Göran Cars

Göran Cars
Professor i samhällsplanering och prefekt vid institutionen för samhällsplanering och miljö vid KTH.

Göran är också ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademin. Hans arbete är specialiserat på processer och strategier för hållbara städer.

 

Artiklar skrivna av Göran Cars