Swedbank: Det våras på bostadsmarknaden

 

2–3 procent upp i år och fem procent upp nästa år. Regeringen kommer med förslag till lättnader i kreditrestriktionerna i höst. Det tror Swedbank i en ny analys av bostadsmarknaden.

Det är analytikern Maria Wallin Fredholm som har skrivit analysen.

Hon menar att flera faktorer, som prognoser på bolåneräntor och hushållens inkomster talar för att bostadspriserna bör vända uppåt. Mer kortsiktiga indikatorer såsom antalet transaktioner, budaktivitet och säljtider visar också ökad aktivitet.

”Bostadspriserna stiger nu i svag takt enligt olika datakällor och vi räknar med att bostadspriserna ökar med cirka 2-3 procent i år och med 5 procent nästa år. I närtid håller de fortsatt relativt sett höga bolåneräntorna och det höga utbudet tillbaka prisuppgången. Framöver väntas låg nyproduktion och potentiella lättnader av makrotillsynsverktygen också bidra till uppgången”, skriver Wallin Fredholm.

När det gäller den rörliga boräntan tror Swedbank att den kommer att sänkas långsamt från dagens nivå på cirka 4,5 procent till cirka 3,9 procent i slutet av 2024 för att nå 3,1 procent i slutet av 2025.

Lättnader av kreditrestriktioner kan ge marknaden en extra boost i höst. Den 31 oktober ska kommittén som utreder makrotillsynsåtgärder komma med sin rapport och Swedbank räknar med att regeringen sedan föreslår lättnader.

”Det gäller särskilt det skärpta amorteringskravet om högre amorteringstakt vid hög skuld i förhållande till inkomst, men sannolikt även bolånetaket som regeringen redan varit inne på att höja. Både en lättnad av det skärpta amorteringskravet och ett höjt bolånetak skulle allt annat lika innebära att hushållen med samma kassaflöde har råd att ta ett större lån och därmed kan betala ett högre pris för en bostad.”

Swedbank nämner också ett annat förslag:

”En åtgärd som en av utredarna förespråkat är att införa annuitetslån och på så sätt sprida ut utgifterna för boendet över livet, vilket skulle sänka utgifterna när låntagarna är unga och lönen vanligen är lägre”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.