En lagom promenad mot en fungerande bostadsmarknad

Att likt nu, springa på alla bollar i hög hastighet, orsakar tvära kast på bostadsmarknaden och skapar därmed oro för hushållen. Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen och f.d. statssekreterare med ansvar för bostadspolitiska frågor, efterfrågar att nästa regering istället ta sig an frågorna med taktiken lagom och går från att irra runt till att promenera – i rätt riktning.


I samband med Per Ahlmarks bortgång dristade jag mig att säga att en kombination av honom och Göran Persson är den optimala politikern. Glasklara principer kombinerat med pragmatiskt genomförande. Detta är vad bostadspolitiken behöver idag. Januari 2015 skrev jag en artikel i SvD där jag förordade en sådan lösning för att inte få osunt stigande bopriser, skenande skuldsättning och åtgärder mot detta som sedan skapar en prisnedgång med minskat byggande.

Utgångspunkten var att alla principiellt korrekta åtgärder också har en baksida. Lösningen att endera bara gå på principerna – som Riksbanken och Finansinspektionen gjort – skadar marknaden. Lösningen att låta genomförandeproblemen bromsa det principiellt korrekta skadar också marknaden – som riksdag och regering gjort. Exempel på det första är bolånetak, amorteringskrav och räntepolitiken. Exempel på det senare är att inte våga reformera reavinstreglerna, fastighetsskatten, bosparande, ränteavdragen och hyresregleringen.

Den väg jag då skissade var att göra allt som var principiellt rätt – fast i långsam och begränsad takt så genomförandeproblemen upplevs som rimliga av de berörda hushållen. Jag kallade taktiken lagom och sammanfattade den så här:

”Den heter lagom – att inte införa någon åtgärd fullt ut men alla i begränsad utsträckning. Lagom små förändringar på alla områden som nämnts ger lagom acceptabla negativa effekter, lagom acceptabla asymmetrier och lagom stora reduceringar av riskerna med bolånen. Ett lagom stort bolånetak kan vara att behålla dagens 85-procentsnivå men avskaffa bolånetaket för nyproduktion. En lagom stor ränteavdragsavtrappning kan vara att trappa ner en procentenhet per år till 25 procent. Ett lagom amorteringskrav innehåller flera lättnadsmöjligheter och friår jämfört med det förslag som nu ligger. Ett lagom gynnat bosparande kan vara en light-version av det norska systemet. En lagom höjning av fastighetsavgiften kan vara att trappa upp taket under en femårsperiod till maximalt 10 000 kronor per år. En lagom sänkning av flyttskatterna är till exempel att avskaffa uppskovsräntan. En lagom reform på planområdet är att gå tufft fram gällande riksintressen och buller men vara försiktig med strandskyddet. Görs allt detta får vi en lagom reducering av hushållens skulder i lagom takt med lagom negativa effekter och lagom effekter på statens budget.”

Nu fick vi istället en brantare uppgång i bostadsbyggandet än vad vi skulle fått med denna taktik men också nu ett brantare fall. Plus en fortsatt prisnedgång i höst på bostadsrätter i Stockholm. Vad som händer när vi nu har få avslut i kombination med stort underliggande utbud är väl självklart. Villapriserna kommer däremot att utvecklas starkare i höst.

Nästa regering bör sjösätta en bostadspolitik baserad på Ahlmark/Persson-filosofin. Alternativen behöver inte vara att springa eller att sitta still. Det går också att promenera i rätt rikning.

Ulf Perbo, näringspolitisk chef Transportföretagen, f.d. statssekreterare med ansvar för bostadspolitiska frågor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.