Lilla stegets kraft för bygg- och bostadssektorn

 

DEBATT | Genom att återinföra det högre ROT-avdraget och samtidigt införa ett FLIT-bidrag, kan vi öka antalet små bostäder, stötta småföretagen inom byggbranschen och säkra kompetensförsörjningen, skriver Jakob E Saternus, grundare av Main Home.

Byggindustrin är inte den näring som tar den första smällen nu under coronatider. Men kan bli den som ger upphov till de mest långsiktigt negativa effekterna, om vi inte vidtar åtgärder!

Delar av branschen lider fortfarande av kompetensbrist sedan 90-tals krisen. Vilket bland annat återspeglas i åldersstrukturen. Där flera årskullar idag nästan saknas, då både yrket och yrkesutbildningarna valdes bort som följd av krisen.

Utvecklingen på arbetsmarknaden är att allt fler använder sig av underleverantörer, för att själva slippa anställa. Detsamma gäller byggbranschen. När konjunkturen viker kan man snabbare släppa underleverantörer, än att säga upp egen personal.

Mindre bolag och före detta anställda söker istället ”mindre jobb” på privatmarknaden och tappar många gånger ”hantverkskompetens” inför nästa högkonjunktur:

  • Då personal sägs upp eller byter bransch.
  • Fler får lägga mer tid på företagarknuten administration, istället för själva hantverket.
  • Färre söker till utbildningar på grund av sviktande framtidstro för branschen.
  • Företagen hänvisas till mindre kvalitativa arbetsuppgifter som altanbyggen med mera.

Ingen skam över dessa hantverk. Alla typer av jobb räknas just nu, för att fylla de kommande orderböckerna. Så att färre behöver friställa personal. Men om vi vill behålla kompetensen i hantverksyrket, så behövs något mer.

Alla typer av jobb räknas just nu, för att fylla de kommande orderböckerna.

För när kompetensen flyr byggföretagen får vi följdeffekter vid nästa ekonomiska uppgång, på grund av att vi inte har tillräckligt med arbetskraft och kompetens att bygga ikapp bostadsbrist med mera, som leder till att företag även i andra branscher får kompetensbrist, eftersom det många gånger saknas boende för studenter till universitet och arbetskraft till industri och storstadsregioner. Något vi redan ser idag och som till stor del grundar sig i händelser långt tillbaka i tiden.

Det går att förebygga kompetensflykten genom två åtgärder inom skattepolitiken:

  1. Återinför kortsiktigt ett högre ROT-avdrag, exempelvis året ut eller till nästa årsskifte. Allt för att skapa en vilja hos privatpersoner att beställa byggarbete NU.
  2. Inför ett FLIT-bidrag på 150 000 kronor, när någon bygger en extra lägenhet på en villatomt. Bidraget bör vara knutet till tomten, inte till antal ägare eller arbetstidsinsats, och det ska syfta till att ytterligare en bostad tillkommer. Det bör kravställas ett godkännande från kommunens stadsbyggnadskontor, så att rätt byggstandard säkerställs. Förslaget är självfinansierande bara genom momsen till privatpersonen och bör gå till alla typer av lägenheter, oavsett om det blir en tillbyggnad, ombyggnad på huset, Attefallshus eller ombyggnad av annan komplementbyggnad på tomten.

FLIT kan stå för ”Fastighet med Lägenhet I Tillägg” och ges till de flitiga samhällsmedborgare som bidrar till samhället på flera sätt, genom att låta bygga dessa lägenheter.

Vår erfarenhet är att det finns ett stort intresse för den här typen av byggnation, men att det oftast stannar vid ett intresse, då man inte har möjlighet att använda sig av ROT-avdraget och det blir därför finansieringsfrågan som stoppar byggviljan. FLIT skulle lösa detta och bidra till att de mindre byggbolagen inte bara kan behålla personal (vilket ROT gör), utan även bibehålla och höja kompetensen. Detta eftersom de faktiskt får bygga riktiga lägenheter.

Finansieringsfrågan stoppar byggviljan.

Avslutningsvis ger detta även andra positiva effekter för lokal detaljhandel, arkitekter, konstruktörer, prefabhus och leverantörer av huselement med mera. Bidraget utnyttjar också befintlig infrastruktur och ”gratis mark” som annars inte skulle bebyggas. Bostäderna byggs i huvudsak av trä och bidrar till att förtäta villaområden med fler hyreslägenheter som i sin tur gynnar kollektivtrafik, lokal handel, ungas möjlighet till sin första bostad och föräldrar att bo kvar i samma områden i samband med att familjer bryts isär.

Dessutom bidrar det till att minska den framtida sårbarheten för de familjer som kan hyra ut den nya bostaden och på så sätt ha en löpande inkomst som täcker egna boendekostnader och minskar sårbarheten vid nästa kris som kan innebära att man exempelvis förlorar en lön. Detta gäller oavsett om det är en personlig kris eller något som drabbar hela samhället!

FLIT ger varken bygg- eller bostadssektorn avkastning likt ett ”börsnoterat gasellbolag”, men det går att likna vid en lågavkastande och stabil räntefond som sakta tuggar på med en återkommande ränta på ränta effekt. Så använd nu krisen klokt och inför stöd som både gynnar miljö, familjer, samhälle och byggbranschen långsiktigt – på en och samma gång.

3 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.