Vem ska finansiera framtidens bostäder?

Bostadsbyggandet sjunker dramatiskt trots högkonjunktur och ett stort behov av nya bostäder. Veidekke har bett Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia, och Ted Lindqvist, vd för analysföretaget Evidens, djupdyka i en rad frågeställningar. Vilka effekter ger dagens kreditrestriktioner? Hur har kapitalmarknadsregleringarna sett ut historiskt och vilka följder har dessa fått? Är dagens hushåll överskuldsatta? Och avslutningsvis – vilka finansieringsalternativ står till buds? I rapporten Vem ska finansiera framtidens bostäder? ger dem svar.

Läs hela rapporten

2 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. IKEAs kostnadseffektiva möbelkoncept är förebild.
    Trätunga plusenergihus med livslängd över hundra år byggs i fabrik. Trä är klimapositivt i relation betong ca 2 ton koldioxid per kubikmeter. Solpanelaktör hyr tak.
    Produktionskostnad 20 000 kr/kvm (tomrätt) ger avkastning 10 % /år på eget kapital. 70 % belåning, Finansiering gröna obligationer. Hyra 1200 kr/kvm. Hyresrätt ungdom & äldre frigör småhus barnfamilj.

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.