rapport innehålla en plan för att utveckla pålitliga och enhetliga livscykelanalyser. Vi behöver kunna kvantifiera byggnadernas klimatpåverkan hela vägen från skog och gruva till bostad. I Boverkets uppdrag ingår också att göra en plan för att identifiera vad som ska ingå i livscykelanalysen, samt förslag till gränsvärden för den klimatpåverkan som byggnader får ha i byggskedet.

Jämfört med traditionella byggmetoder har industriellt byggande i trä flera fördelar när klimatdeklarationerna ska tas i bruk. Såväl materialåtgång som energianvändning kan optimeras i högre grad när produktionen sker i en kontrollerad fabriksmiljö. Dessutom riskerar inte bostäderna att bli fuktskadade under produktionen då den sker inomhus. Vidare borgar en industriell byggprocess för hög kvalitet eftersom arbetsmomenten hela tiden upprepas och kan förfinas löpande.

Mätbarheten är hög vid industriellt byggande.

Ett spännande men svårt nästa steg blir att inventera alla leverantörer för att se till att de också kan redovisa sina respektive klimatavtryck. På OBOS Sverige ser vi att det industriella byggandet även har gett oss långvariga relationer med våra leverantörer. Mätbarheten är hög vid industriellt byggande, och god kunskap om den egna produktionen och starka band till leverantörer är en förutsättning för att kunna samla klimatdata av hög kvalitet.

Vi vill gärna se att fler vill bygga industriellt och i trä. Då behöver inte kravet på klimatdeklarationer bli ett hot, utan något konstruktivt som bidrar till att minska vårt klimatavtryck på riktigt.

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Bravo.Bränna träet så det blir hållbart Japansk metod.Eller under ångtryck.Isolera med
    träfiber.Rockpanel som fasad,skiffer är snyggt säkert fler alternativ.

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.