Regeringen ger SCB i uppdrag att utreda databas för hyror

Det behövs bättre information om hyrorna i bostadsbeståndet, menar regeringen som nu ger Statistiska centralbyrån i uppdrag att utreda förutsättningarna för att upprätta en hyresdatabas.

För några veckor sedan skrev Kristdemokraternas Larry Söder en uppmärksammad debattartikel på Bostadspolitik.se. Budskapet var då att KD menar att det är dags att remittera förslaget om fri hyressättning i nyproduktion. Han förespråkade då just den här typen av databas. Söder skrev:

”För att friare hyressättning ska fungera är det viktigt att konsumenterna i form av både nuvarande och framtida hyresgäster har tillgång till offentlig hyresstatistik. Genom offentlig hyresstatistik får konsumenten tillgång till information som visar hur hyrorna utvecklas för olika slags bostäder och i olika områden. På så sätt kan konsumenten avgöra vad som är en rimlig hyresnivå, och konkurrensen mellan olika hyresvärdar främjas.”

Nu ger alltså regeringen SCB i uppdrag att utreda förutsättningarna. Bostadsminister Andreas Carlson säger:

– Regeringen bedömer att det finns ett behov av tydligare transparens på hyresmarknaden. Statistik över bostadshyror kan skapa bättre möjligheter att analysera bostadsmarknadens funktionssätt, utvärdera politiska reformer och ge bättre information till konsumenter.

Statistiska centralbyrån (SCB) får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att upprätta en hyresdatabas för statistikproduktion av bostadshyror i hyresbostäder.

SCB ska undersöka tekniska lösningar för hur uppgifter om bostadshyra kan inhämtas från Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta. Om det inte är möjligt att inhämta uppgifter från parterna på hyresmarknaden ska SCB undersöka alternativa möjligheter att hämta uppgifter.

I uppdraget ingår att, om det bedöms möjligt, ta fram och beskriva en process för hur insamling av hyresuppgifter kan gå till genom att hämta registerdata från parterna på hyresmarknaden exempelvis med ett applikationsgränssnitt (API) och vilka variabler som är möjliga att hämta.

Det finns i dag ingen heltäckande offentlig hyresstatistik för hyresbostäder. Den statistik som finns över det befintliga beståndet är övergripande och det går till exempel inte att se hyresnivåer för olika stadsdelar i storstadsområden. Uppgifter om hyror i nyproduktion samlas in årligen för det som byggts under året, men det går inte att följa hur nyproduktionshyrorna utvecklas över tid.

SCB ska senast den 30 september 2025 lämna en skriftlig redovisning av uppdraget.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.