Rapport

Från folkhem till drömhem – tid för en liberal bostadsidé

I en ny rapport ”Från folkhem till drömhem – tid för en liberal bostadsidé” får de borgerliga partierna svidande kritik av Linda Jonsson, analytiker Veidekke Sverige och moderat debattör. Av deras bostadspolitiska program framgår att en helhetsidé saknas och att den ideologiska kompassen sviktar, menar hon.

Vad är egentligen liberal bostadspolitik och hur skulle en sådan kunna utformas? Lindas rapport syftar till att bidra med kunskap och uppmuntra till politikutveckling kring bostadsfrågan.

Läs hela rapporten