Rapport

Unga vuxna förlorare när bostadsbyggandet faller

Runt hälften av de som flyttar in i nyproducerade bostäder är mellan 20 och 30 år. Även i den efterföljande flyttkedjan är andelen unga vuxna hög. När bostadsbyggandet faller slår det därför extra hårt mot unga vuxna – vid ett fall på 25 procent går 11 000 unga miste om en bostad. Det visar en ny rapport som Evidens har tagit fram på uppdrag av HSB.

– Det finns en bild av att det inte är unga som flyttar in i nyproducerade bostäder. Den uppfattningen får sig en rejäl knäck i denna rapport. Just gruppen unga vuxna gynnas särskilt mycket av när nyproduktionstakten är hög – en större andel flyttar då in i de nybyggda bostäderna och drar också fördel av den flyttkedja som skapas nedströms, säger Johan Nyhus, förbundsordförande HSB.

Allt tyder på att vi står inför ett betydande fall i bostadsbyggandet under nästa år. Exakt hur mycket är svårt att sia om, men Boverket räknar i sin senaste prognos med en halvering. I HSB:s rapport “Bostadsbyggandets betydelse för unga vuxna” räknas på hur ett fall på 25 procent slår mot unga vuxna. Det skulle innebära att 5 300 färre unga vuxna kan flytta till en nybyggd bostad under 2023 jämfört med 2022. När hänsyn dessutom tas till den flyttkedja som skapas är det ytterligare cirka 5 700 unga hushåll som hindras att flytta till en passande bostad. Totalt är det alltså runt 11 000 färre unga vuxna som kan flytta om bostadsbyggandet sjunker 25 procent under 2023.

I rapporten framkommer att mer än 50 procent av alla inflyttare till nya hyresrätter utgörs av unga vuxna, liksom 40 procent av inflyttarna till nya bostadsrätter. Samtidigt skapar nyproduktionen flyttkedjor i det befintliga bostadsbeståndet och det öppnar för fler möjligheter för unga vuxna att hitta en bostad. Evidens analys av data från SCB visar att cirka 35 procent av alla inflyttare i de flyttkedjor som uppstår tack vare nyproduktion är unga vuxna.

Läs hela rapporten här.