”Nu avyttrar vi statlig mark för bostadsbyggande”

Bostadsminister Andreas Carlson skriver om det nya uppdraget till Ingrid Eiken på DI Debatt.

Brist på byggbar mark är något som bostadsminister Andreas Carlson nämner ofta, och nu har regeringen tillsatt en samordnare med uppgift att verka för avyttring av statlig mark.

Carlson skriver:

”I de fall det bedöms att statliga fastigheter kan säljas till kommuner för bostadsbyggande ska samordnaren verka för detta. Detta sker bland annat genom att föra samman relevanta aktörer med syfte att främja bostadsbyggandet.”

Samordnare Ingrid Eiken får ett särskilt uppdrag att undersöka förutsättningarna för försäljningar kring städerna i norr där nyindustrialieringen gör att det råder stor bostadsbrist.

Carlson skriver:

”Ingrid Eiken ska utgå från 20 statliga markområden som en tidigare utredning bedömde att det vore värdefullt att få ett fortsatt externt stöd för att komma till avslut i förhandlingarna. Det kan exempelvis handla om centralt benägna bangårdar och spårområden. Dessutom ska samordnaren undersöka om det kan finnas annan statligt ägd mark som är lämplig för bostadsbyggande och är möjlig att avyttra.”

”Regeringen vill här särskilt uppmana alla kommuner vari det finns statlig mark som skulle kunna användas för bostäder att ta kontakt med samordnaren.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.