”Fastighetsägare tvingas lösa kommunens va-problem”

 

Fastighetsägarna menar att ett nytt lagförslag inte bara skjuter över ansvar från kommunerna till enskilda fastighetsägare, utan också leder till ett ineffektivt sätt att hantera översvämningsskador och va-underhåll, skriver Fastighetstidningen.

Utredningen En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggning och byggande (SOU 2023:72) publicerades i november 2023 och lämnar flera förslag för att förenkla och förtydliga hanteringen av vattenfrågor i plan- och byggprocessen.

Ett flertal remissar har nu kommit in – läs dem här – och Fastighetsägarnas Rikard Silverfur är kritisk till vissa delar. Han menar att som förslaget nu har utformats så kan enskilda fastighetsägare tvingas ta över ansvar från kommunerna.

– Detta skulle omkullkasta lagen om allmänna vattentjänster. Och jag ser en stor risk att kommuner kommer styra mot suboptimala lösningar. Det istället för att ta tag i den övergripande problematiken, säger Rikard Silverfur till Fastighetstidningen.

Det är ingen ovanlighet att fastighetsägare åläggs att vidta åtgärder för minska belastningen på va-nätet. Men då sker det via ett exploateringsavtal i nyproduktion. Det finns idag ingen möjlighet att tvinga dem som redan är påkopplade på va-nätet till åtgärder, skriver Fastighetstidningen.

– Men det har länge funnits en önskan hos kommunerna att tvinga fastighetsägare att lösa deras problem genom att exempelvis installera ett fördröjningsmagasin, en växtbädd eller liknande, konstaterar Rikard Silverfur.

Läs hela artikeln här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.