Förslag till åtgärder för att bevara hyresrätten

 

DEBATT | En modernisering av bostadsbidraget är en viktig del för att bevara hyresrätten som en attraktiv boendeform, skriver Jens Pihlblad.

I Sverige har vi en lång tradition av olika former av bostadssubventioner för att säkerställa att alla har möjlighet att leva i ett adekvat boende.

Den markant ökade kostnadsnivån för fastighetsrelaterade utgifter grundar för att befintliga stödåtgärder så som bostadsbidraget behöver moderniseras för att möta dagens utmaningar.

I enlighet med EU:s sociala stadga har alla rätt till ett skäligt boende och en lämplig levnadsstandard. Det är därför av yttersta vikt att vi arbetar för att säkerställa att alla har möjlighet att bo i en trygg och hållbar bostad, vilket även ställer krav på att hyresrätten som boendeform får möjlighet att bevaras.

För att inte riskera att drift och underhåll försummas är det med andra ord direkt avgörande att hyresutvecklingen följer den samhällsekonomiska kostnadsutvecklingen som påverkar de fastighetsrelaterade utgifterna. Vår slutsats är därför att det finns ett stort behov av att modernisera bostadsbidraget som en av flera lösningar för att bevara hyresrätten som en attraktiv boendeform.

Vi behöver också se över andra åtgärder, såsom förenklad hyressättning vid nyproduktion av bostäder, ökad konkurrens på hyresmarknaden och en effektivisering av befintligt fastighetsbestånd

Det är viktigt att betona att ett moderniserat bostadsbidrag inte ska ses som en lösning i sig utan som en del av en övergripande strategi för att möta dagens utmaningar på bostadsmarknaden. Vi behöver också se över andra åtgärder, såsom förenklad hyressättning vid nyproduktion av bostäder, ökad konkurrens på hyresmarknaden och en effektivisering av befintligt fastighetsbestånd.

Hyresrätten spelar en viktig roll då den erbjuder en flexibel och tillgänglig boendeform för en stor del av befolkningen. Detta är särskilt viktigt för unga vuxna, studenter och flera grupper i samhället som har begränsade möjligheter att köpa en bostad.

Genom att se över och stärka det befintliga bostadsbidraget kan vi bidra till att skapa bättre förutsättningar för alla att leva i en god bostad och därigenom främja ett hållbart och välmående samhälle.

Jens Pihlblad
N
äringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Mittnord.

 

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Det finns skäl att även se över möjligheterna till att bygga investerings och underhållsfonder hos de allmännyttiga och privata hyresbolagen så att de varje år inte behöver skatta för varje intjänad krona. Det skulle i vart fall minska kraven på hyreshöjningar och därmed minska det ekonomiska trycket på hyresgästerna!

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.