Rapport

Så skapar vi tryggare bostadsområden

RAPPORT | Våld och hot från kriminella gäng har blivit allt vanligare i våra bostadsområden. I en ny rapport från Fastighetsägarna GFR visar vilka konflikter man som fastighetsägare ska vara extra uppmärksam på och hur man kan förebygga att kriminella gäng etableras i ett område.

Analytikern Maria Wallin har skrivit rapporten Så skapar vi tryggare bostadsområden på uppdrag av Fastighetsägarna GFR. Den är en fristående fortsättning på rapporten Så skapar vi socialt välmående bostadsområden från 2021 och ska ge fastighetsföretagare och kunskap och insikter i vilka konflikter som leder till våld och hot i ett bostadsområde. I rapporten presenteras också förslag på hur fastighetsägare bör förhålla sig till konflikterna och vad de kan göra för att förebygga dem.

– Utvecklingen när det gäller de kriminella nätverken går nu oerhört snabbt, säger Maria Wallin som har en bakgrund som sociolog och är specialiserad på kriminella nätverk och strukturellt våld.

– Naturligtvis ska fastighetsägare hjälpa polis och socialtjänst i deras arbete. Men fastighetsägare ska i huvudsak fokusera på det de är bäst på, det vill säga boendemiljön och att arbeta med sociala relationer mellan de boende i ett område.

Läs rapporten här.