Riksbanken: Kraftigt sänkta ränteprognoser

 

Riksbanken lämnar som väntat styrräntan oförändrad på 4,00 procent, men flaggar nu tydligt för sänkning i maj eller juni.

Inflationstrycket beskrivs som ”fortfarande något förhöjt”.

Men om utsikterna ”fortsätter att vara gynnsamma kan styrräntan troligen sänkas i maj eller juni”.

Men direktionen betonar att det finns risker som kan göra att inflationstrycket stiger igen. Till dessa hör exempelvis nya utbudsstörningar till följd av den geopolitiska oron, att kronan fortsätter att försvagas eller att företagens prissättningsbeteende inte normaliseras som förväntat.

”Anpassningen av penningpolitiken framöver bör därför präglas av försiktighet, med gradvisa sänkningar av styrräntan. Ny information och hur den bedöms påverka konjunktur- och inflationsutsikterna är avgörande för hur penningpolitiken kommer att utformas” skriver Riksbanken vars ränteprognoser framåt nu har sänkts kraftigt.

Prognos för styrräntan*
  2024 kv1 2024 kv2 2024 kv3 2025 kv1 2026 kv1 2027 kv1
Styrränta 4,00 (4,04) 3,93 (4,10) 3,70 (4,10) 3,20 (4,10) 2,76 (3,78) 2,58

* Procent, kvartalsmedelvärden
Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i november 2023 inom parentes.
Källa: Riksbanken

Riksbankens besked är mjukare än väntat säger Nordeas chefsanalytiker Susanne Spector till TT.

– De öppnar tydligt för flera räntesänkningar. Det är en hög sannolikhet för en sänkning redan i maj, säger hon.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.