#230 Johan Davidson: En del svar kommer i höstbudgeten

 

BOPOLPODDEN | Nej, dagens system är långt ifrån optimalt, 2024 är det tuffaste året för bostadsbyggandet och SBAB:s nya rapport är mycket intressant ”som debattinlägg och som underlag för framtida beslutsunderlag”. I onsdags mötte besökarna på Bopol Live Finansiering bostadsministerns statssekreterare Johan Davidson i en intervju som vi publicerar i sin helhet här i Bopolpodden. Samtalet kommenteras av Lennart Weiss, som konstaterar att statssekreteraren i stort sett delar branschens problembild.

Anna Bellman och Johan Davidson på Bopol Live Finansiering.

Bopolpoddens programledare Anna Bellman var även moderator vid onsdagens välbesökta event i Stockholm.

Även om Johan Davidson konstaterade att det inte är hans uppgift att presentera nyheter kom han med en liten nyhet på seminariet. Statssekreterargruppen som han har lett det senaste året, med statssekreterare från sex olika departement, har utökats med en sjunde: Daniel Westlén, som är statssekreterare hos klimat- och miljöministern – detta innebär bland annat att också strandskyddsfrågorna omfattas av gruppen. För det är lätt att konstatera att bostadsfrågorna spänner över många delar av samhället och därmed över många departement.

Johan Davidson menar att arbetet pågår för fullt och mycket är sådant som inte syns utåt.
– Mycket är tills vidare internt arbete på regeringskansliet. För egen del kan jag säga att jag är nöjd med den handlingskraft vi har, sa han apropå att han för ett år sedan ”utlovade handlingskraft”, då han medverkade på Bopol Live Hyresrätt 2023, ett samtal du kan lyssna på här.

Finansiering är nyckeln? ”Både ja och nej”

Han konstaterar att samtidigt som man har fokuserat på åtgärder för att bekämpa inflationen – ”vi har haft den sämsta av världar, där finansiella kostnader går upp, hushållens köpkraft försämrats och byggproduktionskostnaderna har gått upp” – har ett antal ”här och nu-åtgärder” genomförts, som en satsning på yrkeshögskolor – ”här är byggsektorn överrepresenterad jämfört med andra branscher”, skattesänkningar, höjt bostadsbidrag, elstöd, med mera som har stärkt hushållens köpkraft och förhöjt rotavdrag som han menar ”räddar ett antal jobb”.

Onsdagens tema var finansieringsproblematiken. Johan Davidsons svarar ”både ja och nej” på frågan om han delar bilden av att det är finansieringsfrågan som har störst betydelse i den pågående krisen.
– Det som är problemet nu är att investeringskalkylen inte går ihop och den har ju alltid två sidor – en kostnadssida och en intäktssida. Kostnadssidan har skjutit iväg med 30 procent och det är klart att det inte är betydelselöst och det är inte heller betydelselöst att vi har långa ledtider i Sverige. Vi har ibland brist på mark. Vi har ibland för höga markpriser som kommunerna prissätter. Vi har regler som driver kostnader. Så det finns en mängd strukturella faktorer på kostnadssidan som är väldigt problematiska och som är en tydlig del av byggkrisen. Det kan man inte bortse från.
– Men det klart att det har blivit svårare både för hushåll och byggföretag att finansiera sig, det är svårare för hushållen att få lånelöften och det är hårdare krav från banksektorn när det gäller säljgrad och garantier av olika slag.
– Så vi behöver jobba med båda delarna.

Behövs både startlån och höjt bolånetak?
När det gäller startlånsutredningen är budskapet att frågan ”fortfarande bereds” i regeringskansliet och att man inväntar utredningen om makrotillsynen som, förutom kreditrestriktioner, även omfattar förstagångsköpares situation. (Lennart Weiss analys av detta är att om man räknar med att höja bolånetaket så behövs inte startlånet.)

Faran med hushållens skuldsättning diskuteras också.
– Här har inte regeringen uttalat någon specifik ståndpunkt. Här får jag vara tydlig med att jag uttalar mig för egen del: Jag har följt de här frågorna i många år och framför allt tittat på räntekvoten, alltså hushållens förmåga att betala sina bolån. Det är ju den centrala nyckelfaktorn och det är klart att räntekvoten inte är på höga nivåer i dagsläget, säger Johan Davidson.
– Jag har ju noterat SBAB:s genomgång av det här och det finns ett antal viktiga poänger i den analysen som pekar på att om man har ett makroperspektiv så är det inte säkert att man behöver vara lika orolig som det ibland låter från vissa håll.
– Rapporten är ett välkommet bidrag i debatten och som underlag för framtida beslutsfattande. Sedan betyder inte det att jag säger att man ska strunta i alla risker eller ha en annan syn på värdet av välkapitaliserade banker och så vidare.

Vill ha en ”mer normal” hyresmarknad
Johan Davidson konstaterar generellt att vi inte ”har det optimala systemet idag”, när det gäller bostadsfrågorna.
– Men det går inte att ändra allt från en dag till en annan.

Hur ser då det optimala systemet ut?
– Ja, det är inte ett totalt avreglerat system, det tror jag inte är någon som argumenterar för på den politiska arenan.
– Men om jag uttalar mig för Kristdemokraternas del: Vi vill ju se en friare hyresättning, inte fri, men friare. Vi har tittat mycket på det som ibland kallas Einar Mattsson-modellen, med egensatta hyror; om man till exempel kan göra någonting för att institutionalisera eller i någon mening skydda det systemet och göra det tryggare och mer användbart.
– Det vore också intressant att gå vidare med en variant på utredningen som aldrig remitterades och som bidrog till den förra regeringens fall, där man har någon sorts årlig uppräkning av hyran som är kopplad till KPI – men med något maxtak kanske – för att skapa en förutsägbarhet och trygghet för den som ska bo, men också för den som ska göra investeringen.
– Det skulle vara en väldigt viktig förändring för att få en betydligt mer normal hyresmarknad om vi jämför oss med många andra länder.
Samtidigt är det känt att Sverigedemokraterna blockerar de lösningarna – Johan Davidson signalerar att regeringen inte har gett upp hoppet om att få med sig SD.

Även Peter Larssons förslag om statligt stöd till bostadsbyggnation i Norrlands tas upp, ”bra förslag”, menar Johan Davidson och meddelar att frågorna bereds och att ”det kommer ett antal svar i samband med budgetpropositionen i höst”.
– Budgetförhandlingarna slutförs i augusti. Så att det är det först efter det som man vet hur det blir.

Lennart Weiss.

Bostadspolitik.se:s Lennart Weiss kommenterar:

– Jag blir glad av att höra att statssekreteraren har en realistisk bild av problemen, regeringen förhåller sig på ett faktamässigt sätt till de här frågorna.

Lennart Weiss menar att bostadsminister Andreas Carlson och hans stab besitter en hög kompetens och berömmer dem för att vara mer tillgängliga än företrädarna har varit, men han trycker också på svårigheterna som uppstår av att bostadsfrågorna omfattas av så många olika delar av regeringen.
– Davidson och Carlson delar problembilden och det är inget tvivel om att de vill vidta åtgärder. Men vad som faller ut av det är en annan sak.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.