Sansad optimism om bostadsprisutvecklingen

 

63 procent tror på stigande priser på ett års sikt – bara tre procent tror på sjunkande. Man får går tillbaka till hösten 2021 för att hitta en lika stor optimism. Samtidigt är förväntningarna sansade. Av de 63 procent som tror på stigande bostadspriser tror 4 av 5 att priserna kommer att stiga med maximalt fem procent. Det visar SBAB:s Housing Price Expectations – HPE – för årets andra kvartal.

SBAB sällar sig till skaran med Hemnet och SEB som nyligen har presenterat liknande undersökningar som alla visar att de allra flesta tror på stigande bostadspriser framöver.

På tre års sikt är det 71 procent som tror på stigande priser, varav drygt 6 av 7 tror på prisökningar upp till 10 procent och knappt 1 av 7 tror på prisökningar över 10 procent. 2 procent tror i stället på fallande priser på samma tidshorisont. Bland de som tror på stigande priser anger 73 procent sjunkande räntor som ett skäl för detta.

– Bostadsägarnas optimism om bostadsprisernas utveckling fortsätter att öka. Det är tydligt att det hänger ihop med förväntningar om sjunkande bolåneräntor. Samtidigt är förväntningarna sansade. Av de 63 procent som tror på stigande bostadspriser på ett års sikt tror 4 av 5 att priserna kommer att stiga med maximalt 5 procent. Det ligger väl i linje med SBAB:s egen prognos, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

– Även om gruppen som tror på fallande bostadspriser det närmsta året är liten är jag lite förvånad över att huvudskälet som anges till detta är mer strikta krav på kreditgivningen. Min bedömning är att så inte kommer att bli fallet. Det blir intressant att se vad pågående statliga utredning kommer att rekommendera i oktober, säger Robert Boije.

Bostadsägare som grupp är mer optimistiska än andra grupper

När SBAB:s indikator – som utgår från bostadsägarnas prisförväntningar – jämförs med SEB:s, där även boende i andra upplåtelseformer tillfrågats, och Erik Olssons indikator, där gruppen bostadsspekulanter tillfrågats, framgår att bostadsägarna som grupp är mer optimistiska om prisutvecklingen än andra.

– När man jämför vår indikator med SEB:s och Erik Olssons, inte bara nu utan över tid, är det tydligt att bostadsägare som grupp är mer optimistiska om bostadsprisernas utveckling än andra. Det ligger nog i sakens natur att bostadsägare gärna ser lite större prisökningar framför sig än de som är spekulanter på en bostad och de som hyr, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Andelen som tror på negativ prispåverkan till följd av stigande elpriser oförändrad

72 procent av de svarande bedömer att bostadspriserna skulle påverkas negativt om elpriserna skulle stiga markant. Det ligger ungefär i nivå med förgående kvartal.

– Vi står de kommande åren inför en omfattande omdaning av stora delar av bostadsstocken som ett resultat av EU:s nya krav på energieffektivisering. Det är i detta sammanhang sunt att bostadsägarna ser en tydlig koppling mellan bostadspriserna och elpriserna, säger Robert Boije.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.