Politiken ska låta parterna sköta hyresmarknaden

Caroline Szyber är fel ute i sin debattartikel. Fri hyressättning i nyproducerade hyresrätter kommer inte att stärka hyresgästernas ställning och hyrorna för de nyproducerade bostäderna är redan högre än vad de flesta hushåll klarar av. Dessutom håller parterna på att ta fram en tvistelösning på egen hand, politiken ska inte lägga sig i hyresmarknaden. Det skriver Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.


Caroline Szyber föreslår i en debattartikel på bostadspolitik.se att man ska inrätta ett oberoende medlingsinstitut och införa fri hyressättning i nyproduktion.

På vilket sätt fri hyressättning i nyproduktion skulle skydda den svagare parten i ett hyresgästförhållande, som alltid är hyresgästen, är svårt att förstå. Hyran och hyresavtalet har vissa särdrag som man inte kan bortse ifrån. Att dem är långvariga och kännetecknas av successiva och återkommande prestationer. Dessutom är de av mycket stor ekonomisk och social betydelse för landets tre miljoner hyresgäster. Det är några av skälen till varför det behövs en social skyddslagstiftning på området.

Hyrorna i nyproducerade hyresrätter är dessutom redan idag så höga att hushåll med normala inkomster inte har råd att efterfråga dem. Statistik som Hyresgästföreningen har tagit fram från SCB visar att om ett hushåll kan lägga max 40 procent av sin disponibla inkomst på hyran – vilket är en relativt hög nivå – så har 54 procent av hushållen inte råd med en 60 kvm stor genomsnittligt prissatt hyresrätt i nyproduktion.

Det är därför svårt att förstå motiven till att införa fri hyressättning i nyproduktion och vad det skulle leda till när debatten snarare borde handla om hur vi bygger så människor har råd att bo. Fler bostäder vet ju bevisligen till att det inte leder till eftersom det inte byggs bostadsrätter i den omfattning som önskas på en marknad där marknadskrafterna råder. Det krävs därför helt andra åtgärder än förändringar i hyressättningssystemet för att lösa bostadsbristen.
I förlängningen handlar det om att vi behöver en bredare diskussion om vilket samhälle vi vill bygga i framtiden. Vad är det vi bygger egentligen och vilka ska bo i det vi bygger?
Det pågår däremot ett omfattande utvecklingsarbete av parterna på bostadshyresmarknaden inom ramen för ett regeringsuppdrag om att utveckla hyressättningen där både tvistlösning och offentlig hyresstatistik är viktiga delar. Redan nu kan man också se effekterna av att det utvecklingsarbetet då 2018 års förhandlingar är de snabbaste på flera år och dessutom med väsentligt färre tvister. Vi arbetar intensivt med att digitalisera hela förhandlingsprocessen som också kommer underlätta arbetet med hyresstatistik.

Hyresgästföreningens uppfattning är att tvistlösning i första hand ska skötas mellan de förhandlande parterna på hyresmarknaden ett exempel är Hyresmarknadskommittén (HMK) som får anses fungera mycket väl avseende tvister i de årliga hyresförhandlingarna mellan de kommunala bolagen och Hyresgästföreningen. På samma sätt behöver något liknande växa fram för det privata beståndet.

Det finns även från och med i år en oberoende skiljenämnd som prövar tvister för presumtionshyror mellan SABO och Hyresgästföreningen. Dessutom förs dialogsamtal just nu mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Sverige, där en tvistlösningsmodell parterna emellan är en av huvudpunkterna.

Men låt parterna sköta det arbetet – inte politiken.

Erik Elmgren, Förhandlingschef Hyresgästföreningen

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Vi jag och min fru Maja Olsson har haft JEFAST som hyresvärd och vi har anmärkt på en massa saker men ägaren . Bo Jertshagen. skyller på att fastigheten byggdes på 1950-talet men som jag vet så köper man ett hus håller man det i ordning. Ni har inte hjälpt oss och en heller hyresnämnden så frågan är om ni har något sammanhang med dessa privata hyresvärdar?

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.