Bunge: ”Bostadsmarknaden behöver strukturreformer”

 

Vice riksbankschef Aino Bunge efterlyser åtgärder inom skatte- och bostadspolitiken.

Bunge talade på Fastighetsvärldens event Fastighetsdagen på torsdagen, bland annat om hur framtida inflations- och räntechocker ska hanteras.

– Det måste finnas förutsättningar för penningpolitiken att göra det jobb den fått ansvar att utföra utan att det uppstår problem på vissa håll i ekonomin – och i värsta fall för det finansiella systemet – till följd av för kortsiktigt och för riskfyllt agerande, sa hon.

Bland annat pekade hon på att det behövs politiska reformer för att minska strukturella problem på bostadsmarknaden, ett ramverk för makrotillsyn som även omfattar andra företag än banker, mer transparens i hur fastighetsföretagen värderar sina fastigheter och tillförlitliga kreditbetyg.

– En bättre fungerande bostads- och fastighetsmarknad är mycket viktigt för Sveriges ekonomiska stabilitet framöver. Det räcker inte med en låg offentlig skuld, vi måste också hålla koll på den privata skuldsättningen.

Hon påpekade att det inte bara är ränteläget som påverkar hur mycket tillgångspriser och skulder ökar i ekonomin. Sverige och Finland har upplevt samma långa trendmässiga nedgång i ränteläget. Men bostadspriserna har inte alls stigit lika mycket i Finland som de gjort i Sverige.

– Det indikerar att strukturella faktorer kan spela en viktig roll. Riksbanken har exempelvis länge lyft fram att den svenska bostadsmarknaden lider av mycket stora strukturella problem, på både utbuds- och efterfrågesidan. För att hantera dessa problem krävs åtgärder inom bostads- och skattepolitiken. Utifrån mitt synsätt finns det därför utvecklingspotential när det gäller samspelet mellan makrotillsynen, penningpolitiken och finanspolitiken när vi funderar kring vad som är en optimal policymix för att hantera olika risker, inte minst de som är kopplade till hushållens skuldsättning. En kommitté sitter för närvarande och analyserar vilka makroekonomiska risker som är förenade med hushållens skuldsättning samt hur låntagarbaserade makrotillsynsåtgärder, som bolånetak och amorteringskrav, kan motverka de makroekonomiska risker som är förknippade med hushållens skuldsättning. Kommittén ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 oktober i år.

Läs hela Aino Bunges tal här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.